Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století

Voit, Petr Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. Bibliotheca Strahoviensis (ISSN 1213-6514), 2011, vol. 2011, n. 10, pp. 105-202. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
VOIT_Typografie_article.pdf

Download (3MB) | Preview

English abstract

The present treatise deals with the history of the 1st half of 16th Century typeface in Bohemia and Moravia. It contains quantitative data arranged into tables accompanied with relevant photographic reproduction in 1 : 1 ratio. The analysis convincingly shows that the difference of typeface stores was much smaller than abroad. The bastard type kept up till 1522, that is obviously at longest from all european countries. On the contrary, the black letter entered into our country very late, after Germany, Austria and Poland in the course of forties of 16th Century. The most slowly got in the Roman type, slowed down by Utraquist traditionalism, which this facetype perceived as a reminder of Rome papacy. The majority of typefaces in our country has been expanded in the form of matrices from Nuremberg.

Czech abstract

Přítomná stať pojednává o dějinách tiskového písma první poloviny 16. století v Čechách a na Moravě. Obsahuje do tabulek seřazené kvantitativní údaje doprovozené příslušnou fotografickou reprodukcí v poměru 1 : 1. Analýza přesvědčivě ukazuje, že různorodost písmových zásob byla mnohem menší než v cizině. Bastarda se udržela až do roku 1522, tedy zřejmě ze všech evropských zemí nejdéle. Naopak fraktura k nám vstoupila opožděně za Německem, Rakouskem i Polskem až během 40. let 16. století. Nejpomaleji pronikala antikva, zpomalovaná utrakvistickým tradicionalismem, který toto písmo vnímal jako připomínku římského papežství. Většina tiskových písem se u nás v podobě matric rozšiřovala z Norimberku.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: tiskové písmo, historie, 16. století, bastarda, fraktura, antikva, Čechy, Morava, typografie, knihtisk, typeface, history, 16th Century, bastard type, black letter, Roman type, Bohemia, Moravia, typography, printing
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 30 Oct 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/17922

References

BOHATCOVÁ, Mirjam. Knihtiskařská linie Olivetských. In: Časopis Národního muzea, ř. hist. 151, 1982, s. 129-160.

BOHATCOVÁ, Mirjam: Norimberský a plzeňský tiskař Hans (Jan) Pekk. In: Časopis Národního muzea. Řada hist. 1976, 145, 3-4, s. 207-227.

BOHATCOVÁ, Mirjam. Typografická tvorba Pavla Olivetského. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C 7/5. Praha, 1962, s. 229-260.

BUŁHAK, Henryk a Marina MALICKI. Hortulusy polskie z oficyny Hieronima Wietora, 1518-1546. Proba identyfikacji oraz chronologizacji wydań. Rocznik Biblioteki Narodowej 37-38, 2006, s. 79-90.

CROUS, Ernst. Die gotischen Schriftarten im Buchdruck. In: Crous, Ernst a Joachim Kirchner. Die gotischen Schriftarten. Leipzig, 1928 (repr. Braunschweig 1970), s. 27-39.

CROUS, Ernst a Joachim KIRCHNER. Die gotischen Schriftarten. Leipzig, 1928 (repr. Braunschweig 1970).

DOKOUPIL, Vladislav. Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Bibliografie města Brna, sv. 1. Brno, 1974.

FICHTENAU, Heinrich. Die Lehrbücher Maximilians I. und die Anfänge der Frakturschrift. Hamburg, 1961.

FRITZ, Georg. Geschichte der Wiener Schriftgießereien seit der Einführung der Buchdruckerkunst im Jahre 1482 bis zur Gegenwart. Sien, 1924.

HAEBLER, Konrad. Typenrepertorium der Wiegendrucke. Bd. 1-5. Halle/S.-Leipzig, 1905-1924 (repr. Nendeln-Wiesbaden 1968).

HARTMANN, Silvia: Fraktur oder Antiqua. Der Schriftstreit von 1881 bis 1941. Frankfurt/M., 1998.

JUDA, Maria. Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin, 2001.

KAISER, Vladimír. Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. In: Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479.

