Vyhledávání a video

Voců, Ondřej Vyhledávání a video. Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti, 2013, vol. 17, n. 2. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
Text (Text in PDF format)
Vyhledávání a video.pdf - Published version

Download (2MB) | Preview

English abstract

The article "Information retrieval and video" deals with issues of more advanced methods of video retrieval. First chapter describes video and its components in general, chapters two, three and four deal with task of text, sound and picture in video and in retrieval respectively. Free access search engines are introduced, allowing to search through text and sound or image respectively. The fifth chapter describes issues with video playback on computer and troubles with video picture. Due to absence of a complex video search engine, there are suggestions mentioned at the end, what the design of a search engine could be like.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou pokročilejších metod vyhledávání videa. První kapitola obecně popisuje video a jeho složky, kapitoly dvě, tři a čtyři se zabývají rolí textu, zvuku a obrazu ve videu, resp. při vyhledávání. Představeny jsou i volně dostupné vyhledávače, které vyhledávají přes text, resp. zvuk či obraz. Pátá kapitola hovoří o potížích s přehráváním videa na PC a o obrazových potížích videa. Vzhledem k nepřítomnost komplexního vyhledávače videí jsou v páté kapitole zmíněny návrhy, jak by mohl takový vyhledávač vypadat.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: information retrieval, search, information, image, sound, text, content, video, file, codec, frame, damage, content-based information retrieval, vyhledávání, hledání, informace, obraz, zvuk, text, obsah, video, soubor, kodek, snímek, poškození, vyhledávání informací podle obsahu
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HH. Audio-visual, Multimedia.
L. Information technology and library technology > LZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Ondřej Voců
Date deposited: 07 Mar 2013 08:44
Last modified: 02 Oct 2014 12:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/18733

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

VOCŮ, Ondřej. Když se řekne YouTube.... Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 2013-01-24]. Dostupný z: http://ikaros.cz/node/6758. URN-NBN:cz-ik6758. ISSN 1212-5075.

VOCŮ, Ondřej. YouTube, aneb tajemství videa a zvuku. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/6803. URN-NBN:cz-ik6803. ISSN 1212-5075.

Typ snímku. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2012-03-15 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Typ_snímku.

HANDL, Jan. Netextové vyhledávání je na Internetu stále problém. In Lupa.cz: server o českém internetu [online]. Praha : Internet Info, 2008-10-09 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/netextove-vyhledavani-je-na-internetu-problem/. ISSN 1213-0702.

GOODRUM, Abby A. Image Information Retrieval: an Overview of Current Research. Informing Science. 2000, Vol. 3, p. 63-66. ISSN 1521-4672. Dostupné též z: http://www.acsu.buffalo.edu/~marissac/conceptpaper/GOODRUM_OVERVIEW.pdf.

SZÖKE, Igor. Igor Szöke – Automatické zpracování a dolování informací z audiovizuálních záznamů. In: Vimeo [online]. 2012-11-15 [cit. 2013-01-25]. 01:01:06. Kanál uživatele KISK. Dostupné z: http://vimeo.com/54092074.

SNOEK, Cees G. M., WORRING, Marcel. Concept-Based Video Retrieval. Foundations and Trends in Information Retrieval. April 2008, vol. 2, issue 4, p. 215-322. ISSN: 1554-0669 (print). ISSN: 1554-0677 (online). Dostupné též z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.156.5031&rep=rep1&type=pdf.

Česko-Slovenská filmová databáze [online databáze]. Praha (Česká republika): POMO Media Group, c2001-2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.csfd.cz/.

IMDb: Movies, TV and Celebrities [online databáze]. [s.l]: IMDb.com Inc., c1990-2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.imdb.com/.

YouTube [online videodatabáze]. San Bruno (Kalifornie) : YouTube LLC, 2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.youtube.com/.

GORDON, Steve. AllWatchers.com [online]. Houston (Texas): 2000-2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://allwatchers.com/default.asp.

