Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald

Pulikowski, Arkadiusz Obecność wdrożeń w publikacjach z zakresu nauki o informacji na podstawie wybranych czasopism wydawnictwa Emerald., 2011 . In Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 4-5.04.2011. (In Press) [Conference paper]

[img]
Preview
Text
A.Pulikowski.Obecnosc.wdrozen.pdf

Download (336kB) | Preview

English abstract

Purpose: To determine what part of research results in information science is implemented and who can benefit from the implementations. Methodology: The assessment takes advantage of structured Emerald Publishing abstracts from three information science journals: “Journal of documentation”, “Online information review” and “Journal of knowledge management”. The research study was carried out on 152 articles from the year 2010. Findings: Papers on implementatio made only 6,6% of the whole. Greater percentage of papers on practical implementation had been expected. The results showed a big disproportion between theoretical and practical research. Limitations: Three journals taken into the study may not sufficient to regard the findings as fully conclusive but the inescapable fact is that the research results of information scientists are rarely implemented. Practical implications: Introduction of the Emerald Publishing abstract structure to Polish journals, conference forms etc. will facilitate a quicker grasp of paper content as well as could contribute to the quality increase of planned papers. Value: This is an original study. The results should encourage information scientists to take up more research that can be implemented.

Polish abstract

Cel badań: Określenie jaką część prac z zakresu nauki o informacji stanowią wdrożenia oraz do kogo są one adresowane. Metodologia: Do oceny celów badań wykorzystano stosowane w wydawnictwie Emerald ustrukturyzowane abstrakty artykułów z trzech czasopism z zakresu nauki o informacji: „Journal of documentation”, „Online information review” i „Journal of knowledge management”. Badaniem objęto w sumie 152 artykułów z rocznika 2010. Wyniki: Artykuły dotyczące wdrożeń stanowiły zaledwie 6,6% wszystkich badanych. Spodziewano się większego udziału publikacji o charakterze praktyczno-wdrożeniowym. Wyniki wskazują na dużą dysproporcję między badaniami o charakterze teoretyczno-poznawczym, a praktyczno-wdrożeniowym. Ograniczenia: Tylko trzy czasopisma to za mało by móc traktować otrzymane wyniki procentowe, jako precyzyjnie oddające rzeczywistość. Nie zmienia to jednak faktu, jakim jest bardzo mała obecność wdrożeń w publikacjach informatologów. Praktyczne zastosowanie: Wprowadzenie budowy abstraktów na wzór stosowanych w czasopismach wydawnictwa Emerald do polskich czasopism, formularzy konferencyjnych itp. umożliwi z jednej strony szybszą orientację w treści artykułów, a z drugiej może przyczynić się do poniesienia jakości przygotowywanych publikacji. Wartość badań: Badanie jest oryginalne. Otrzymane wyniki powinny stać się impulsem dla informatologów do częstszego podejmowania prac praktyczno-wdrożeniowych.

Item type: Conference paper
Keywords: information science, implementation of research results, Emerald Publishing, abstracts, nauka o informacji, wdrożenia wyników badań, wydawnictwo Emerald, budowa abstraktu
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Arkadiusz Pulikowski
Date deposited: 04 Sep 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:23
URI: http://hdl.handle.net/10760/17478

References

Bojar, B. (1997). Informacja naukowa - czy to już koniec? Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, nr 2, s. 3-13.

Brzeziński, J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.

Cisek, S. (2009). Nauka o informacji na świecie w XXI wieku: badania metanaukowe. W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Red. D. Degen, M. Fedorowicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 47-56.

Głowacka, E. (2008). Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa na świecie. Przegląd Biblioteczny, nr 1, s. 22-27.

Górny, M. (2004). Inżynierski czy poznawczy charakter nauki o informacji? W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Red. M.Kocójowa, Kraków: Wydaw. UJ, s. 40-45.

Emerald Group Publishing Limited. (2011). Emerald in 2011 [online]. Emerald [dostęp: 30.04.2011]. Dostępny w WWW: http://www.emeraldinsight.com/about/pdf/about_emerald.pdf

Emerald Group Publishing Limited. (2011). How to... write an abstract [online]. Emerald [dostęp: 30.04.2011]. Dostępny w WWW: http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm

Krakowska, M., Pindlowa, W. (2002). Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zagadnienia Naukoznawstwa, T. 38, z. 151-152, s. 103-111.

Kurek-Kokocińska, S. (2002). O metodologię badań porównawczych czasopism bibliotekoznawczych i informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2, s. 53-59.

Lim, G. G., Kim, D. H., Choi, M., Choi, J. H., Lee, K. C. (2010) An exploratory study of the weather and calendar effects on tourism web site usage. Online Information Review, nr 1, s.127-144.

Materska, K. (2008). Modelowe koncepcje informacji naukowej (Information science) na początku XXI wieku. W: Organizowanie środowiska informacji i wiedzy. Red. K. Materska, E. Chuchro, B. Sosińska-Kalata, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, s.19-40.

Migoń, K. (2008). O współczesnej sytuacji badawczej w naukach o książce, bibliotece i informacji. Przegląd Biblioteczny, nr 1, s. 14-21.

Naolin, J., Åström, F. (2010). Turning weakness into strength: strategies for future LIS. Journal of Documentation, nr 1, s .7-27.

Próchnicka, M., Skalska-Zlat, M., Nabiałczyk, K. (2010). Tendencje w uprawianiu nauki o informacji w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W: Zarządzanie informacją w nauce. Red. D. Pietruch-Reizes, W. Babik Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 33-52.

Skorny, Z. (1984). Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Sosińska-Kalata, B. (2007). Współczesne oblicze nauki o informacji w Polsce i za granicą. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. Red. E. Gondek, D. Pietruch-Reizes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 93-119.

Sztumski, J. (1995). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Śląsk.

Zins, C. (2007). Knowledge map of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, nr 58: s. 526-535.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item