Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze

Horváth, David Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2013, vol. 5, n. Spec, pp. 1-23. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Study)
Studie_Final.pdf - Submitted version

Download (984kB) | Preview

English abstract

This paper summarizes outcomes of quantitative research that has been made among students and staff of 2nd Faculty of Medicine at Charles University and University Hospital in Motol. The main goal is to give an overview of their information behaviour as well as to find out how the users are informed about superstructural services (they are reference, search, educational, promotional and interlibrary loan services) which are offered by library itself. The paper compares information behaviour of each user, superstructural services use, social sites use, and evaluation of information literacy classes. The final qualitative part of the research sums up users’ suggestions and comments on particular library activity.

Czech abstract

Příspěvek shrnuje výsledky kvantitativního průzkumu provedeného mezi studenty a pracovníky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Hlavním cílem je podat přehled o jejich informačním chování a zjistit informovanost o tzv. nadstavbových službách, které jsou v rámci knihovny nabízeny. Jedná se převážně o služby referenční, rešeršní, meziknihovní, vzdělávací, propagační. Příspěvek srovnává informační chování jednotlivých uživatelů, využívání nadstavbových služeb, používání sociálních sítí, hodnocení výuky informační gramotnosti. Závěrečná část průzkumu, tentokrát kvalitativního charakteru, shrnuje náměty a připomínky uživatelů k jednotlivým činnostem knihovny.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: superstructural services, social sites, quantitative research, Medical library, medical information, library users, library services, information specialist, information retrieval, Information literacy, faculty library, electronic resources, e-journal, e-books, databases uživatelé knihovny, sociální sítě, služby knihovny, rešerše, informační gramotnost, nadstavbové služby, lékařské informace, Lékařská knihovna, kvantitativní výzkum, informační specialista, fakultní knihovna, elektronické zdroje, e-knihy, e-časopisy, databáze
Subjects: B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JJ. Document delivery.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JK. Interlibrary loans.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
Depositing user: David Horvath
Date deposited: 11 Feb 2014 16:50
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22550

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

CASE, Donald O. Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. 2nd ed. London: Academic Press, 2007. 423 s. ISBN 0-12-369430-2.

CONNELLY, D. P., et al. Knowledge resource preferences of family physicians. The Journal of Family Practice. 1990, 30(3), 353-359. ISSN 0094-3509.

COUMOU, Herma C. H. a Frans J. MEIJMAN. How do primary care physicians seek answers to clinical questions? A literature review. Journal of the Medical Library Association. 2006, 94(1), 55-60. ISSN 1536-5050.

CULLEN, Rowena J. In search for evidence: family practitioners´ use of the Internet for clinical information. Journal of the Medical Library Association. 2002, 90(4), 370-379. ISSN 1536-5050.

DORSCH, Josephine L. Information needs of rural health professionals: a review of the literature. Bulletin of the Medical Library Association. 2000, 88(4), 346-354. ISSN 0025-7338.

GORMAN, P. N. a M. HELFAND. Information-seeking in primary care: how physicians choose which clinical questions to pursue and which to leave unanswered. Medical Decision Making. 1995, 15(2), 113-119. ISSN 0272-989X.

HAUG, James D. Physicians´ preferences for information sources: a meta-analytic study. Bulletin of the Medical Library Association. 1997, 85(3), 223-232. ISSN 0025-7338.

JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Teorie a praxe informačního chování lékařských profesionálů. Disertační práce. Praha, 2008. 149 s. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D.

KIESLINGOVÁ, Kateřina. Koncepce rozvoje výuky informační gramotnosti v medicíně: se zvláštním zřetelem na její implementaci do akademického prostředí (curricula) na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce. Praha, 2012. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

KOLLER, Michael, et al. Use of the Internet by medical doctors in Switzerland. Swiss Medical Weekly. 2001, 131, 251-254. ISSN 1424-7860.

KOUTECKÝ, Josef. Spondeo ac polliceor: Slavnostně slibuji. Praha: Triton, 2003, 410 s. ISBN 80-7254-457-8.

KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. Electronic Library [online]. 2013, 31(1), 55-69 [cit. 2013-09-29]. ISSN 0264-0473. Dostupné z: http://is.muni.cz/repo/1085321/cs/Kratochvil/Evaluation-of-e-learning-course-Information-Literacy-for-medical-students

LESENKOVÁ, Eva. Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví. Disertační práce. Praha, 2010. 142 s. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

MURRAY, JaN., Esther CAREY a Suzanne WALKER. The information needs and information seeking behaviour of medical research staff. Health Library Review. 1999, 16(1), 46-49. ISSN 0265-6647.

PRŮŠA, Tomáš. Sociální média ve zdravotnictví. ProInflow: Časopis pro informační vědy [online]. 2012, 4(1) [cit. 2013-09-29]. ISSN 1804-2406. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/socialni-media-ve-zdravotnictvi

REBIUN. Science 2.0: The use of social networking in research. In: E-LIS [online]. Madrid: Rebiun, 2011 [cit. 2013-09-29]. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf

THOMPSON, Margaret L. Characteristics of information resources preferred by primary care physicians. Bulletin of the Medical Library Association. 1997, 85(2), 187-192. ISSN 0025-7338.

Ústav vědeckých informací: 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. c2013 [cit. 2013-12-08]. Dostupné z: http://knihovna.lf2.cuni.cz/

VERHOEVEN, A. A. H., E. J. Boerma a B. MEYBOOM-DE JONG. Use of information sources by family physicians: a literature survey. Bulletin of the Medical Library Association. 1995, 83(1), 85-90. ISSN 0025-7338.

Výroční zpráva 2011: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Praha: Galén. 176 s.

ZICKUHR, Kathryn, Lee RAINIE a Kristen PURCELL. Library services in the digital age [online]. Washington: Pew Internet, 2013 [cit. 2013-09-29]. Dostupné z: http://libraries.pewinternet.org/2013/01/22/Library-services/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item