Google videa. In: Google: Česká republika [online vyhledávač]. Mountain View (Kalifornie): Google Inc., 2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: https://www.google.com/videohp.

Hulu: watch TV, watch movies [online]. Los Angeles (Kalifornie): Hulu, c2012 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.hulu.com/.

TalkMiner [online]. Palo Alto (Kalifornie): FXPAL, c2008-2011 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://talkminer.com/.

Rádio Impuls: Ráááádio [online]. Praha (Česká republika): Rádio Impuls, 2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.impuls.cz/.

Český rozhlas [online]. Praha: Česká republika: Český rozhlas, c1997-2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/portal/portal/.

Cogi: capture every detail from every important conversation without taking notes [online]. Santa Barbara (Kalifornie): Cogi Inc., c2008-2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://cogi.com/.

FindSounds: Search the Web for Sounds [online vyhledávač]. Grass Valley (Kalifornie): Comparisonics Corporation, c2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://www.findsounds.com/.

Yahoo! Search: Images. In:Yahoo! Search [online vyhledávač]. Sunnyvale (Kalifornie): Yahoo! Inc., c2013 [cit. 2013-01-27]. Dostupné z: http://images.search.yahoo.com/.

Helen Kellerová. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2012-10-16 [cit. 2013-01-30]. Dostupné z: http://cs.wikiquote.org/wiki/Helen_Kellerová.

VOCŮ, Ondřej. Vyhledávání hudbou a jeho vazby na portály se sdíleným videem. Knihovna. 2012, roč. 23, č. 1, s. 63-83. [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_163.htm. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online).

Hlasové vyhledávání. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2012-09-18 [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlasové_vyhledávání.

Shazam [online]. London (Velká Británie): Shazam Entertainment Ltd, c2002–2013 [cit. 2013-01-28] Dostupné z: http://www.shazam.com/.

SongTapper. In: Bored.com [online]. [s.l.]: Bored.com c1996-2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.bored.com/songtapper/.

VIRO, Vladimir. Music Ngram Viewer [online]. [s.l.]: [s.n.], c2011 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.peachnote.com/.

MelodyCatcher: the Internet Music Search Engine [online]. [s.l.]: MelodyCatcher, c2007-2010 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://melodycatcher.com/contact.php.

Hlasové vyhledávání. In: Google Mobil [online]. Mountain View (Kalifornie): Google Inc., 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.google.cz/intl/cs_ALL/mobile/voice-search/.

BLAŽEK, Jakub. Systémy vyhledávání obrazových informací. Část II.: Problematika vyhledávání. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 3 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/systemy-vyhledavani-obrazovych-informaci-cast-i-problematika-vyhledavani. ISSN 1802-9736.

GHODESWAR, Shweta, MESHRAM, B.B. Content Based Video Retrieval. In: Proceedings of ISCET 2010: International Symposium on Computer Engineering & Technology, 19th and 20th March 2010. Mandi Gobindgarh (Indie): RIMT Institute, 2010, page 135. ISBN 978-81-910304-0-2. Dostupné též z: http://www.rimtengg.com/iscet/proceedings/pdfs/advcomp/135.pdf.

ALP ASLANDOGAN, Y., YU, Clement T. Techniques and systems for image and video retrieval. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. January/February 1999, vol. 11, no. 1, p. 56-63. ISSN 1041-4347. Dostupné též z: citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=EC41ECFAECB999F9988D139C141E894E?doi=10.1.1.53.4340&rep=rep1&type=pdf.

CHANG, Shih-Fu, SMITH, John R., BEIGI, Mandis, BENITEZ, Ana. Visual Information Retrieval from Large Distributed On-line Repositories. Communications of the ACM. December 1997, vol. 40, no. 12, p. 63-71. ISSN 0001-0782. Dostupné též z: http://coitweb.uncc.edu/~jfan/chang4.pdf.

IQBAL, Qasim. CIRES: Content based Image Retrieval System [online]. [s.l.]: Red Hat, 2008 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://amazon.ece.utexas.edu/~qasim/cires.htm.

retrievr [online]. [s.l.]: System one, 2011 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://labs.systemone.at/retrievr/.

