Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze = Non-medical Student Information Literacy at the 1st Medical Faculty of Charles University in Prague

Horváth, David Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze = Non-medical Student Information Literacy at the 1st Medical Faculty of Charles University in Prague. Knihovna: knihovnická revue, 2014, vol. 25, n. 2, pp. 30-57. [Journal article (Paginated)]

[img] Text
Horvath_Knihovna_2015.pdf

Download (1MB)

English abstract

The research of information literacy among students involved in non-medical disciplines on the bachelor level at the 1st Medical Faculty of Charles University in Prague was conducted in October and November 2013. It focussed upon ascertaining how the students search for information, which types of resources they prefer, how they evaluate their actual abilities and knowledge when looking for scientific information, how they perceive information literacy lessons at the 1st Medical Faculty and which superstructural services offered by its Institute of Scientific Information as well as by General University Hospital in Prague they make use of. The research compares particular responses of newly admitted students who have started the first grade course "Introduction to Scientific Research" with those of second and third grade after the completion of said course. -- ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online).

Czech abstract

Výzkum informační gramotnosti mezi studenty nelékařských oborů bakalářského směru probíhal v říjnu až listopadu 2013 na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze. Cílem bylo zjistit, jakým způsobem si studenti opatřují informace, jaké typy zdrojů volí při vyhledávání informací, jak hodnotí své dosavadní schopnosti a znalosti vyhledat odbornou informaci, jak nahlížejí na výuku informační gramotnosti na 1. LF UK a jaké nadstavbové služby Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice využívají. Výzkum srovnává jednotlivé odpovědi studentů nastupujících do 1. ročníků, kteří v zimním semestru akademického roku 2013/2014 začali studovat předmět „Základy vědecké práce“, a odpovědi studentů 2. a 3. ročníků, kteří již tento předmět absolvovali. -- ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online).

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: non-medical fields, information literacy, scientific information, library services, library users, information retrieval, information specialist, social sites, quantitative researchne, lékařské obory, informační gramotnost, odborné informace, služby knihovny, uživatelé knihovny, rešerše, informační specialista - sociální sítě - kvantitativní výzkum
Subjects: B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
B. Information use and sociology of information > BH. Information needs and information requirements analysis.
B. Information use and sociology of information > BI. User interfaces, usability.
C. Users, literacy and reading. > CB. User studies.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
D. Libraries as physical collections. > DK. Health libraries, Medical libraries.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
H. Information sources, supports, channels. > HL. Databases and database Networking.
H. Information sources, supports, channels. > HN. e-journals.
H. Information sources, supports, channels. > HO. e-books.
H. Information sources, supports, channels. > HP. e-resources.
H. Information sources, supports, channels. > HQ. Web pages.
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JJ. Document delivery.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JK. Interlibrary loans.
L. Information technology and library technology > LC. Internet, including WWW.
L. Information technology and library technology > LM. Automatic text retrieval.
L. Information technology and library technology > LN. Data base management systems.
L. Information technology and library technology > LS. Search engines.
Depositing user: David Horvath
Date deposited: 13 Apr 2015 11:21
Last modified: 13 Apr 2015 11:25
URI: http://hdl.handle.net/10760/24557

References

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze [online]. c2006-2014 [cit. 2014-08-10]. Dostupné z: http://www.lf1.cuni.cz/

American Library Association. Presidential Committee on Information Literacy: Final Report [online]. Washington: ALA, 1989 [cit. 2014-08-10]. Dostupné z: http://www.pla.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm

ANDRLOVÁ, Anna. Informační gramotnost ve zdravotnictví: se zaměřením na rozvoj informační gramotnosti pacientů. Praha, 2011. 144 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

BAWDEN, David a Lyn ROBINSON. Introduction to Information Science. Chicago: Neal-Schuman, 2013. 351 s. ISBN 1-55570-861-0.

BEHRENS, Shirley J. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. College & Research Libraries. 1994, 35(4), 309–322. ISSN 0010-0870.

BOND, Carol S. Surfing or drowning? Student nurses' Internet skills. Nurse Education Today. 2004, 24(3), 169–173. ISSN 0260-6917.

BROWN, Caroline E., et al. Predictors of knowledge, attitudes, use and future use of evidence-based practice among baccalaureate nursing students at two universities. Nurse Education Today. 2010, 30(6), 521–527. ISSN 0260-6917.

BRUCE, Christine S. Portrait of an information literate person. HERDSA News. 1994, 16(3), 9–11. ISSN 0157-1826.

BRUCE, Christine S. The seven faces of information literacy. Adelaide: Auslib Press, 1997. 203 s. ISBN 1-875145-43-5.

CADMUS, Edna, et al. Nurses’ skill level and access to evidence-based practice. The Journal of Nursing Administration. 2008, 38(11), 494–503. ISSN 0002-0443.

CARLOCK, Danielle a Jonna ANDERSON. Teaching and assessing the database searching skills of student nurses. Nurse Educator. 2007, 32(6), 251–255. ISSN 0363-3624.