KAPR, Albert. Fraktur: Form und Geschichte der gebrochenen Schriften. Mainz, 1993.

KILLIUS, Christina. Die Antiqua-Fraktur Debatte um 1800 und ihre historische Herleitung. Wiesbaden, 1999.

KOUPIL, Ondřej. Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha, 2007.

MAŠEK, Petr. Význam Bartoloměje Netolického pro český knihtisk 16. století. In: Příspěvky ke Knihopisu 4. Praha, 1987.

MAZAL, Otto. Paläographie und Paläotypie. Zur Geschichte der Schrift im Zeitalter der Inkunabeln. Stuttgart, 1984.

MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky. Díl 1-2. Praha 1963 (repro Praha; Litomyšl, 2005).

NEŠVERA, Rudolf Karel. Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice. Red. Vl. Fialová. Brno, 1959, s. 81-93.

PÁTKOVÁ, Hana. Česká středověká paleografie. České Budějovice, 2008.

PEŠEK, Jiří. Jiří Melantrich z Aventýna: Příběh pražského arcitiskaře: Slovo k historii 32. Praha, 1991.

PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština: Hláskosloví a pravopis. In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica Monographia 75. Praha, 1983.

PROCTOR, Robert. An index to the early printed books in the British museum. Part II. MDI-MDXX, section I Germany. London, 1903.

RACHLÍK, František. Jiří Melantrych Rožďalovický z Aventýnu: Jeho život, dílo a poměry knihtisku v XVI. století. Praha, 1930.

RESKE, Christoph. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Aus der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. Wiesbaden, 2007.

TOBOLKA, Zdeněk Václav, ed. Český knihtiskař Mikuláš Konáč z Hodiškova. Praha, 1927. Monumenta Bohemiae typographica 4.

TOBOLKA, Zdeněk Václav. Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha, 1930.

TOBOLKA, Zdeněk Václav. O metodě dějin knihtisku. In: Ročenka českých knihtiskařů 24, 1941, s. 29-34.

VEKENE, Emil van der. Kaspar Hochfeder. Ein europäischer Drucker des 15. und 16. Jahrhunderts: Eine druckgeschichtliche Untersuchung. Baden-Baden, 1974.

VOBR, Jaroslav. Bible kutnohorská. In: Faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova. Doprovodná publikace k faksimile inkunábule Bible kutnohorské. Red. Josef Kremla. Praha, 2010, s. 20-51.

VOBR, Jaroslav. Catalogus librorum ab a. MDI ad a. MDXX typis impressorum, qui in Scientiarium bibliotheca publica Brunensi asservantur. Pars I-V. Brno, 1985-1989.

VOBR, Jaroslav. Kdo byl prvním pražským knihtiskařem v roce 1487? In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 13. Praha, 1997, s. 24-38.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Díl 1-2. Praha, 2008, s. 691.

VOIT, Petr. Knižní pozůstalost olomouckého tiskaře Jana Olivetského z Olivetu jako literárněhistorický a bibliografický pramen. In: Sborník Národního muzea v Praze C 29/4. Praha 1984, s. 197-214.

VOIT, Petr. Nové pohledy na veršovanou skladbu Rozmlouvání člověka se Smrtí. LF 109, 1986, s. 166-174.

VOIT, Petr. Nový pohled na dějiny renesančního knihtisku v Čechách a na Moravě. In: Knihy a dějiny. 2004-2008, roč. 11/15, č. 1, s. 33-43. ISSN 1210-8510. Dostupné také z: http://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:8ed39679-d48f-409e-be3e-3bd2156559e7. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/22687/.

VOIT, Petr. Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. In: Documenta Pragensia. 2010, sv. 29, s. 389-457. ISSN 0231-7443. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17962/.

VOLF, Josef. Dějiny českého knihtisku do roku 1848 (vyd. Arne Novák). Praha, 1926.

WETZIG, Emil. Kursiv als Buchschrift. In: Gutenberg-Jahrbuch 1962, s. 39-43.

WINTER, Zikmund. Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha, 1913.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item