COMITE, Marco. Sepham: Search by Drawing [online]. [s.l.]: [s.n.], c2001-2012 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.sepham.com/.

PIRIA Demonstration. In: Ambient Intelligence - Interactive Systems [online]. Paris (Francie): CEA LIST, c2007 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.kalisteo.org/demo/piria/.

pixolution vWeb demo. In: pixolution: the experts for image search technologies [online]. Berlin (Německo): pixolution GmbH, 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://demo.pixolution.de/.

Multicolr Search Lab. In: TinEye Labs [online]. Toronto (Kanada): Idée Inc., c2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://labs.tineye.com/multicolr.

Bing: Images [online]. Redmond (Washington): Microsoft, c2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.bing.com/?scope=images.

Google obrázky. In: Google: Česká republika [online vyhledávač]. Mountain View (Kalifornie): Google Inc., 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi.

PicsLikeThat: visual image search on fotolia. In: pixolution: the experts for image search technologies [online]. Berlin (Německo): pixolution GmbH, 2013 [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://picslikethat.com/.

Video for Windows. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2012-10-10 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Video_for_Windows.

ffdshow. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2013-01-21 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/FFDShow.

ROTH, Volker. Content-Based Retrieval from Digital Video. Image and Vision Computing. May 1999, vol. 17, issue 7, p. 531-540. ISSN 1872-8138. Dostupné též z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.40.340&rep=rep1&type=pdf.

AIGRAIN, Philippe, ZHANG, HongJiang, PETKOVIC, Dragutin. Content-Based Representation and Retrieval of Visual Media: A State-of-the-Art Review. Multimedia Tools and Applications. 1996, vol. 3, no. 3, p. 197-202. ISSN 1573-7721. Dostupné též z: http://paigrain.debatpublic.net/docs/MTAP.pdf.

Manuela [telenovela]. Režie Carlos Escalada. Námět Manoel Carlos. Buenos Aires, Řím: Crustel s.a., ReteItalia, Deltavision, 1991. Argentinská verze, 228 dílů. 37-43 min.

Video search engine. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2012-12-03 [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Video_search_engine.

Audio search engine. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- last mod. 2012-12-11 [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_search_engine.

Are there search engines for image, sound or movie content? In: Pandia Search & Social [online]. Oslo (Norsko): Pandia, 1998-2012, last mod 2007-01-12 [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://www.pandia.com/sew/352-image-search.html.

SCLAROFF, Stan, SHAPIRO, Linda. CBIVR: Content-Based Image and Video Retrieval [online]. Cambridge (Massachusetts): CSAIL: MIT Computer science and artificial intelligence laboratory, 2002 [cit. 2013-01-25]. Přednáškový materiál. Dostupné z: http://www.ai.mit.edu/courses/6.801/Fall2002/lect/lect24.pdf.

LIANG, Edmund. Content-Based Video Retrieval System [online]. Dallas (Texas): SMU: Bobby B. Lyle School of Engineering, 2007 [cit. 2013-01-26]. Přednáškový materiál. Dostupné z: http:lyle.smu.edu/~mhd/8337sp07/pres/edmund.ppt.

SMEATON, Alan F., WILKINS, Peter, WORRING, Marcel, ROOIJ, Ork de, CHUA, Tat-Seng, LUAN, Huanbo. Content-Based Video Retrieval: Three Example Systems from TRECVid. International Journal of Imaging Systems and Technology. August 2008, vol. 18, issue 2-3, p. 195-201. ISSN 0899-9457. Dostupné též z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.175.1075&rep=rep1&type=pdf.

WAN, Gary, LIU, Zao. Content-Based Information Retrieval and Digital Libraries. Information Technology and Libraries. March 2008, vol. 27, no. 1, p. 41-47. ISSN 2163-5226. Dostupné též z: http://www.ala.org/lita/ital/sites/ala.org.lita.ital/files/content/27/1/wan.pdf.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item