Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları / Library Services and Applications For Web-Based Higher Education Programs

Odabaş, Hüseyin Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları / Library Services and Applications For Web-Based Higher Education Programs. Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences, 2009, vol. 9, n. 42, pp. 83-103. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
web-tabanlc4b1-yc3bcksek-c3b6c49fretim-programlarc4b1-ic3a7in-kc3bctc3bcphane-hizmetleri-ve-uygulamalarc4b1.pdf - Published version

Download (786kB) | Preview

English abstract

University libraries are institutions given services to provide informations according to the requirement of students and faculty main members of university. Developments in the information technologies cause to increase responsibilies of university library and to extend its services. Web based learning model is a new model that continues learning process from off-campus largely. This model particularly developed on universities and businesses areas. Therefore university library should get adequacy to provide all kind of information source needed web based learning systems. ‘Guidelines for Distance Learning Library Services’ published by Association of Colledge and Research Library (ACRL) at 2000 leaded to appear developments in this matter. After this date it is observed that university libraries planed their services in accordance with recommendations written in this guide all of the world. Advanced services improved for e-lerning programs in the US and European universities have been attracted attention especially for a few years. Because of importance of subject, in this paper firstly developments about distance learning library services are examined. Afterwards samples of advanced application in this matter are given and university libraries in Turkey are evaluated.

Turkish abstract

Üniversite kütüphaneleri üniversitelerin asli unsurları olan öğrenciler ve öğretim elemanlarının bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla hizmet veren kurumlardır. Bilişim teknolojilerinde yaşanan yenilikler üniversite kütüphanelerinin sorumluluklarının sayıca artmasına ve hizmet alanının genişlemesine yol açmıştır. Web tabanlı öğrenim modeli, öğrenim sürecinin önemli ölçüde yerleşke dışından sürdürüldüğü yeni bir modeldir. Söz konusu model daha çok üniversite ve iş dünyasında gelişim göstermiştir. Bu nedenle üniversite kütüphaneleri web tabanlı öğrenim sistemlerinde gereksinim duyulan her türlü bilgiyi sağlayacak yeterliliğe sahip olmalıdır. 2000 yılında Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Derneğinin (Association of Colledge and Research Library-ACRL) hazırlamış olduğu ‘Uzaktan Öğrenim Kütüphane Hizmetleri Rehberi’ bu alanda önemli gelişmelerin yaşanmasına öncülük etmiştir. Bu tarihten sonra bütün dünyada üniversite kütüphanelerinin hizmetlerini söz konusu rehberde yer alan önerilere uygun olarak planladıkları gözlemlenmiştir. Son birkaç yıldır ABD ve Avrupa üniversitelerinin kütüphanelerinde uzaktan öğrenim programları için geliştirilen modern hizmetler dikkat çekmektedir. Bu nedenle çalışmada ilk olarak dünyada uzaktan öğrenim kütüphane hizmetleri konusunda yaşanan gelişmelere yer verilmektedir. Daha sonra bu alanda geliştirilen modern uygulamalar irdelenmekte ve Türkiye’de üniversite kütüphaneleri üzerinde durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Uzaktan öğrenim kütüphaneciliği, uzaktan öğrenim kütüphane hizmetleri, web tabanlı öğrenim, e-öğrenim, e-kütüphanecilik, e-kütüphane; Distance learning librarianship, distance learning library services, web based learning, e-learning, e-librarianship, e-library; Distance learning librarianship, distance learning library services, web based learning, e-learning, e-librarianship, e-library, Uzaktan öğrenim kütüphaneciliği, uzaktan öğrenim kütüphane hizmetleri, web tabanlı öğrenim, e-öğrenim, e-kütüphanecilik, e-kütüphane
Subjects: L. Information technology and library technology
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 25 Jun 2013 21:24
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19242

References

ACRL Standard and Guidelines. (2000). Guidelines for distance learning library services. C&RL

News, 61(11), 1023–1029.

Allen, I.E. and Seaman, J. (2007). Online nation: Five years of growth in online learning. Sloan-C.

Article Delivery Service. (2008). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.lib.uiowa.edu/ill/ads.html[11.08.2007]

Barsun, R. (2005). The Walden University library: Reaching out and touching students.

Internet Reference Services Quarterly, 9 (1-2), 93-109.

Bibliograph management. (2008). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://library.open.ac.uk/research/bibliomgt/index.cfm [05.12.2007]

Buchanan, E. (2005 ). Library services for distance education students in higher education.

