Endüstriyel örgütlerde bilgi hizmetleri

Akkaya, Mehmet Ali Endüstriyel örgütlerde bilgi hizmetleri., 2010 Doctoral Thesis thesis, İnstitute of Social Sciences. [Thesis]

[img] Text
tez onay sayfalı son hal 8 mart.pdf

Download (4MB)

English abstract

The “knowledge” which keeps its place and importance in every period of history, together with “knowledge age”, became the most important source and power on providing a long term sustainable economical superiority and competition adventage to the communities and organizations. At this point, the Formula of being successful is the use the knowledge as effective and productive. Specializing in knowledge’s meaning and becoming widespread in its impression increased it’s emphasis of being renewable and continual. Depending on this concepts of “producing the knowledge” and “creating the knowledge” started to be used in a widespread manner. These concepts are the forms of handling knowledge in the way of managing it. Here in this study; with the “knowledge development” concept mentioned for the first time, based on the knowledge itself and by introducing renewability, developability, ability of getting up to date and convertible talents of knowledge, it is tried to exhibit the impression of all these added to organizations in terms of competition perceptive and economical priority. For this aim; also depending on the technology the industrial world which is leading the fields using the knowledge intensively, is chosen. But, with the experiences along the study it is ascertained that; especially in communities which are developing and in which the importance and meaning of knowledge has not been understood yet; like our country, it is being quite early to be adopted for the “knowledge development” process. Also it is ascertained that it will take time for this process to get worth that it deserves.

Turkish abstract

Tarihin her döneminde önemini ve yerini koruyan “bilgi”, “bilgi çağı” ile birlikte, toplumlara ve organizasyonlara uzun vadede sürdürülebilir ekonomik üstünlük ve rekabet avantajı kazandırma konusunda en önemli kaynak ve güç haline gelmiştir. Bu noktada başarılı olmanın formülü, bilgiyi etkili ve verimli biçimde kullanmaktır. Bilginin anlamındaki derinleşme ve etkisindeki yaygınlaşma, bilginin yenilenebilir ve sürekli olmasının önemini artırmıştır. Buna bağlı olarak “bilgi üretme” ve “bilgi yaratma” kavramları yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu kavramlar, bilgiyi yönetim açısından ele alışın biçimleridir. Bu çalışmada ise, ilk kez dile getirilen “bilgi geliştirme” kavramıyla, bilginin kendinden yola çıkarak yenilebilme, geliştirilebilme, güncellenebilme ve dönüştürülebilme yetenekleri ortaya konularak, bunların rekabet avantajı ve ekonomik üstünlük sağlama açısından organizasyonlara kattığı etki verilmeye çalışılmıştır. Bu amaç için, teknolojiden de yararlanarak yoğun biçimde bilgiyi kullanan alanların başında gelen endüstri dünyası seçilmiştir. Ancak, araştırma sırasında yaşanan tecrübelerle, özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ve bilginin öneminin ve anlamının henüz tam anlaşılamadığı toplumlarda, “bilgi geliştirme” sürecinin benimsenmesi için erken olduğu ve bu sürecin hak ettiği değeri bulmasının zaman alacağı tespit edilmiştir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Knowledge, Research and devolopment, Product devolopment, Industry, Knowledge Management
Subjects: G. Industry, profession and education. > GA. Information industry.
Depositing user: MAK Mehmet Ali Akkaya
Date deposited: 02 Sep 2016 07:45
Last modified: 02 Sep 2016 07:45
URI: http://hdl.handle.net/10760/24765

References

2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: XIV – Üniversite Sanayi İşbirliği ve Araştırma Geliştirme, İstanbul, Türkiye Genç İşadamları Derneği, 1996.

“2008 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması,” (çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4143, 12 Ocak 2010.

Abalı, H. Gürkan: “Araştırmanın Tanımı, Türleri, Araştırmaya İlişkin Temel Kavramlar ve Araştırma Süreci,” (çevrimiçi) http://www.veribaz.com/viewdoc.html?arastirma-nedir-366349.html, 17 Nisan 2009.

Acun, Ramazan: “Türkiye’de Bilim ve Teknoloji,” Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye’sinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2001, s.191-222.

Adler, Alfred: İnsanı Tanıma Sanatı, Çev. Kamuran Şipal, İstanbul, Say, 2001.

Akgün, Ali E., Halit Keskin, Ayşe Gürsel: Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Ankara, Eflatun, 2009.

Akış, Cennet: “Seçmeli Bilgi Yayımı,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Bölümü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2000.

Akkaya, Mehmet Ali: “Türk Beşikdevri Basmalarında İçkapak Geleneği,” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Belge ve Bilgi Yönetimi Bölümü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2003.

Akkurt, Mustafa: “Ar-Ge, Araştırma Geliştirme,” Makine & Metal Teknolojisi, Sayı 69, 1997, s.15-17.

Aktan, Coşkun C.: İstiklal Y. Vural: Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri, Konya, Çizgi Kitabevi, 2005.

“ALA Guidelines for Information Services,” (çevrimiçi) http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/refernceguide/guidelinesinformation.htm, 16 Mayıs 2009.

Alkan, Nazlı: “Bilgi Tarama Hizmetleri: Geleneksel ve Bilgisayara Dayalı Tarama Tekniklerinin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi,” Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], 1994.

