Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce

Voit, Petr Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce. Studia Bibliographica Posoniensia (ISSN 1337-0723), 2012, vol. 7, pp. 42-51. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Main Article)
Voit_Czech Readership_15_16.pdf - Published version
Available under License Creative Commons Attribution No Derivatives.

Download (77kB) | Preview

English abstract

Presented article „Influence of Czech Late Gothic typography on the formation of Czech readership“ is continuation of author’s previous study named „Rozpaky nad českou literární a čtenářskou obcí přelomu 15. a 16. století“ (Hesitation in the case of Czech literary community and readership at the turn of the 15 th and 16 th century). In that study author investigates the formation of Czech readership per editorial process. This line applies the next view oriented towards typography. Using plentiful comparison with foreign countries we provide qualitative, quantitative and chronological analysis of printing type, setting and typesetter’s tasks, which affect readers’ perception and help to strengthen so called silent reading. We discover that process of diversification of printing type and entering of the initial letter, heading or margin to the Czech book was slow. We level up this status to foreign incunables of 80’s and 90’s during 20’s of the 16th century, when our printers began to take into account reading technique and reader’s education using other than verbal tools. ISBN 978−80−89303−35−9.

Czech abstract

Předložená stať „Vliv české pozdně gotické typografie na konstituování čtenářské obce“ je pokračováním autorovy předchozí studie nazvané „Rozpaky nad českou literární a čtenářskou obcí přelomu 15. a 16. století“ a zkoumající konstituování čtenářské obce prizmatem editorského zpracování textů. Přítomné řádky využívají pohled druhý, který je orientovaný typograficky. Pomocí hojné komparace se zahraničím podáváme kvalitativní, kvantitativní i časovou analýzu tiskového písma, sazby a sazečských úkonů, které ovlivňovaly čtenářskou recepci a napomáhaly upevňovat takzvané tiché čtení. Zjišťujeme, že diverzifikace tiskového písma a vstup iniciály, záhlaví nebo marginálie do české knihy byl pomalý. Na úroveň zahraničních prvotisků 80. a 90. let jsme se dostali až během 20. let 16. století, kdy i u nás tiskaři počali opožděně brát zřetel k technice četby a k výchově čtenáře jinými než slovesnými prostředky. ISBN 978−80−89303−35−9.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bastard type, black letter, Bohemia, corrigenda, double page, editorial process, character of printing, incunables, initial letter, marginal note, Moravia, numbering, old prints, printing, readers perception, readership, reading, Roman type, rotunda, Schwabacher type, setting, signature, silent reading, typography, Antikva, apertura, bastarda, Čechy, čtenářství, čtenářská recepce, ediční proces, errata, foliace, fraktura, iniciála, knihtisk, marginálie, Morava, paginace, prvotisky, rotunda, sazba, signatura, staré tisky, švabach, textura, tiché čtení, tiskové písmo, typografie
Subjects: C. Users, literacy and reading.
C. Users, literacy and reading. > CZ. None of these, but in this section.
E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 29 Nov 2012
Last modified: 02 Oct 2014 12:24
URI: http://hdl.handle.net/10760/18094

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

BUŁHAK, Henryk. Druga drukarnia Floriana Unglera 1521 – 1536. In: Polonia typographica saeculi sedecimi. Fasc. 7. Red. A. Kawecka-Gryczowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. 89 s.

BUŁHAK, Henryk. Wiedeńska oficyna Hieronima Wietora: Materiały do dziejów zasobu typograficznego oraz bibliografii druków z lat 1510–1518. In: Z badań nad dawną książką 2. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1993, s. 297-431.

HAEBLER, Konrad. Typenrepertorium der Wiegendrucke. Abt. I., Deutschland und seine Nachbarländer. Halle/S.: Verlag von Rudolf Haupt, 1905.

JANSSEN, Frans A. Technique and design in the history of printing. 't Goy-Houten: Hes & De Graf, 2004.

LEWIS, Clive, WALKER, Peter. Typographic influences on reading. In: British Journal of Psychology. May 1989, vol. 80, s. 241-257.

PROCTOR, Robert. An index to the early printed books in the British museum. Part II. MDI-MDXX, section I Germany. London, 1903.

VEKENE, Emil van der. Kaspar Hochfeder: Ein europäischer Drucker des 15. und 16. Jahrhunderts. Eine druckgeschichtliche Untersuchung. Baden-Baden: Koerner, 1974.

VOIT, Petr. Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století. In: Bibliotheca Strahoviensis. 2007, roč. 2007, č. 8-9, s. 113-140. ISSN 1213-6514. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/22641/.

VOIT, Petr. Nový pohled na dějiny renesančního knihtisku v Čechách a na Moravě. In: Knihy a dějiny. 2004-2008, roč. 11/15, č. 1, s. 33-43. ISSN 1210-8510. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/22687/. Dostupné také z: http://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:8ed39679-d48f-409e-be3e-3bd2156559e7.

VOIT Petr. Počátky renesanční typografie v Čechách a na Moravě. In: Listy filologické. 2009, roč. 132, č. 1-2, s. 125-135. ISSN 0024-4457. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17953/.

VOIT, Petr. Role Norimberku při utváření české a moravské knižní kultury první poloviny 16. století. Documenta Pragensia. 2010, sv. 29, s. 389-457. ISSN 0231-7443. ISBN 978-80-86852-35-5. Uloženo také z archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/handle/10760/17962

VOIT, Petr. Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. In: Bibliotheca Strahoviensis. 2011, sv. 10, s. 105-202. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/17922/.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item