Využitelnost mobilních ICT ve výuce na Oddělení informační vědy ÚI FPF SU v Opavě

Matula, Kamil . Využitelnost mobilních ICT ve výuce na Oddělení informační vědy ÚI FPF SU v Opavě., 2014 In: Acta Bibliothecalia et Informatica. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, pp. 89-105. (In Press) [Book chapter]

[img]
Preview
Text (Article)
Matula-Kamil_Acta-Bibliothecalia-et-Informatica_2014.pdf - Accepted version

Download (191kB) | Preview

English abstract

Contribution deals with the issue of application of the mobile information and communication technologies into the educational process of the Department of Information Science on the Institute of Computer Science, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava. The qualitative survey conducted by author in 2012 is devoted to question the usefulness and applicability of the mobile ICT into educational process in the department and there are also presented results. The possibilities and recomendations, which are consequent upon the survey, are metioned as well. --- ISBN 978-80-7510-042-9.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá otázkou, zda by měla být výuka Oddělení informační vědy Ústavu informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě doplněna mobilními informačními a komunikačními technologiemi. K tomu účelu jsou uvedeny výsledky kvalitativního průzkumu, který autor provedl v roce 2012. Zde se věnoval připravenosti daného oddělení na zapojení mobilních ICT do výuky a jejich využitelností. Z průzkumu vyplynula také doporučení a možnosti aplikace mobilních zařízení do vzdělávacího procesu na daném oddělení. --- ISBN 978-80-7510-042-9.

Item type: Book chapter
Keywords: Mobile information and communication technologies, Mobile learning, Education, Department of Information Science, Insitute of Computer Science, Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava, Mobilní informační a komunikační technologie, Mobilní vzdělávání, Vzdělávání, Oddělení informační vědy, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
L. Information technology and library technology
Depositing user: Mgr. Kamil Matula
Date deposited: 14 Aug 2014 10:44
Last modified: 02 Oct 2014 12:32
URI: http://hdl.handle.net/10760/23636

References

[1] TRIBAL. M-learning.org [online]. c1998-2009 [cit. 2014-05-31]. Dostupné z: http://www.m-learning.org/knowledge-centre/whatismlearning

[2] WALSH, A. Using Mobile Technology to Deliver Library Services: A Handbook. London: Facet Publishing, c2012. 192 s. ISBN 978-1-85604-809-5.

[3] Český statistický úřad. Informační společnost v číslech 2014: Vybrané poznatky z publikace [online]. 2014 [cit. 2014-05-31]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/c5cfebca9de6e905c125723a004180a6/c481e1edf022b31cc1257b480040ed72/$FILE/info_spol_2014_info.pdf

[4] ŘÍMANOVÁ, R. a L. ŠATAVOVÁ. E-čtečky v českých knihovnách. In Knihovny současnosti 2013 [online]. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, c2013, s. 92-98 [cit. 2014-05-31]. ISSN 1805-6962. ISBN 978-80-86249-68-1. Dostupné z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf

[5] MATULA, K. M-learning a jeho využitelnost na Oddělení informační vědy ÚI FPF na Slezské univerzitì v Opavě. Opava, 2012. Diplomová práce. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky. Vedoucí práce Mgr. Ján Gondoµ, Ph.D.

[6] PLANKOVÁ, J. Elektronické informační zdroje ve výuce odborných předmětů na Ústavu informatiky FPF SU v Opavě. In: Inforum 2013: 19. konference o profesionálních informačních zdrojích [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2013 [cit. 2014-05-31]. ISSN 1801-2213. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2013/plankova-jindra.pdf

[7] LORENZ, M. Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky. ProInflow [online]. 2010 [cit. 2014-05-31]. ISSN 1804-2406. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/kde-nechala-skola-diru-m-learning-aneb-vzdelani-pro-zaskolaky

[8] CORBEIL, J. R. a M. E. VALDES-CORBEIL. Are You Ready for Mobile Learning? Educause Quarterly [online]. 2007, no. 2, s. 51-58 [cit. 2014-05-31]. Dostupné z: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/eqm0726.pdf

[9] HARMON, Ch. a M. MESSINA. Mobile Library Srvices: Best Practices. Plymouth: Scarecrow Press, 2013. ISBN 978-0-8108-8752-7.

[10] ARHINFUL, D. K., et al. Chapter four: Focus Group Discussion Method. In How to Use Appied Qualitative Methods To Design Drug Use Interventions [online]. 1996, s. 45-69 [cit. 2014-05-31]. Dostupné z: http://www.inrud.org/documents/upload/How_to_Use_Applied_Qualitative_Methods.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item