Alkan, Nazlı: “Tıp ve Sağlık Kuruluşlarında Bilgi Yönetimi,” Bilgi Dünyası, Cilt 4, Sayı 2, 2003, s.122-145.

Alpay, Meral: Kütüphanecilik Terimleri, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1973.

Altay, Gülçin: “Bibliyoterapi ve Kütüphaneciler,” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt 18, Sayı 4, 1969, s.241-243.

Altıntaş, Levent: “Bilgi Yönetimi ve Değişim,” (çevrimiçi) http://shop.link.com.tr/kayakdergiyazi.asp?PRI=80&SAYI=7, 01 Aralık 2009.

Altuntaş, Ziya: “Organizasyonel Bilginin Tanımlanması,” İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2000.

Ana Britanica Genel Kültür Ansiklopedisi, İstanbul, Güzel Sanatlar Matbaası, Cilt 5, 1994, s.313-315.

“Araştırma,” Büyük Türkçe Sözlük, (çevrimiçi) http://www.tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=ara%FEt%FDrma&ayn=tam, 05 Haziran 2009.

Applegate, Lynda M., Robert D. Austin, F. Warren McFarlan: Corporate Information Strategy and Management, New York, Mc Graw Hill, 2003.

“Ar-Ge,” (çevrimiçi) http://www.rdmag.com/Featured-Articles/2009/12/Policy-And-Industry-Global-Funding-Report-Emerging-Economies-Drive-Global-R-D-Growth/, 11 Mart 2010.

“AR-GE Araştırma-Geliştirme,” (Çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/muhendislik-bilimleri/236223-ar-ge-arastirma-gelistirme.html, 08 Nisan 2009.

Ar-Ge Mucizesi: Başarı Öyküleri, Ankara, TÜBİTAK, 2002.

“Ar-Ge Politikası,” (Çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/muhendislik-bilimleri/236223-ar-ge-arastirma-gelistirme.html, 08 Nisan 2009.

Arıkan, Aykut: Bilgi Erişim Sistemleri: Bilgi Erişimde Dil Sorunları, İstanbul, Babil, 2006.

Armaoğlu, Fahir: 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), 4.bs., İstanbul, Alkım, 2006.

Aron, Raymond: Sanayi Toplumu, 2.bs., Çev. E.Gürsoy, İstanbul, Dergah, 1997.

“Arşiv,” (çevrimiçi) http://www.tdkterim.gov.tr, 24 Mayıs 2009.

Arşivcilik Terimleri Sözlüğü: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça ve İspanyolca Karşılıklarıyla = Dictionary of Archival Terminology: With Equivalents in German, English, French, Italian, Dutch, Russian and Spanish, Türkçe hazırlayan ve genişleten Bekir Kemal Ataman, İstanbul, Librarie de Pera, 1995.

Ata, Bahri: “Bilim ve Teknolojinin Sosyal Değişime Etkisi,” Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 2.bs., Ankara, Pegem Akademi, 2009, s.1-11.

Atalay, Beşir: Sanayileşme ve Sosyal Değişme, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı, 1983.

Atasoy, Sümer: “Yeni Müzecilik Anlayışı: Eğiten-Bilgi Veren Müze,” Kuruluşunun 150’inci Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III Bildirileri (24-26 Eylül 1996 İstanbul), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, 1997, s.97-99.

Atkins, Richard Kenneth: “Restructring The Sciences: Peirce’s Categories and His Classifications Of The Sciences,” (çevrimiçi) http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/transactions_of_the_charles_s_peirce_society/v042/42.4atkins.html, 27 Mayıs 2009.

Avcı, Kürşat: “Araştırma ve Geliştirmenin Bir Ekonomi İçin Önemi,” 2004, s.4, (çevrimiçi) www.turkstudent.net, 13 Mayıs 2009.

Aydın, Hasan: “İhvan es-Safa’da Bilim Eğitimi, Amacı ve Bilim Sınıflaması,” (çevrimiçi) www.e-sosder.com/dergi/2141-59.pdf, 09 Nisan 2009.

Aziz, Aysel: Soysal Bililerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Ankara, Nobel, 2008.

Balcı, Ali: Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara, Pegem Akademi, 2001.

Baran, Muhteşem: “İşletmelerde Bilginin Yönetilmesi İle İlgili Olarak Geliştirilen Modeller ve Bir Araştırma,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Anabilim Dalı, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], 2002.

Barutçugil, İsmet: Bilgi Yönetimi, İstanbul, Kariyer, 2002.

Barutçugil, İsmet: Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yönetimi, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 1981.

Barutçugil, İsmet: Üretim Sistemi ve Yönetim Teknikleri, Bursa, Uludağ Üniversitesi, 1998.

Basalla, George: Teknolojinin Evrimi, Çev. Can Soydemir, Ankara, TÜBİTAK, 2004.

Başpınar, Nurhan Öztürk: “Bilgi ve Kayıt Yönetimi,” Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü [Yayınlanmamış Doktora Tezi], 1999.

Baykal, Bengi: “Bilgi Yönetimi,” (çevrimiçi) http://www.tksd.org/online/blgynetm.htm, 17 Eylül 2009

Bayraktar, Berat Bir: Bilgi Yönetimi, İstanbul, Beta, 2007.