CASE, Donald O. Looking for Information: A Survey of Research on Information Seeking, Needs, and Behavior. 2. vyd. Londýn: Academic Press, 2007. 423 s. ISBN 0-12-369430-2.

COOMARASAMY, Arri a Khalid S. KHAN. What is the evidence that postgraduate teaching in evidence based medicine changes anything? A systematic review. British Medical Journal [online]. 2004, 329(7473), 1017–1021 [cit. 2014-02-23]. ISSN 1756-1833. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15514348

COUREY, Tamra, et al. The missing link: Information literacy and evidence-based practice as a challenge for nurse educators. Nursing Education Perspectives. 2006, 27(6), 320–323. ISSN 1536-5026.

CRAIG, Ann a Sheilla CORRALL. Making a difference? Measuring the impact of an information literacy programme for pre-registration nursing students in the UK. Health Information and Libraries Journal. 2007, 24(2), 118–127. ISSN 1471-1834.

CREEDY, Debra K., et al. Evaluating a Web-Enhanced Bachelor of Nursing Curriculum: Perspectives of Third-Year Students. Journal of Nursing Education [online]. 2007, 46(10), 460-467 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1938-2421. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17955743

DONNER, Ludvík. Propedeutika vědecké práce v medicíně. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 150 s.

FORSMAN, Henrietta, et al. Use of research by nurses during their first two years after graduating. Journal of Advanced Nursing. 2010, 66(4), 878–890. ISSN 0309-2402.

FRANKS, Helen a Catherine McALONAN. Establishing library “key skill” confidence levels amongst a cohort of nursing students at an English university. Nurse Education in Practice [online]. 2007, 7(4), 258–265 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1873-5223. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17689451

GROSS, Melissa a Don LATHAM. Attaining information literacy: An investigation of therelationship between skill level, self-estimates of skill, and library anxiety. Library & Information Science Research. 2007, 29(3), 332–353. ISSN 0740-8188.

GROSS Melissa a Don LATHAM. Undergraduate perceptions of information literacy: defining, attaining, and self-assessing skills. College and Research Libraries [online]. 2009, 70(4), 336–350 [cit. 2014-02-23]. ISSN 2150-6701. Dostupné z: http://crl.acrl.org/content/70/4/336.abstract

HAJDUKOVÁ, Kateřina. Koncepce rozvoje výuky informační gramotnosti v medicíně: se zvláštním zřetelem na její implementaci do akademického prostředí (curricula) na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce. Praha, 2012. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

HART, Michael D. Informatics competency and development within the US nursing population workforce. Computers, Informatics, Nursing. 2008, 26(6), 320–329. ISSN 1538-2931.

HAUG, James D. Physicians' preferences for information sources: a meta-analytic study. Bulletin of the Medical Library Association. 1997, 85(3), 223–232. ISSN 0025-7338.

HONEY, Michelle, Nicola NORTH a Cathy GUNN. Improving library services for graduate nurse students in New Zealand. Health Information and Libraries Journal [online]. 2006, 23(2), 102–109 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1471-1842. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16706865

HORÁKOVÁ, Květa a Jan DOMINEC. Vědecké lékařské informace, jejich získávání a využívání. Praha: MZ ČSR, 1986. 120 s.

HORVÁTH, David. Informační chování studentů a zaměstnanců 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. ITlib. 2014, 18(3), 17-26. ISSN 1335-793X.

HORVÁTH, David. Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. ProInflow [online]. 2014-07-01 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1804-2406. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/pruzkum-informacniho-chovani-uzivatelu-knihovny-2-lekarske-fakulty-uk-fakultni-nemocnice-motol-v-pra

HORVÁTH, David. Vědecké informace v e-výuce zaměřené na informační zabezpečení v medicíně. In: MEFANET 2011: 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů, Brno, 24 .-25. listopadu 2011 [online]. 2011 [cit. 2014-08-10]. Dostupné z: http://eprints.rclis.org/16382/

CHOC, František. Bibliografie lékařské literatury: Příručka pro mediky, lékaře, knihovníky a informační pracovníky: 1. díl. Praha: Universita Karlova, 1970. 141 s.

IVANITSKAYA, Lana, et al. Developing health information literacy: a needs analysis from the perspective of preprofessional health students. Journal of the Medical Library Association [online]. 2012, 100(4), 277–283 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1558-9439. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3484940/

IVANITSKAYA, Lana, Irene O'BOYLE a Anne Marie CASEY. Health information literacy and competencies of information age students: results from the interactive online Research Readiness self-assessment (RRSA). Journal of Medical Internet Research [online]. 2006, 8(2), e6 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1438-8871. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16867969

JACOBSEN, Hilary a J. KVITLE. IKT-kompetanse og IKT-basert læring innen sykepleierutdanning HiO-rapport (ICT-competence and ICT-based learning in Nursing Education HiO- report). Oslo, 2004, č. 3. Zpráva.

JACOBSEN, Hilary a Randi ANDANAES. Third year nursing students' understanding of how to find and evaluate information from bibliographic databases and Internet sites. Nurse Education Today. 2011, 31(8), 898–903. ISSN 0260-6917.

