Akademik Performans, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Yayın Destekleme Ölçütleriyle İlgili Bir Değerlendirme (An Evaluation of Criteria on Academic Performance, Tenure and Publication Support)

Tonta, Yaşar Akademik Performans, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Yayın Destekleme Ölçütleriyle İlgili Bir Değerlendirme (An Evaluation of Criteria on Academic Performance, Tenure and Publication Support)., 2014 [Preprint]

[img]
Preview
Text
tonta-yukseltme-kriterleri-hakkinda-degerlendirme-11-Temmuz-2014-calibri2.pdf

Download (863kB) | Preview

English abstract

Bibliometric methods such as journal impact factor, article influence score, or h index based on number of citations were developed to measure and compare the quality of journals listed in citation indexes. Yet, they are increasingly being used nowadays for research assessment, hiring, tenure and academic promotion, research funding and publication support even though such metrics have not been developed to measure the quality of individual researchers or scientific articles. In this paper, we review the use of journal impact factor, cited half-life, article influence score and h index for academic performance assessment, academic promotion and publication support by universities and the Turkish Scientific and Technological Research Center (TÜBİTAK). Examples are provided regarding the consequences of using bibliometric measures beyond what they were originally designed for, and some recommendations are offered.

Turkish abstract

Bu çalışmanın amacı günümüzde yoğun bir biçimde tartışılan akademik performans ve öğretim üyeliğine yükseltme ölçütleri ile bibliyometrik ölçümlerin (measures) bilimsel yayınları desteklemek için kullanılması hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından önerildiğinden bu yana gündemi işgal eden ve özellikle atıflara (citation) dayanan performans ölçütlerinin akademik yükseltmelerde büyük ölçüde belirleyici olduğu akademik topluluk üyesi herkes tarafından bilinmektedir. Benzeri bir biçimde, TÜBİTAK’ın atıf dizinlerinde listelenen dergilerde yayımlanan makalelere dergilerin etki faktörlerine göre destek verdiği de herkesçe bilinmektedir. Bu bakımdan akademik yükseltme ve yayın destekleme ölçütlerine göz atmakta, performans ölçütü olarak temel alınan dergi etki faktörü (journal impact factor), makale etki puanı (article influence score), h dizini (h index) gibi bazı katsayıları ve bu katsayıları hesaplamak için kullanılan kaynakların ne kadar isabetli seçildiğini sorgulamakta yarar vardır. Akademik performans değerlendirme, öğretim üyeliğine yükseltme ve TÜBİTAK’ın bilimsel yayınları destekleme kararlarına dayanak oluşturan bibliyometrik ölçümlerin gerçekte neyi ölçtüğünün sorgulanması, mevcut ölçütlerin iyileştirilmesine ya da daha iyi ölçütler geliştirilmesine katkıda bulunacaktır kanısındayız.

Item type: Preprint
Keywords: araştırma değerlendirme, akademik yükseltmeler, dergi etki faktörü, makale etki puanı, h dizini;research assessment, academic promotions, journal impact factor, article influence score, h index
Subjects: B. Information use and sociology of information > BA. Use and impact of information.
B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 15 Jul 2014 22:35
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23495

References

2014 yılı UBYT Programı teşvik miktarları hesaplama yöntemine dair bilgi notu. (2014). 25 Haziran

2014 tarihinde http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/ubyt_2014_hesap.pdf

adresinden erişildi.

Al, U. (2008). Bilimsel yayınların değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye'nin performansı. Bilgi

Dünyası, 9(2), 263-285.

Al, U. (2010, 15 Ocak). Atıf dizinlerinde yayın yapılması nereye kadar desteklenecek? Cumhuriyet

Bilim ve Teknoloji, 23(1191): 14-15. 25 Haziran 2014 tarihinde

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/CBT.pdf adresinden erişildi.

Al, U. ve Soydal. İ. (2011, 21 Ocak). Atıf dizinlerinin değişen yapısı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji,

24(1244), 12-13. 25 Haziran 2014 tarihinde

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/CBT2.pdf adresinden erişildi.

Al, U. ve Soydal. İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. (yayın aşamasında).

Arendt, J. (2010). Are article influence scores comparable across scientific fields? Issues in Science

and Technology Librarianship, No. 60. 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.istl.org/10-

winter/refereed2.html adresinden erişildi.

Balcı, M. (2011). Yüksek sayıda makalenin sırrı. Matematik Dünyası, no. 4, s. 9-13. 25 Haziran 2014

tarihinde http://www.matematikdunyasi.org/arsiv/PDF/11_04_9_13_makale.pdf adresinden

erişildi.

Balcı, M. (2014). Türkiye adresli bilimsel yayınlar ve etik. 25 Haziran 2014 tarihinde

http://www.youtube.com/watch?v=r_drE2iVKXw&feature=youtu.be adresinden erişildi.