Bayram, Özlem: “Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını,” Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Yay. haz. Özlem Bayram…[ve öte.], Ankara, 1999.

Baysal, Jale: Kütüphanecilik Alanında Yeni Kavramlar Araçlar Yöntemler, 2.bs., İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1987.

Beckman, Thomas J.: “A Methodology for Knowledge Management,” (çevrimiçi) http://www.waseda.jp/assoc-cioacademy/pdf/vicheanpanya.pdf, 12 Haziran 2009.

Beijerse, Roelof P.: “Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualising a Phenomenon,” The Journal of Knowledge Management, Volume 3, Number 2, 1999, pp.94-110.

Bell, Daniel: The Coming of Past-Industries Society: A Venture in Social Forecasting, 3.ed., New York, Basıc Boks, 1997.

Bender, Silke, Alan Fish: “The Transfer of Knowledge and The Retention of Expertise: A Continuing Need for Global Assignments,” Journal of Knowledge Management, Volume 4, Number 2, 2000, pp.125-137.

Bensgir, T. Kaya: Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, Ankara, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1996.

Bernal, John Desmond: Tarihte Bilim 1. Cilt Bilim – Felsefe, Çev. Tonguç Ok, İstanbul, Evrensel, 2008.

Bhatt, Ganesh D.: “Knowledge Management in Organizations:. Examining the Interaction Between Tchnologies, Techniques and People,” Jornal of Knowledge Management, Volume 5, Number 1, 2001, pp.68-75.

Bhatt, Ganesh D.: “Management Strategies for Individual Knowledge and Organizational Knowledge,”, Journal of Knowledge Management, Volume 6, Number 1, 2002, pp.31-39.

“Bilgi,”(çevrimiçi) http://www.tdkterim.gov.tr, 20 Mayıs 2009.

“Bilgi Üretimi ve Planlaması,” (çevrimiçi) http://www.slideshare.net/erenymn/bilgi-retimi-ve-planlamas, 21 Şubat 2010.

“Bilgi ve Değişim,”(çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/google_search.php?cx=partner-pub-4266146482762469%3Aorazfrxap6l&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=bilim+ve+de%C4%9Fi%C5%9Fim&sa=Sitede+Ara&siteurl=www.msxlabs.org%2Fgoogle_search.html#1232, 17 Nisan 2009.

Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları, Editör Murat Dinçmen, İstanbul, Papatya, 2009.

Bilici, M. S. Uğur: “Ülkemizin Teknolojik Gelişiminde Ar-Ge’nin Önemi,” (çevrimiçi) http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/f83971673de5c8e_ek.pdf, 08 Nisan 2009.

“Bilim ve Teknoloji,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/210819-bilim-ve-teknoloji-arasindaki-farklar-nelerdir.html, 13 Eylül 2009.

“Bilimsel Araştırma,” (çevrimiçi) http://www.bilimselkonular.com/ueye-bloglarndan/AraA-tA-rma-kavramA-.html, 14 Mayıs 2009.

“Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri,” (çevrimiçi) http://www.yorumcuyuz.net/forum/bilimsel-arastirma-yontem-ve-teknikleri-t14746.0.html, 13 Mayıs 2009.

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü: Frascati Kılavuzu 2002, Ankara, TÜBİTAK, 2002.

Binark, İsmet: Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Ankara, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri Başkanlığı, 1980.

Bloch, Marc: Feodal Toplum, 4.bs., Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, Doğu Batı, 2005.

Boisot, Max: Knowledge Assets, New York, Oxford University Press, 1998.

Bopp, Richard E.: “History and Varieties of Reference Services,” Reference and Infrmation Services: An Introduction, Ed. by. Richard E. Bopp, Linda C. Smith, Englewood, Libraries Unlimited, 1991, pp.3-30.

Bozkurt, Veysel: Enformasyon Toplumu ve Türkiye, İstanbul, Sistem, 2000.

Brown, R. Berman, Martyn Woodland: “Managing Knowledge Wisely: A Case in Organizational Behaviour,” Journal of Applied Management Studies, Volume 4, Number 2, 1999, pp.175-198.

Burke, Peter: Bilginin Toplumsal Tarihi, 3.bs., Çev. Mete Tunçay, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt, 2002.

Bursalı, Orhan: Bilim Toplum ve İnsana Bakış, İstanbul, Cumhuriyet, 2009.

Büyüközkan, Gülçin: “Bilgi Yönetim Süreci: Kavram ve Teknikler,” İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Çalışma Raporu, 2000.

Büyüközkan, Gülçin: “Entelektüel Sermaye ve Yönetimi,” (çevrimiçi) http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/69MaliCozum/16%20sami%20karacan.pdf, 07 Aralık 2009.

Celep, Cevat: Bilgi Yönetimi, Ankara, Anı, 2003.

“Changing Business Strategies for R&D and Their Implications for Science and Technology,” (çevrimiçi) http://www.oecd.org, 28 Mart 2010.

Christianson, Elin, Janet L. Ahrensfeld: “Toward a Better Understanding of New Special Libraries,” (çevrimiçi) http://books.google.com.tr/books?id=GY3G9YDXU9gC&pg=PA107&lpg=PA107&dq=toward+a+better+understanding+of+new+special+libraries&source=bl&ots=0ZZdvrF07q&sig=szm-zCLkM5TGaUGp1wQPm_oWfec&hl=tr&ei=jkX9S4SbFNGg4QaAqOTwAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=toward%20a%20better%20understanding%20of%20new%20special%20libraries&f=false, 23 Mayıs 2010.

