Български информационен консорциум – 10 години успяваме заедно = Bulgarian Information Consortium – 10 years of success together

Терзиева, Надя Български информационен консорциум – 10 години успяваме заедно = Bulgarian Information Consortium – 10 years of success together. Годишник на Български информационен консорциум, 2013, pp. 27-30. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
nadia terzieva_BIK_4_Godishnik 2013.pdf

Download (215kB)

English abstract

The first librarian union in Bulgaria for electronic resources cost sharing had been founded at the end of 2002 year. The project, financed by the Open Society Institute, Budapest, Hungary, is an initiative of the New Bulgarian University Library supported by the libraries of The Technical University Sofia, American University in Bulgaria, Blagoevgrad and the Academy of Economics “D. Tzenov”, Svishtov. The new established union – Bulgarian Information Consortium (BIC – www.bic.bg) has a legal status of a nonprofit association. The mission of the Bulgarian Information Consortium is to provide the best information resources at the best possible price to the Bulgarian users, applying high professional selection criteria and offering the best services. The association is a national consortium with financial independence. According to the BIC’s statute the membership is on a voluntary base. The main consortia activities are scientific electronic resources and services promotion and libraries technologies implementation encouraging. BIC has maintained traditional and electronic publications covering the association’s initiatives. The Bulgarian Information Consortium achievements are based on the modern management results oriented style that relies on the member’s participation, coordination and support.

Bulgarian abstract

Първото библиотечно обединение в България за споделено ползване на електронни ресурси е създадено в края на 2002 г. Проектът, финансиран от Институт Отворено общество, Будапеща, Унгария, е инициатива на библиотеката на Нов български университет в сътрудничество с библиотеките на Техническия университет, София, Американския университет в България, Благоевград и Стопанска академия „Д. А.Ценов“, Свищов. Създаденото обединение - Български информационен консорциум (БИК- www.bic.bg) e сдружение с нестопанска цел. Мисията на БИК е да осигурява на библиотеките в България достъп до най-добрите информационни ресурси на достъпни цени. Сдружението е национален консорциум с финансова независимост. Съгласно Устава на БИК членството е доброволно, като членовете са юридически и асоциирани. Основните дейности на обединението са разпространяване използването на електронни ресурси и услуги за образователни и научно-изследователски цели и популяризиране на нови технологии, свързани с развитието на българските библиотеки. БИК поддържа традиционни и електронни издания, отразяващи инициативите на сдружението. Постиженията на Българския информационен консорциум са базирани на модерния стил на управление, ориентиран към резултати, който разчита на участие, координация и осигуряване на съдействие.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Нов български университет, Български информационен консорциум, БИК, информационни ресурси, национален консорциум, електронни ресурси, споделени ресурси, New Bulgarian University Library, national consortium, Bulgarian Information Consortium, nonprofit association, information resources, services promotion
Subjects: B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
F. Management. > FA. Co-operation.
F. Management. > FB. Marketing.
Depositing user: Nadya Terzieva
Date deposited: 09 Jul 2015 13:04
Last modified: 09 Jul 2015 13:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/24553

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item