Informační věda v kontextu filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera, aneb, Universum informací v kontextu universa hermeneutiky a filosofie

Sakastrová, Lucie Informační věda v kontextu filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera, aneb, Universum informací v kontextu universa hermeneutiky a filosofie. Knižničná a Informačná veda , 2013, vol. 24, n. 1, pp. 119-132. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Article)
InformationScienceHermeneutics.pdf - Updated version

Download (216kB) | Preview

English abstract

The aim of the paper is to introduce the most important ideas of hermeneutic theory, especially ideas of philosophical hermeneutics of H.-G. Gadamer, in the context of information science. The first parts of the paper are devoted to terminological and historical introduction to the problem of hermeneutic theory. Origins of hermeneutic theory, which consist in an effort to detect the true, original sense and meaning of the text, can be seen in antiquity. Philosophical hermeneutics as a sophisticated philosophical conception of hermeneutics occurs in the 20th century in the work of Hans-Georg Gadamer, which is also decisive for any subsequent philosophical conception of hermeneutics. The core part outlines some mutual contexts of problems of information and information science and problems of (philosophical) hermeneutics as well as their differences. Concretely, this part deals with problem of information and information resources considered as one of the subjects of philosophical hermeneutics, the problem of language (or speech) considered as the main subject of philosophical hermeneutics and information science, too, and the problem of history considered as a set of existing creations of the human spirit in confrontation with problems of informetrics, bibliometrics and scientometrics. Next part deals with possibility of usage of hermeneutics as "not counting" method of the humanities. Following final section deals with possibilities of usage of hermeneutic theory in "not counting" information science, which aim could be detecting problems of information and information resources in the context of the problems of the universe.

Czech abstract

Cílem příspěvku je uvedení nejvýznamnějších myšlenek hermeneutické teorie, zejména filosofické hermeneutiky H.-G. Gadamera, v kontextu problematiky informační vědy. První části příspěvku jsou věnovány terminologickému a historickému úvodu do problematiky hermeneutické teorie. Prvopočátky hermeneutické teorie, spočívající v úsilí o postižení pravého, původního smyslu a významu textu, lze spatřovat již ve starověku. Filosofická hermeneutika coby propracovaná filosofická koncepce hermeneutiky spatřuje „světlo světa“ až ve století 20. v díle Hanse Georga Gadamera, které je zároveň určující i pro jakékoliv pozdější filosofické koncepce hermeneutiky. V jádrové části je poukázáno na některé souvislosti problematiky informací a informační vědy s problematikou (filosofické) hermeneutiky a také na jejich rozdíly. Konkrétně je pojednáno o problematice informací a informačních zdrojů jako o jednom z předmětů filosofické hermeneutiky, o problematice řeči jako o hlavním předmětu filosofické hermeneutiky i informační vědy a o problematice dějin chápaných jako soubor dosavadních výtvorů lidského ducha v konfrontaci s problematikou informetrie, bibliometrie a scientometrie. Následuje část pojednávající o možnosti využití hermeneutiky jako "nepočítající" metody humanitních věd. Navazující závěrečná část pojednává o možnosti využití hermeneutické teorie v "nepočítající" informační vědě usilující o postižení problematiky informací a informačních zdrojů v kontextu problematiky universa.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: information science, information, hermeneutics, philosophical hermeneutics, Hans-Georg Gadamer, humanities, methodology, methods, informační věda, informace, hermeneutika, filosofická hermeneutika, humanitní vědy, metodologie, metody
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
C. Users, literacy and reading. > CF. Reading and story telling.
Depositing user: Lucie Sakastrová
Date deposited: 22 Jul 2013 07:16
Last modified: 02 Oct 2014 12:26
URI: http://hdl.handle.net/10760/19739

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

CEJPEK, Jiří, 1998. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

CEJPEK, Jiří a Josef SCHWARZ, 2003a. Informační věda by měla reflektovat globální problémy současného světa: rozhovor s prof. PhDr. Jiřím Cejpkem, CSc., emeritním profesorem Univerzity Karlovy. Ikaros [online], 2003, 7(5) [cit. 2012-09-03]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/informacni-veda-by-mela-reflektovat-globalni-problemy-soucasneho-sveta.

CEJPEK, Jiří, 2003b. Vymezení oboru knihovnictví a informační věda pro potřeby dalšího rozvoje TDKIV. Národní knihovna, 2003, 14(4), s. 229-233. ISSN 0862-7487. Dostupné také z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0304/0304229.html.

CELBOVÁ, Ludmila, 2003. Informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD.

ČÁLEK, Oldřich, 1995. Co je podstatou tázání. Tvar, 1995, 6(10), s. 6-7. ISSN 0862-657X. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Tvar/6.1995/10. Recenze na: Gadamer, Hans Georg. Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia, 1994.

Filosofický slovník. 2. rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. 463 s. ISBN 80-7182-064-4.

GADAMER, Hans Georg a Jan SOKOL, ed., 1999. Člověk a řeč: (výbor textů). Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1999. 154 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-76-3.

GADAMER, Hans Georg, 2010. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2010. 415 s. Paprsek; sv. 18. ISBN 978-80-87256-04-6.

GRONDIN, Jean, 1997. Úvod do hermeneutiky. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 247 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

HORYNA, Břetislav, 1998. Filosofie posledních let před koncem filosofie: kapitoly ze současné německé filosofie. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1998. 348 s. Kassandra. ISBN 80-85917-49-1.

HROCH, Jaroslav, 1997. Filosofická hermeneutika v dějinách a současnosti. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 204 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 313. Rubikon, sv. 3. ISBN 80-210-1709-0.

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. München: Saur, 1998. viii, 136 s. UBCIM publications. New series, vol. 19. ISBN 978-3-598-11382-6. Dostupné také z: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm.

JONÁK, Zdeněk, 2003a. Hermeneutika. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002766&local_base=KTD.

JONÁK, Zdeněk, 2003b. Informace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000456&local_base=KTD.

JONÁK, Zdeněk, 2003c. Informační věda. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-02]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000472&local_base=KTD.

JONÁK, Zdeněk, 2003d. Scientometrie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002793&local_base=KTD.

JONÁK, Zdeněk, 2003e. Znalost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000498&local_base=KTD.

LIESSMANN, Konrad Paul, 2008. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. XXI. století; sv. 4. ISBN 978-80-200-1677-5. Dostupné také z: http://eknihy.nkp.cz/search/handle/uuid:fc3377dd-e38d-11e0-9a5e-001e4ff27ac1.

NEKVINDA, Libor, 1997. Stručný pojmový slovník k dějinám filosofie. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. 238 s. ISBN 80-7041-062-0.

OLŠOVSKÝ, Jiří, 1999. Slovník filosofických pojmů současnosti. Vyd. 1. Praha: Erika, 1999. 188 s. ISBN 80-7190-804-5.

POSTMAN, Neil, 2010. Ubavit se k smrti: veřejná komunikace ve věku zábavy. 2., opr. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 204 s. ISBN 978-80-204-2206-4.

ŠVEJDA, Jan, 2003a. Bibliometrie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000344&local_base=KTD.

ŠVEJDA, Jan, 2003b. Informetrie. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-09-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000343&local_base=KTD.

UHLÍŘ, Zdeněk, 2003. Text. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002471&local_base=KTD.

VYŠOHLÍD, Zdeněk, 2001. O víře a rozumění. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2001. 215 s. ISBN 80-86320-18-9.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item