“Clasification Of The Cerences,” (çevrimiçi) www.db.dk/bh/Core%20Concepts%20in20LIS/articles%20a-2/classification_of_th_sciences.htm, 21 Mayıs 2009.

Clough, L. B.: The Rise and Fall of Civilization, 4.Ed., New York, Columbia University Press, 1993.

Commission of The European Communities, Candidate Countries Eurobarometer Survey, (çevrimiçi) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl159_2en.pdf, 11 Kasım 2009.

Corrall, Sheila: “Knowledge Management Are We in the Knowledge Management Business?,” (çevrimiçi) http://www.ariadne.ac.uk/issue18/knowledge-mgt/, 24 Ekim 2009.

Crawford, Marshall Jean: Information Broking A New Career in Information Work, London, Library Association, 1988.

Crawford, Rob: In The Era Of Umman Capital, New York, Harper Business, 1991.

Cribb, Gülçin: “Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitiminin Önemi,” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt 30, Sayı 2, 1981, s.90-99.

Çakmak, Osman: Bilgi Çağında Eğitim ve Üniversite, İstanbul, Nesil, 2003.

Çapar, Bengü: “Bilgi Yönetimi; Nasıl Bir İnsan Gücü?,” (çevrimiçi) http://www.armain.com.tr/KMDefault.aspx?tabid=174, 22 Kasım 2009.

Çapar, Bengü: “İşletmelerde Bilgiye Erişimin Önemi,” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 14, Sayı 2, 2000, s.220-225.

Çapar, Bengü: “Türkiye’de Bilgi Hizmetlerini Geliştirme Politikası ve Öncelikleri,” Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi, 1990, s.43-49.

(çevrimiçi) http://www.eczacibasi.com.tr/search/search.asp, 13 Eylül 2009.

Çoban, Hasan: Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İstanbul, İnkılap, 1997.

Davenport, Thomas H.: “Some Principles of Knowledge Management,” (çevrimiçi) http://www.bus.utexas.edu/kman/kmprin.htm, 11 Aralık 2009.

Davenport, Thomas H., Laurence Prusak: İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, Çev. Günhan Günay, İstanbul, Rota, 2001.

Davidow, William H., Michael S. Malone: The Virtual Corparation, New York, Harper Collins Publishers, 1992.

Davis, Mark M., Nicholas J. Aquilano, Richard B. Chase: Fundamentals of Operations Management, 4.ed, Illinois, Mc Graw-Hill Inc., 2003.

Demir, Canan: Müzelerde Çağdaş Pazarlama, İstanbul, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, 2001.

Demir, M. Hulusi, Şevkinaz Gümüşoğlu: Üretim Yönetimi, 7.bs., İstanbul, Beta, 2009.

Demircan, M. Levent, Arda Moltay: Bilgiyi Yönetmek, İstanbul, Beta, 1997.

Denizhan, Veli: “İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Tanımlanması ve Kavramsallaştırılması: Kobi’lerde Bilgi Yönetimi Araçlarının Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma,” Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz Dönemi, Ankara, Yesevi Üniversitesi, 2005, s.173-206.

Dervişoğlu, H. Gökçe: Stratejik Bilgi Yönetimi, İstanbul, Dışbank, 2004.

Dickinson, Gail K.: Selection and Evaluation of Electronic Resources, Englewood, Libraries Unlimited, 1994.

Dilek, Hülya: Kütüphane Biliminin Kapsamı ve Türkiye’de Durum, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1992.

“Doğru Zamanda İnsanla Kitabı Buluşturabilmek,” (çevrimiçi) http://www.kavram.net/dergi/01/bibliyoterapi.doc, 08 Temmuz 2009.

“Dokuma Endüstrisinin Tarihi,” (çevrimiçi) http://sanattarihi.sa.funpic.de/index.php?topic=599.0, 07 Eylül 2009.

Drucker, Peter F.: Kapitalist Ötesi Toplum, Çev. Belkıs Dişbudak Çorakçı, İstanbul, İnkılap, 1994.

Dura, Cihan: Bilgi Toplumu, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1990.

Dura, Cihan, Hayriye Atik: Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, İstanbul, Literatür, 2002.

“Dünya Maden Endüstrisi,” (çevrimiçi) http://oxizen.blogcu.com/madencilik-sektoru-ve-turk-standartlari-enstitusu_1932647.html, 17 Eylül 2009.

“Dünya Madencilik Politikaları,” (çevrimiçi) http://www.frmtr.com/muhendislik-mimarlik-peyzaj-mimarligi/697829-20-yuzyil-turkiye-madencilik-sektorune-genel-bakis.html, 21 Eylül 2009.

“Dünyada Bilim Raporu: Dünyada Bilimin Durumu ve Bilimdeki Eğilimler,” Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 368, 09 Nisan 1994, s.8.

Düren, Zeynep: 2000’li Yıllarda Yönetim, 2.bs., İstanbul, Alfa, 2002.

Earl, Michael J.: “Knowledge Management Strategies: Toward a Taxonomy,” Journal of Management Information Systems, Volume 18, Number 1, 2001, pp.215-242.

