Udržet pravý okraj stránkové sazby: (Od literární historie k samostudiu): Rozhovor s Petrem Voitem

Voit, Petr and Linka, Jan Udržet pravý okraj stránkové sazby: (Od literární historie k samostudiu): Rozhovor s Petrem Voitem. Česká literatura (ISSN 0009-0468), 2011, vol. 59, n. 2, pp. 242-261. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text (Interview)
Voit_SazbaStrany.pdf - Published version

Download (140kB) | Preview

English abstract

The article titled “Adjust Right Margin: (From Literary History to Self-study): An Interview with Petr Voit” is the interview which concerns older Bohemian book culture, drawing attention to the difficulties related to this phenomenon in the past. It also points out other problems in contemporary book culture studies.

Czech abstract

Rozhovor Jana Linky s doc. Petrem Voitem se týká starší české knižní kultury, upozorňuje na úskalí, která tomuto fenoménu hrozila v minulosti. Zároveň se poukazuje na složitosti, které provázejí studium knižní kultury i dnes.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bibliography, Digitization, Historic book collections, Bibliology, Book history, Typography, Book culture, Cultural heritage, Voit, Petr, Interview, Middle Czech literature, Bibliografie, digitalizace, historický knižní fond, knihověda, dějiny knihy, knihtisk, knižní kultura, kulturní dědictví, Voit, Petr, Rozhovory, Středověká česká literatura
Subjects: E. Publishing and legal issues. > EB. Printing, electronic publishing, broadcasting.
E. Publishing and legal issues. > EZ. None of these, but in this section.
H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
H. Information sources, supports, channels. > HE. Print materials.
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 05 Mar 2014 16:20
Last modified: 02 Oct 2014 12:30
URI: http://hdl.handle.net/10760/22679

References

BOHATCOVÁ, Mirjam. Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Praha: Karolinum, 2005.

BOHATCOVÁ, Mirjam et al. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990.

Dějiny české literatury. 1., Starší česká literatura. Ed. Josef Hrabák. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1959. 531 s.

HORÁK, František. „Pojem bohemikum“. In: Česká bibliografie. Sv. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959, s. 9-18. Edice Národní knihovny v Praze, sv. 8.

JEDLIČKA, Jaromír. K pojetí bohemika. In: Česká bibliografie. Sv. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, s. 32-44. Edice Národní knihovny v Praze, sv. 11.

Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl 2. Red. Tobolka, Zdeněk Václav, Horák, František. V Praze: Komise pro knihopisný soupis českých a slovenských tisků, 1939-1967. Dostupné také v elektronickém přepisu z: http://db.knihopis.org/.

TOBOLKA, Zdeněk Václav et al. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. V Praze: Národní knihovna České republiky, 1994-2010. 9 sv. ISBN 80-7050-181-2. Dostupné také z: http://db.knihopis.org/.

KOUPIL, Ondřej. Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha: Karolinum, 2007.

PORÁK, Jaroslav. Humanistická čeština. Praha: Univerzita Karlova, 1979.

RACHLÍK, František. Jiří Melantrych Rožďalovcký z Aventýnu. Jeho život, dílo a poměry knihtisku v XVI. Století. Praha: Melantrich, 1930.

Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 16./17. Jahrhunderts (VD 16/17) [online databáze německé národní retrospektivní bibliografie]. Dostupné z: http://www.gateway-bayern.de/index_vd16.html.

VOIT, Petr. Měšťanské knihovny v Olomouci před Bílou horou. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981.

VOIT, Petr. Příspěvky ke Knihopisu. Sv. 1-3, Rejstřík autorů, překladatelů a editorů; Rejstřík anonymních záhlaví; Rejstřík názvový. Praha: Národní knihovna, 1985.

VOIT, Petr. Bohemica 1500-1800. Sv. 1-3. Praha: Petr Meissner, 1996.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 2. ISBN 978-80-7277-312-1. ISBN 80-7277-312-7.

VOIT, Petr. Limity knihtisku v Čechách a na Moravě 15. a 16. století. In: Bibliotheca Strahoviensis. 2007, roč. 2007, č. 8-9, s. 113-140. ISSN 1213-6514. Uloženo také v archivu E-LIS: http://eprints.rclis.org/22641/.

VOLF, Josef. Dějiny českého knihtisku do roku 1848. Praha: Arthur Novák, 1926.

ZÍBRT, Čeněk Z dějin českého knihtiskařství. Praha: Typografie, 1913.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item