JAROLÍMKOVÁ, Adéla. Teorie a praxe informačního chování lékařských profesionálů. Disertační práce. Praha, 2008. 149 s. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D.

JEHLÍKOVÁ, Hana. Informační gramotnost a informační potřeby studentů pedagogických fakult a role informačního vzdělávání na vysokých školách. Praha, 2012. 141 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

KIPNIS G. Daniel a Anthony J. FRISBY. Information Literacy and Library Attitudes of Occupational Therapy Students. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2006, 25(4), 11–20 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1540-9597. Dostupné z: http://jdc.jefferson.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=dan_kipnis

KOEHN, Mary L. a Karen LEHMAN. Nurses' perceptions of evidence-based nursing practice. Journal of Advanced Nursing. 2008, 62(2), 209–215. ISSN 0309-2402.

KOZLOWSKI, Dawn. Using online learning in a traditional face-to-face environment. Computers in Nursing [online]. 2002, 20(1), 23–30 [cit. 2014-08-10]. ISSN 0736-8593. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11838385

KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. Electronic Library [online]. 2013, 31(1), 55–69 [cit. 2014-08-10]. ISSN 0264-0473. Dostupné z: http://is.muni.cz/repo/1085321/cs/Kratochvil/Evaluation-of-e-learning-course-Information-Literacy-for-medical-students

KRATOCHVÍLOVÁ, Zuzana. Informační gramotnost studentů soukromých vysokých škol v České republice: případové studie vybraných soukromých vysokých škol a jejich knihoven. Praha, 2011. 105 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

KROPÁČOVÁ, Lenka. Třístupňový model kurzu informační gramotnosti pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 2010. 106 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Landová, Ph.D.

LESENKOVÁ, Eva. Informační chování lékařských povolání ve vztahu k moderním knihovnicko-informačním službám ve zdravotnictví. Disertační práce. Praha, 2010. 142 s. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

McKNIGHT, Michellyn a Melissa PEET. Health care providers' information seeking: Recent research. Medical Reference Services Quarterly. 2000, 19(2), 27–50. ISSN 1540-9597.

OLIFFE, John. On-line problem-based learning patient situated scenarios: Undergraduate evaluation and assessment out¬comes. Australian Electronic Journal of Nursing Education [online]. 2001, 7(1) [cit. 2014-02-22]. ISSN 1322-8676. Dostupné z: http://scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/archive/vol7-1/refereed/joliffe.html

OLIFFE, John. Jimmy turns two! On-line problem-based learn¬ing patient situated scenarios: A comparison of 1999 and 2000 undergraduate student evaluations. Australian Electronic Journal of Nursing Education [online]. 2002, 8(1) [cit. 2014-02-22]. ISSN 1322-8676. Dostupné z: http://scu.edu.au/schools/nhcp/aejne/vol8-1/refereed/oliffe.html

POWELL, Carol A. a Jane CASE-SMITH. Information literacy skills of occupational therapy graduates: a survey of learning outcomes. Journal of the Medical Library Association [online]. 2003, 91(4), 468-477 [cit. 2014-08-10]. ISSN 1536-5050. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC209513/

RIBBONS, Bob a Sheila VANCE. Using e-mail to facilitate nursing scholarship. Computers in Nursing. 2001, 19(3), 105-110. ISSN 0736-8593.

PETRÁŠOVÁ, Eva. Informační gramotnost v rámci univerzit třetího věku. Brno, 2012. 124 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta filozofická, Ústav české literatury a knihovnictví, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Iva Zadražilová.

SCHNEIDER, Marie V., et al. Informationskompetance Samarbejde – sammenhæng –

success? (Information competence Co-operation – connection – success?). Danmarks

Forskningsbibliotek Revy. 2005, 28(6), 4–10. ISSN 1904-1969.

SCOTT, Susan D., Jean GILMOUR a Jann FIELDEN. Nursing students and internet health information. Nurse Education Today. 2008, 28(8), 993–1001. ISSN 0260-6917.

SCHUTT, Michelle A. a Barbara HIGHTOWER. Enhancing RN-to-BSN students' information literacy skills through the use of instructional technology. The Journal of Nursing Education. 2009, 48(2), 101–105. ISSN 0148-4834.

SKÁLOVÁ, Hana. Ústav vědeckých informací 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze. Lékařská knihovna [online]. 2010, 15(3-4) [cit. 2014-08-10]. Dostupné z:

http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2010/lk2010-3-4/uvi-1-lf-uk-a-vfn-v-praze

STŮJ, Václav. Současný stav a možnosti výuky informační gramotnosti na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha, 2007. 65 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Mgr. Josef Schwarz.

Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN [online]. c2009–2014 [cit. 2014-08-10]. Dostupné z: http://uvi.lf1.cuni.cz/

Výroční zpráva 2011: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Praha: Galén. 176 s.

Výroční zpráva 2012: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta. Praha: Galén. 173 s.

Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013. In: Rada pro výzkum, vývoj a inovace [online]. [2013] [cit. 2014-08-10]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=704668


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item