Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny

Sakastrová, Lucie Využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v rámci služby Ptejte se knihovny. Knihovna: knihovnická revue, 2013, vol. 24, n. 2, pp. 48-71. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Research Study)
WikipediaAskYourLibrary.pdf - Updated version

Download (539kB) | Preview

English abstract

The aim of the study is to identify, analyze and evaluate changes and trends in the use of collectively created on-line Wikipedia Encyclopedia (http://www.wikipedia.org/) within the framework of the Czech virtual reference service „Ptejte se knihovny“ (Ask Your Library) (http://www.ptejteseknihovny.cz/). Survey sample consists of the records in the archive of the answered questions from the years of 2003 to 2012 published in a freely accessible on-line archive of the service „Ptejte se knihovny“ (Ask Your Library) (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv) that include references to the Wikipedia entries and also the links to Wikipedia from the all archive records (i.e. regardless of their location in the archive records). The first step of the survey has been to find out the number of archive records with references to Wikipedia, the number of the references to the encyclopedia and the types of Wikipedia entries. Those records have been analysed using the method of bibliometric citation analysis. The author publishes the results with her own commentary. The basic hypothesis of the survey states that the extent of use and citing of the Wikipedia data within the service „Ptejte se knihovny“ (Ask Your Library) has been steadily increasing, especially the use of the Czech language version of the encyclopedia, and that the extent of use and citing of other selected major general encyclopaedic works produced in a traditional way (printed or on-line) is substantially lower than that of Wikipedia. The results of the survey partially affirm increasing use of the Wikipedia as an information and reference source not only by general public, but also by librarians and information officers.

Czech abstract

Cílem studie bylo zjistit, analyzovat a vyhodnotit kvantitativní změny a trendy ve využívání kolektivně tvořené online encyklopedie Wikipedie (http://www.wikipedia.org/) v rámci české virtuální referenční služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/). Výzkumným vzorkem byly jednak „archivní záznamy zodpovězených dotazů“ zveřejněné ve volně dostupném online archivu služby Ptejte se knihovny (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv) za roky 2003–2012, které obsahují odkazy na hesla encyklopedie Wikipedie, a jednak samotné odkazy na Wikipedii objevující se v archivních záznamech (bez ohledu na jejich umístění v rámci archivních záznamů). Zjišťován a analyzován byl jak počet archivních záznamů s odkazem nebo odkazy na Wikipedii, tak počet samotných odkazů, stejně jako charakter (resp. typ) hesel ve Wikipedii, na která odkazují. Hlavní použitou metodou byla metoda bibliometrické a citační analýzy doplněná komentářem ke kvantitativním výsledkům. Východiskem výzkumu byly hypotézy, že míra využívání a citování encyklopedie Wikipedie má v rámci služby Ptejte se knihovny obecně vzrůstající tendenci, a to zejména česká jazyková verze této encyklopedie, a hypotéza, že míra využívání a citování jiných vybraných významných všeobecných tradičně tvořených (tištěných nebo online) encyklopedických děl je podstatně nižší než je tomu v případě encyklopedie Wikipedie. Díky částečnému potvrzení hypotéz jsou deklarovány kvantitativní změny a trendy ve využívání encyklopedie Wikipedie jako informačního a referenčního zdroje v kontextu virtuálních referenčních služeb knihoven (na příkladu služby Ptejte se knihovny) v prvním a na počátku druhého desetiletí 21. století.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Wikipedia, encyclopedias, information and reference resources, virtual reference services, Ptejte se knihovny (Ask Your Library), bibliometric analysis, citation analysis, Wikipedie, encyklopedie, informační a referenční zdroje, virtuální referenční služby, Ptejte se knihovny, bibliometrická analýza, citační analýza
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
I. Information treatment for information services > IJ. Reference work.
Depositing user: Lucie Sakastrová
Date deposited: 20 Feb 2014 14:58
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22619

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

HEMOLA, Hanuš a Jindřiška POSPÍŠILOVÁ. Ptejte se knihovny – stará služba v novém. In: INFORUM 2004: 10. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 25.-27. května 2004: sborník [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2004 [cit. 2013-07-27]. ISSN 1801 2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2004/prispevek.php-prispevek=26.htm.

HEMOLA, Hanuš. Ptejte se, na co chcete. Víme vše a odpovíme zdarma. In: Technet.cz [online]. 16. listopadu 2006 [cit. 2013-07-31]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/ptejte-se-na-co-chcete-vime-vse-a-odpovime-zdarma-ft2-/sw_internet.aspx?c=A061115_153307_sw_internet_NYV.

HRDLIČKA, Josef. Virtual reference desk – praktické zkušenosti z provozu. In: INFORUM 2005: 11. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-26. května 2005: sborník [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2005 [cit. 2013-07-18]. ISSN 1801 2213. Dostupný z: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2005/prispevek.php-prispevek=92.htm.

HRDLIČKA, Josef. Ptejte se knihovny – k vývoji a stavu služby. Knižnica [online]. 2007, 8(7), 11-13 [cit. 2013-04-29]. ISSN 1336-0965 (online vyd.). Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2007/jul/11.pdf.

KOŠŤÁLOVÁ, Karolína. RE: Dotaz ke statistice služby Ptejte se knihovny [elektronická pošta]. Message to: Lucie Sakastrová. 23. dubna 2013 [cit. 2013-04-25]. Osobní komunikace.

LIH, Andrew. Wikipedia as Participatory Journalism: Reliable Sources? Metrics for evaluating collaborative media as a news resource. In: Proceedings of the 5th International Symposium on On-line Journalism, (April 16–17, 2004), University of Texas at Austin. Austin (Texas, USA): University of Texas, 2004. Dostupné též z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.117.9104.

NORUZI, Alireza. Wikipedia popularity from a citation analysis point of view. Webology. 2009, 6(3), 1–4. ISSN 1735-188X.

Nupedia. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002, naposledy editována 15. 6. 2013 v 14:41 [cit. 2013-10-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nupedia.

Občanský žurnalismus. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002– , naposledy editována 6. 4. 2013 v 01:58 [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Občanský_žurnalismus.

SAKASTROVÁ, Lucie. Otevřená encyklopedie Wikipedie jako informační zdroj, její tvorba, obsah a služby. Praha, 2010. 182 s., XIII s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Eva Bratková. Dostupná také z digitálního archivu: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91349/4656917.

SAKASTROVÁ, Lucie. Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl. Ikaros [online]. 2011, 15(3) [cit. 2013-05-01]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/6683.

Wikimedia Foundation. Wikimedia: meta-wiki [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2001–, last modified on 29 April 2013 [cit. 2013-04-29]. List of Wikipedias. Dostupné z: http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias.

Wikipedie. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. San Francisco (Kalifornie, USA): Wikimedia Foundation, 2002–, naposledy editována 1. 4. 2013 v 17:14 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item