Batmaz, A. (2013, 14 Haziran). Türkiye’de bilim üretimi ve arkeoloji. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji,

(1369), 18. 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.arkeolojikhaber.com/?p=2569 adresinden

erişildi.

Bensman, S.J. (2013). Eugene Garfield, Francis Narin, and PageRank: The theoretical bases of Google

search engine. 25 Haziran 2014 tarihinde http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1312/1312.3872.pdf

adresinden erişildi.

Casadevall, A. ve Fang, F.C. (2014). Causes for the persistence of impact factor mania. mBio, 5(2). 25

Haziran 2014 tarihinde http://mbio.asm.org/content/5/2/e00064-14.full.pdf adresinden erişildi.

Demircioğlu, M.Y. (2013). Doçentlik sınavında idari süreç. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (109), 141-

176. 25 Haziran 2014 tarihinde http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-109-1325 adresinden

erişildi.

Hirsch, J.E. (2010). An index to quantify an individual’s scientific research output that takes into account the effect of multiple coauthorship. Scientometrics, 85(3), 741-754.

Hudson, J. ve Laband, D.N. (2013). Using and interpreting journal rankings: Introduction. The Economic Journal, 123(570), F199–F201.

Journal Citation Reports. (2012). Philadelphia, PA: Thomson Reuters.

Journal cited half-life. (2012, May 22). 25 Haziran 2014 tarihinde http://admin- apps.webofknowledge.com/JCR/help/h_ctdhl.htm adresinden erişildi.

Kutlar, A., Kabasakal, A. ve Ekici, M.S. (2013). Contributions of Turkish academicians supervising PhD dissertations and their universities to Economics: an evaluation of the 1990-2011 period. Scientometrics, 97, 639-658.

Marx, W. ve Bornmann, L. (2013). Journal Impact Factor: “the poor man’s citation analysis” and alternative approaches. European Science Editing, 39(2), 62-63. 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.ease.org.uk/sites/default/files/aug13pageslowres.pdf adresinden erişildi.

San Francisco Declaration on Research Assessment: Putting science into the assessment of research. (2012, December 16). 25 Haziran 2014 tarihinde http://am.ascb.org/dora/files/SFDeclarationFINAL.pdf adresinden erişildi.

Schubert, A. (2009). Using the h-index for assessing single publications. Scientometrics, 78(3), 559- 565.

Schulz, T. (2011, October 28). Has America become an oligarchy? Spiegel Online International. 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.spiegel.de/international/spiegel/the-second-gilded-age-has- america-become-an-oligarchy-a-793896.html adresinden erişildi.

Seglen, P.O. (1997, February 15). Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. British Medical Journal,  25 Haziran 2014 tarihinde

Sgroi, D. ve Oswald, A.J. (2013). How should peer-review panels behave? The Economic Journal, 123(570), F255–F278.

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları. (2008). 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/esaslar/ESASLAR_V_2.pdf adresinden erişildi.

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları. (2013a). 28 Ocak 2014 tarihinde http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_v_2_vers.2.pdf adresinden erişildi.

TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Uygulama Esasları. (2013b). 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_v_2_vers.2_2.pdf adresinden erişildi.

TÜİK. (2012). Türkiye İstatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları araştırması, 2012. 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594 adresinden erişildi.

Türkiye adresli toplam yayın sayısı. (2013). 9 Şubat 2014 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/yayin/bilimsel_yayin/top_yayin_sayisi.uhtml adresinden erişildi.

Thomson Reuters Web of Science atıf veri tabanlarında (SCI, SSCI, AHCI) indekslenmekte olan Türkiye adresli bilimsel dergiler. (2013). 25 Haziran 2014 tarihinde http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/tr-yayin_haz_13.pdf adresinden erişildi.

Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 335-350. 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/523/516 adresinden erişildi.

UBYT Programı 2012 yılı teşvik miktarları. (2012). 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/tesvik.uhtml adresinden erişildi.

UBYT Uygulama Esasları’nda değişiklik. (2012). 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/ubyt/haberler.uhtml adresinden erişildi.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (TÜBİTAK ULAKBİM) [2012 Yılı Faaliyet Raporu]. (2012). 25 Haziran 2014 tarihinde http://www.ulakbim.gov.tr/hakkimizda/faaliyet/faaliyet_oz_12.pdf adresinden erişildi.

Van Raan, A.F.J. (2005). Fatal attraction: conceptual and methodological problems in the ranking of universities by bibliometric methods. Scientometrics, 62(1), 133–43.

Yaltırak, C. (2014, 21 Mart). TÜBİTAK yayın teşvik sistemini değiştirmeli! Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, (1409), 18.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item