Edvinsson, Laif, P. Sullivan: “Developing a Model for Managing Intellectual Capital,” European Management Journal, Volume 14, Number 4, 1996, pp.356-364.

Eisenstein, Elizabeth L.: The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1979.

“Endüstri,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/muhendislik-bilimleri/89096-endustri-sanayi-nedir.html, 11 Ağustos 2009.

“Endüstri,” (çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=sanayi&ayn=tam, 17 Ağustos 2009.

“Endüstri,” (çevrimiçi) http://analiz.ibsyazilim.com/sozluk/sozlukdefault.htm, 23 Ağustos 2009.

“Endüstri Devrimi,” (çevrimiçi) www.tr.wikipedia.org, 29 Kasım 2008.

“Endüstri Devrimi,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/siyasal-bilimler/12853-feodalizm-feodalite.html, 13 Ağustos 2009.

“Endüstri Devrimi,” (çevrimiçi) www.forumilk.com/bilim-tarihi, 14 Ağustos 2009.

“Endüstri Devrimi ve Bilim,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/bilim/10460-on-dokuzuncu-yuzyilda-bilim-endustri-devrimi-ve-bilim.html, 22 Ağustos 2009.

“Endüstri Toplumu,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/sosyoloji/236766-toplum-turleri-sanayi-toplumlari.html, 21 Ağustos 2009.

Enformatik Alanına Yönelik Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Çalışma Grubu Raporu, Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu (BTSTP), Ankara, TÜBİTAK, 1995, (çevrimiçi) www.tubitak.gov.tr, 15 Ekim 2009.

“Epistemoloji Nedir,” (çevrimiçi) http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=295, 05 Mayıs 2010.

Er, Harun: “Yeni ve Yakın Çağlarda Dünya’da Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme”, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 2.bs., Ankara, Pegem, 2009, s.197-220.

Ercan, Fuat: Toplumlar ve Ekonomiler, İstanbul, Sarmal, 1998.

Erçağ, Mihriban: “Yenilik, Teknoloi ve Araştırma-Geliştirme İlişkileri, Türkiye’de Beyaz Eşya Sektöründe Ar-Ge ve Teknoloji Edinme Yöntemlerine İlişkin Bir Araştırma,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2002.

Eren, Erol: İşletmelerde Yenilik Politikası, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1982.

Erkan, Hüsnü: Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, 4.bs., İstanbul, Türkiye İş Bankası, 1998.

Erkan, Hüsnü: Ekonomi Sosyolojisi, 5.bs., İzmir, Barış, 2005.

Erkut, Haluk: Analiz Tasarım ve Uygulamalı Sistem Yönetimi, İstanbul, İrfan Yayınları, 1995.

Ersoy, Osman: “Kütüphane, Arşiv, Dokümantasyon İlişkileri,” Kütüphane – Enformasyon – Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri 1-4 Ekim 1991 Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Yay.haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991, s.10-13.

Ersöy, Uğur: “Endüstriyel Gelişmede Bilimsel Araştırmanın Rolü,” (çevrimiçi) http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/10601.pdf, 13 Mart 2009.

Ertuğrul, İrfan: “İmalat Sanayinde Ar-Ge Stratejisi ve Denizli Sanayinde Ar-Ge Çalışmalarına İlişkin Bir Araştırma,” Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 2004, s.84-97.

Ertürk, Mümin: İşletme Bilimi Temel İlkeleri, İstanbul, Beta, 2000.

Fell, Robert D.: “Knowledge Managemet: Bringing The Human Resources Leader to The Table,” (çevrimiçi) http://www.worldatwork.org/Content/Infocentral/info-periodicals-frame.html, 13 Aralık 2009.

“Feodal Toplum,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/siyasal-bilimler/12853-feodalizm-feodalite.html, 13 Ağustos 2009.

“Feodalizm,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/siyasal-bilimler/12853-feodalizm-feodalite.html, 13 Ağustos 2009.

Filiz, Atilla: “Ürün Geliştirme,” (çevrimiçi) http://www.argedunyasi.com/icerik/921/urun-gelistirme.htm, 11 Ocak 2010.

Finn, James D.: Extending Education Through Technology, New York, Association for Educational Communications & Technology, 2004.

Food Industry Overviw, Plunkett Research, Retrieved, 17 Fabruary 2006.

Fornaciari, Charles, Mari Roca Loffredo: “The Age of Clutter: Conducting Effective Research Using The Internet,” Journal of Management Education, Volume 23, Number 6, 1999, pp.732-742.

Fosket, D.J.: Information Services in Libraries, (çevrimiçi) http://worldofbook.com/login/mss, 11 Haziran 2009.

Frank, Donald G…[ve öte.]: “The Changing Nature of Reference and Information Services,” Reference & User Services Quarterly, Volume 39, Number 2, 1999, pp.151-157.

Frich, J.W., S.B. Mandernack: “The Emerging Reference Paradigm: A Vision of Reference Services In A Complex Information Environment,” Library Trends, Volume 50, Number 2, 2005, pp.286-305.

Galvin, Thomas J.: “Reference Services and Libraries,” Encyclopedia of Library and Information Science, Ed. by. Allen Kent, Harold Lancour, J.E.Daily, Volume 25, New York, Marcel Dekker, 1978, pp.210-226.

George, Jr. Claude S.: Management For Businness and Industry, 3.ed., New Jersey, Prantice-Hall Inc., 1998.

