Dogonić Google?

Derfert-Wolf, Lidia Dogonić Google?, 2010 . In Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź (Poland), 15-17 June 2010. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
derfert_dogonic_google.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The paper is an attempt of discussing the subject suggested by organizers of the conference “A superiority of library over Google”. It presented the latest trends in improving the quality and attractiveness of electronic libraries’ services, with a special focus on information services. There was also a discussion over the LibGuides service, virtual and “social” subject librarian which becomes more and more popular in the libraries all over the world. The service is based on making multimedia information portals with a special use of Web 2.0 tools. Sharing the knowledge with other users as well as promotion of library’s resources in local community is not difficult anymore when you use these services.

Polish abstract

Artykuł jest próbą omówienia zagadnienia zaproponowanego przez organizatorów konferencji – „O wy ższoś ci biblioteki nad Google”. Zaprezentowano najnowsze trendy w podnoszeniu jakoś ci i atrakcyjnoś ci usług elektronicznych bibliotek, ze szczególnym uwzglę dnieniem usług informacyjnych. Omówiono usługę LibGuides, coraz bardziej popularn ą w bibliotekach na ś wiecie – wirtualny i „społeczno ściowy” bibliotekarz dziedzinowy. Usługa polega na tworzeniu multimedialnych portali informacyjnych z wykorzystaniem narzę dzi Web 2.0. Serwisy ułatwiają dzielenie si e wiedzą z użytkownikami oraz promocj ę zasobów bibliotecznych w społecznoś ci lokalnej.

Item type: Conference paper
Keywords: biblioteki, usługi informacyjne, konkurencja, Google, LibGuides, discovery services, federated searching, electronic services
Subjects: B. Information use and sociology of information > BD. Information society.
C. Users, literacy and reading.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
H. Information sources, supports, channels.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 19 Jul 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17361

References

1. Connaway, L. S., Dickey, T. J. The Digital Information Seeker: Report of the Findings from Selected OCLC, RIN, and JISC User Behaviour Projects [online] OCLC Research, 15.02.2010 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2010/digitalinformationseekerreport.pdf.

2. Derfert-Wolf, L. Elektroniczne usługi informacyjne typu pytanie-odpowiedź - światowe trendy i doświadczenia bibliotek. W: Biuletyn EBIB [online] Nr 1/2006 (71) [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.ebib.info/2006/71/derfert.php.

3. Discovering discovery services. W: Federated Serach Blog [online] 19.06.2009 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://federatedsearchblog.com/2009/07/19/discovering-discovery-services/.

4. Koszowska, A. Społeczny OPAC – nowe trendy. Część 1. W: Biblioteka 2.0 [online] [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://blog.biblioteka20.pl/?p=107.

5. Koszowska, A. Społeczny OPAC – nowe trendy. Część 2. W: Biblioteka 2.0. [online] [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://blog.biblioteka20.pl/?p=132.

6. Maciejewska, Ł., Urbańczyk, B. Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej? W: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników [online] ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5, Uniwersytet Jagielloński, 2008, s. 42-52 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/maciejewskaurbanczyk-n.pdf.

7. Młodzi i Media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej [online] Warszawa, styczeń 2010 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.swps.pl/images/stories/dokumenty/RAPORT_SWPS_mlodzi_i_media.pdf.

8. Moskwa, K. Zasoby informacyjne i narzędzia informatyczne wspomagające e-kształcenie w bibliotece akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej z różnych form pracy ze zdalnym użytkownikiem. Przegląd Biblioteczny, 2009, nr 4, s. 461-481.

9. Nahotko, M. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa: Wydaw. SBP 2010.

10. Nesta, F. What librarians can learn from Google’s corporate philosophy. W: Library Journal [online] 06/01/2006 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.libraryjournal.com/article/CA6337343.html

11. Rochkind, J. (Meta)search Like Google. W: Library Journal [online] 2/15/2007 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.libraryjournal.com/article/CA6413442.html.

12. Rowlands, I., Nicholas, D., Williams, P., Huntington P., Fieldhouse, M. The Google generation: the information behaviour of the researcher of the future. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2008, Vol. 60, No. 4, s. 290-310.

13. Sennyey, P., Liman, R., L., Mills, M. Przyszłość bibliotek akademickich. Podejście definicyjne. W: Biuletyn EBIB [online] Nr 7/2009 (107) [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://www.ebib.info/2009/107/a.php?rek.

14. Weryho, M., Zmitrowicz, Gogle. Google czy bibliotekarz? Potrzeby i oczekiwania użytkowników Internetu w Bibliotece Głównej UKW w Bydgoszczy. [Preprint] [online] E-LIS,2009 [dostęp 18.07.2010] Dostępne w Internecie: http://eprints.rclis.org/17988/.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item