Encyclopedia of distance learning içinde (1261-1264). Yay.Haz.: Howard, J. V., Boettcher,

L., Justice, K., Schenk, P. L. ve Rogers, G. A. Hershey, PA: Idea Group Reference.

Burke, M. (2002). Distance learning. Building a virtual library içinde (148-165). Ardis Hanson

ve Bruce Lubotsky Levin (Ed.). Hershey: Ida Group Inc.

Cooper, J.L. (2000). A model for library support of distance education in the USA. Interlending

& Document Supply, 28 (3), 123-131.

Çınar, Z. (2008). E-öğrenme. [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=686 [25.05.2008]

Çukadar, S. (2008, 23 Mayıs). Bilgi Üniversitesi kütüphanesinde verilen elektronik hizmetler.

Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi müdür yardımcısı Sami Çukadar ile e-posta aracılığıyla

yapılan haberleşme.

Çukadar, S. ve Çelik, S. (2003). İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri.

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (1), 31-42.

Distance learning library services. (2008a). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.uky.edu/Libraries/lib.php?lib_id=16 [25.05.2008]

Distance learning statistics. (2008b). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.educationcenteronline.org/e-Learning/Distance-Learning-Statistics.html

[28.01.2008]

Ebling library resources & services. (2008).

http://ebling.library.wisc.edu/about/ebling_guide.doc

Enformatik Milli Komitesi. (2008). http://uek.aof.edu.tr/default.aspx [11.03.2008]

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. (2004). http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/957.html

[20.04.2008]

Get books & articles-library services for distance education. (2008).

http://www.lib.uiowa.edu/disted/getmaterials.htmli

Guidelines for distance learning library services. (2004). ACRL. [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/guidelinesdistancelearning.cfm [25.05.2008]

Guidelines for library support of distance and distributed learning in Canada. (2000).

[Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.cla.ca/AM/Template.cfm?Section=Position_Statements&Template=/CM/Con

tentDisplay.cfm&ContentID=3794 [16.02.2008]

Gürcan, H.İ. ve Özgür, A.Z. (2002). Uzaktan eğitim materyallerinde telif hakları ve açıköğretim

fakültesinde uygulama örnekleri. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs

2002, Eskişehir. [Çevrimiçi] Elektronik Adres: http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm

[16.02.2008]

How do I get this article? (2008). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://blog.lib.uiowa.edu/disted/2008/03/21/how-do-i-get-this-article/ [20.04.2007]

Interlibrary Loan & Document Delivery. (2008). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.lib.uiowa.edu/services/illdd.html [21.03.2008]

Khosrowpour, M. (2006). Dictionary of Information Science and Technology. Hershey: Idea

Group Publishing. [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://site.ebrary.com/lib/ataturk/Doc?id=10158023&ppg=784 [25.05.2008]

Kütüphane ve elektronik kaynaklar. (2008). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

https://library.bilgi.edu.tr/screens/genel.htm [27.05.2008]

Library services for CSUDH distance learning and extended education students. (2008).

http://library.csudh.edu/distancelearning.php

Manjunath, B. and Patil, S. (2006). E-Learning and Its Impact on Library & Information

Services. DRTC Conference on ICT for Digital Learning Environment, 11-13 January 2006.

[Çevrimiçi] Elektronik Adres:

https://drtc.isibang.ac.in/bitstream/handle/1849/215/paperH_manjunath.pdf;jsessioni

d=B9E34D02FBF3EA75295EA42EC9416BF0?sequence=1 [12.03.2008]

Odabaş, H. (2004). İnternet Tabanlı Uzaktan Öğrenim Modelinin Bilgi Hizmetlerine Yönelik

Yüksek Öğretim Programlarında Kullanımı. Kütüphaneciliğin Destanı … içinde (121-139).

Ankara: A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

The Library and Learning Resources Centre. (2008). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://library.open.ac.uk/about/index.cfm?id=6935 [04.02.2008]

Trends in e-Learning for library staff: A Summary of research findings. (2006). OCLC Online

Computer Library Center. [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://data.webjunction.org/wj/documents/14077.pdf [12.03.2008]

US Copyright Act. (2006). [Çevrimiçi] Elektronik Adres:

http://www.copyright.gov/fls/fl102.html [22.01.2008]

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği. (2005). [Çevrimiçi] Elektron


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item