Geyik, Mahmut, Mehmet Barca: “Etkin Bilgi Üretimi İçin Örgütler Nasıl Tasarlanmalıdır?,” (çevrimiçi) http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/10-02.pdf, 17 Mart 2010.

“Gıda Endüstrisi,” (çevrimiçi) http://www.ansiklopedim.info/?p=2918, 20 Eylül 2009.

Gimbel, Jean: Ortaçağda Endüstri Devrimi, Çev. Nazım Özüaydın, 6.bs., Ankara, TÜBİTAK, 2004.

Gökçe, Altan: “Kamu Sektörüne Bilgi Yönetimiyle Gelen Değişim ve Kamu Bankalarında Bilgi Yönetimi,” İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2006.

Gök, Emin: “Ar-Ge Çalışmalarında Kuruluşlar Arası İşbölümü ve İşbirliği,” Savunma Ar-Ge 98 Sempozyumu Bildirile Kitabı (26-27 Mart 1998), Ankara, Milli Savunma Bakanlığı, 1998, s.191-197.

Götzfried, August: “R&D Expenditure in The European Union,” (çevrimiçi) www.europa.eu.int/comm/eurostat/Eurostat, 22 Şubat 2010.

Guinchat, Claire, Michel Menou: Bilgi ve Dokümantasyon Çalışma Tekniklerine Genel Giriş, Çev. Sönmez Taner, Ankara, Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1990.

Güleç, Kemal: Cumhuriyetin 75. Yılında Bilim Teknoloji Araştırma Politikalarının Sanayileşmeye Etkileri, Ankara, KOSGEB, 1998.

Gültan, Seçkin: Bilgi Toplumu Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye, Ankara, Ankara Üniversitesi, 2003.

Gümüş, Mustafa: Yönetimde Başarı İçin Altın Kurallar, İstanbul, Alfa, 1999.

Gümüştekin, Gülten Eren: “Bilgi Yönetimi,” (çevrimiçi) http://www.genbilim.com/content/view/3815/89/, 02 Aralık 2009.

Gürdal, Oya: “Endüstri Enformasyon Kalkınma Etkileşimi,” 93 Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı 1.Cilt: Türkiye Sanayisinin Rekabet Gücü ve Stratejisi, Ankara, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 1993, s.60-72.

Gürdal, Oya: Tekstil Endüstrisinin Enformasyon Gereksinimleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, [Doktora Tezi], 1996.

Hacıkadiroğlu, Vehbi: Bilginin Doğası ve Kaynakları Üzerine, İstanbul, Cem, 2002.

Haken, Hermann: Information and Self-Organization, Berlin, Springer Verlag, 2000.

Han, Lifeng, Anne Goulding: “Information and Reference Services in the Digital Library,” Information Services & Use, 23, 2003, pp.251-262.

Hansen, Morten T., Nitin Nohria, Thomas Tierey: “What’s Your Strategy For Managing Knowledge?,” (çevrimiçi) http://hbswk.hbs.edu/item/0500.html, 15 Aralık 2009.

Hasan, R. P., M. S. Gouitum: “Pricing and Marketing of Information Products and Documentation Services in Textiles”, (çevrimiçi) http://www.textile-info.com/1618.htm, 13 Eylül 2009.

Havemann, Robert: Yarın: Yol Ayrımındaki Sanayi Toplumu Eleştiri ve Gerçek Ütopya, Çev. Filiz Özçelik, İstanbul, Kaynak, 2005.

Headrick, Daniel R.: Enformasyon Çağı: Akıl ve Devrim Çağında Bilgi Teknolojileri 1700-1850, Çev. Zülal Kılıç, İstanbul, Kitap, 2002.

Hopkins, Eric: A Social History of The English Working Classes, 1815-1945, London, Hodder and Stoughton Ltd., 1999.

Hornby, A.S.: Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 4.ed., Oxford, Oxford University Press, 1989.

Hudson, Pat: The Industrial Revolution, New York, Oxford University Press Inc., 1992.

Hughes Barbara, Cathy Martin: Knowledge Management, (çevrimiçi) http://www.cba.gsu.edu/wwwbbe/publc html/management.html, 23 Mayıs 2009.

Irzık, Gürol: “Bilgi Toplumu mu Enformasyon Toplumu mu?,” Günce, Sayı 24, 2002, s.4-13.

İcimsoy, Oğuz: “Halk Kütüphaneleri, Arşivler ve Müzeler Arasındaki İlişkiler,” Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı (16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara), Haz. Bülent Yılmaz, Ankara, Milli Kütüphane, 2003, s.51-54.

“İlaç Endüstrisi,” (çevrimiçi) http://www.kaosteorisi.com/index.php?view=article&catid=43%3Ailac-sektoru&id=72%3Ailac&format=pdf&option=com_content&Itemid=107&f39f3fa9759df48827a313c0117c514b=934556afd16cb536dbbf22a84a9e78db, 11 Eylül 2009.

İnam, Ahmet: Cumhuriyet Sonrası Bilim Hayatımız Üstüne Bir Yorum, Cumhuriyetin 70. Yılında Türkiye’de Bilim, Ankara, 1. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Özel Eki, 1994.

İnan, Kemal: “Kamu Özel Sektör ve Üniversiteler Arası İşbirliği Nasıl Olmalı,” Savunma Ar-Ge 98 Sempozyumu Bildiriler Kitabı (26-27 Mart 1998), Ankara, Milli Savunma Bakanlığı, 1998, s.177-179.

İnce, Nesrin: “Özel Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitimi,” Ankara, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütüphanecilik Bölümü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 1989.

“İnternet Hakkında Genel Bilgiler,” (çevrimiçi) http://www.webmastersitesi.com/network-internet/internet/internet-hakkinda-genel-bilgiler.32144, 09 Ekim 2009.

İstanbul Sanayi Odası Ürün Geliştirme Kılavuzu, (çevrimiçi) http://www.iso.org.tr/tr/Documents/Kobi/KolayBilgi/3-Urun_Gelistirme.pdf, 15 Şubat 2010.

Janes, Joseph: Introduction to Reference Work In The Digital Age, New York, Neal-Schuman Publishers, 2003.

Jarrar, Yasar F.: “Knowledge Management: Learning for Organizational Experience,” Managerial Auditing Journal, Volume 17, Number 6, 2002, pp.322-328.

Kalkan, Veli Denizhan: “Örgütsel Öğrenme Çalışmalarında Yeni Açılımlar: Örgütsel Zeka ve Bilgi Üretimi,” (çevrimiçi) http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/10-01.pdf, 07 Mayıs 2010.

Kara, Ziyat: “Sanayi İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi ve Ar-Ge Çalışmaları Örnek Uygulamalar,” Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2002.

Karasar, Niyazi: Bilimsel Araştırma Yöntemi, 19.bs., Nobel, 2009.

Katz, William A.: Introduction to Reference Work, 7.ed., New York, Mc Graw-Hill, 1997.

Kaymakçı, Selahattin: “Yeni Sosyal Bilgiler Programının ve Ders Kitaplarının Bilim ve Teknolojiye Yaklaşımı”, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 2.bs., Ankara, Pegem Akademi, 2009, s.13-37.

Keseroğlu, Hasan S.: Halk Kütüphanesi Politikası ve Türkiye Cumhuriyetinde Durum, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1989.

Keseroğlu, Hasan S.: “Sunuş,” Gazete Kütüphaneciliği ve Türkiye, Yay. haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991, s.5.

Keyman; Dilek: “Üniversite Kütüphanelerinde Okuyucu Eğitimi,” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt 31, Sayı 4, 1982, s.164-168.

“Kır Toplumu,” (çevrimiçi) http://www.edubilim.com/forum/ilk_toplumlar-t1664.0.html;wap=, 26 Ağustos 2009.

Kibbee, Josephine Z.: “Organization and Management of Reference and Information Services,” Reference and Information Services: An Introduction, Englewood, Libraries Unlimited, 1991, pp.191-206.

“Kimya Endüstrisinin Tarihi,” (çevrimiçi) http://www.nuveform.net/1104-genel-araclar/62675-kimya-endüstri-tarihi/, 11 Eylül 2009.

“Knowledge,” (çevrimiçi) http://www.mckinseyquarterly.com, 30 Mart 2010.

“Knowledge Creation,” (çevrimiçi) http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&langpair=en%7Ctr&u=http://www.businessdictionary.com/definition/knowledge-creation.html, 27 Nisan 2010.

Kocacık, Faruk: “Bilgi Toplumu ve Türkiye,” Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 27, No 1, 2003.

Koçer, Zeynep: “Bilgi Yönetimi,” (çevrimiçi) http://www.msxlabs.org/forum/ekonomi/9243-bilgi-yonetimi.html, 04 Kasım 2009.

Koza, Metin: Bilgi Yönetimi: Bilgiyi Doğru Kullanmak, İstanbul, Kum Saati, 2008.

Köklü, Elif: “Müze, Arşiv, Kütüphane Malzemesi ile Kataloglama İlişkisi,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü [Yayınlanmamış Doktora Tezi], 2009.

Kuban, Doğan: “Osmanlı Bilim Ortamından TÜBİTAK’a”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji, Sayı:1152, 17 Nisan 2009, s.2.

Kubicek, H., W. H. Dutton, R. Williams [ed.]: The Social Shaping of İnformation Superhighways: European and American Roads to the Information Society, New York, St. Martin’s Press, 1997.

Kumar, Krishan: Sanay Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, Çev. Mehmet Küçük, Ankara, Dost Kitabevi, 2004.

Kurbanoğlu, Serap: “Müracaat Hizmetlerinde İnternet,” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 10, Sayı 3, 1996, s.265-276.

Kurgun, Osman Avşar: “Bilgi Yönetim Sistemlerinin Yapılandırılması,” (çevrimiçi) http://www.sbe.deu.edu.tr/adergi/2006/Cilt%208%20Sayi%201%202006/kurgun.pdf, 11 Aralık 2009.

Kutlu, Erol: Bilgi Toplumunda Kalkınma Stratejileri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2000.

“Kütüphane,” (çevrimiçi) http://www.tdkterim.gov.tr, 20 Mayıs 2009.

“Kütüphane Türleri,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 1997-1998 Öğretim Yılı Ders Notları.

Lankes, R.D.: “The Foundations of Digital Reference,” Digital Reference Service in The New Millenium, New York, Neal – Schuman Publishers, 2000, s.1-10.

Laudon, Kenneth C., Jane P. Laudon: Essentials of Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked Enterprise, New Jersey, Prentice Hall, 1999.

Laudon, Kenneth C., Jane P. Laudon: Management Information Systems, Prentice Hail International Inc., 1998.

Lengnick-Hall, Mark L., Cynthia A. Langnick-Hall: Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Çev. Günhan Günay, İstanbul, Dışbank, 2003.

Levett, Gavin P., Marin D. Guenov: “A Metodology for Knowledge Management Implementation,” Jornal of Knowledge Management, Volume 4, Number 3, 2000, s.258-270.

Levy-Bruhl, Lucien: İlkel İnsanda Ruh Anlayışı, Çev. Oğuz Adanır, Ankara, Doğu Batı, 2006.

Levy-Bruhl, Lucien: İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler, Çev. Oğuz Adanır, Ankara, Doğu Batı, 2006.

Lissner, Ivar: Uygarlık Tarihi, İstanbul, Nokta, 2006.

Long, Lary: Management Information Systems, New Jersey, Prantice Hall Inc., 1989.

Lueg, Christopher: “Information, Knowledge and Networked Minds,” Journal of Knowledge Management, Volume 5, Number 2, 2001, pp.151-160.

Lytras, Miltiadis D., Atanasia Pouloudi, Angelika Poulymenakou: “Knowledge Management Convergence-Expanding Learning Frontiers,” Journal of Knowledge Management, Volume 6, Number 1, 2002, pp.40-51.

Macintosh Ann: “Knowledge Asset Management,” (çevrimiçi) http://www.gdrc.org/kmgmt/km-1.html, 27 Ekim 2009

“Maden Endüstrisi,” (çevrimiçi) http://www.ansiklopedim.info/?p=2918, 21 Eylül 2009.

Malhotra, Yogesh: “Integrating Knowledge Management Tchnologies in Organizational Business Processes: Getting Real Tıme Enterprises to Deliver Real Business Performance,” Journal of Knowledge Management, Volume 5, Number 1, 2005, pp.7-28.

Malhotra, Yogesh: “Knowlege Management, Knowledge Organizations & Knowledge Workers,”(çevrimiçi) http://www.brint.com/km/km.htm, 19 Kasım 2009.

Malhotra, Yogesh: Toward a Knowledge Ecology for Organization White-Waters, (çevrimiçi) http://www.brint.com/papers//ecology.htm, 13 Mart 2009.

Malinowski, Bronislaw: Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Çev. Saadet Özkal, İstanbul, Kabalcı, 1992.

Malinowski, Bronislaw: İlkel Toplumlarda Cinsellik ve Baskı, Çev. Hüseyin Portakal, İstanbul, Kabalcı, 1989.

Mansell, Robin, Uta Wehn: Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development, New York, Oxford University Press, 1998.

Martensson, Maria: “A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool,” Journal of Knowledge Management, Volume 4, Number 3, 2000, pp.204-216.

Martin, Christopher, Philip Powell: Information Systems A Management Perspective, Londra, Mc. Graw-Hill Book Company, 1992.

Martin, William J.: “The Role of Knowledge Content in e-commerce,” Journal of Information Science, Volume 27, Number 3, 2001, pp.180-184.

Masuda, Joneji: Managing In The Information Society, Massachusetts, Basil Backwell, 1990.

Mc. Clellan III, James E., Herold Dorn: Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji, 2.bs., Çev. Haydar Yalçın, Ankara, Arkadaş, 2008.

Mc Millian, Ceonia: “The Virtual Corporation,” (çevrimiçi) http://web.bu.edu.sallymcm/indexhml, 22 Nisan 2010.

Meral, Tolga: “Bilgi Yönetimi ve Şirket Bilgi Yöneticisinin Organizasyondaki Yeri,” İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 1999.

“Mineral Commodities Summuries,” (çevrimiçi) www.usgs.gov.tr, 24 Eylül 2009.

Mokyr, Joel: The British Industrial Revolution an Economic Perspective, 2.ed., London Westview Press, 1999.

Mutlu, Esin Can: Uluslararası İşletmecilik, İstanbul, Beta, 1999.

Mutlu, Mehmet Emin: Konaklama İşletmelerinde Bilgi Sistemleri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı, 1995.

“Müze,” Türkçe Sözlük, 2 cilt, 9.bs., Ankara, Türk Dil Kurumu, 1998.

“Müzeler,” (çevrimiçi) http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCze, 12 Mart 2009.

Nair, Güney: Bilgi Toplumu ve Türkiye, Ankara, Gündoğan, 2008

Naisbitt, John, Patrica Aburdene: Megatrends 2000 Büyük Yönelimler, Çev. Erdal Güven, İstanbul, From, 1990.

Nergiz, Emine: “Özel Kütüphanelerde Bütçe Yönetimi Sorunları,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Bölümü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 1993.

Newmark, Ann: Kimya’nın Öyküsü, Çev. Pınar Arpaçay, Ankara, TÜBİTAK, 2008.

Nonaka, Ikujiro: “Bilgiyi Yaratan Şirket,” Çev. Gündüz Bulut, Bilgi Yönetimi, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, İstanbul, MESS, 1999, s.29-50.

Nonaka, Ikujiro: “Knowledge Creating Company,” (çevrimiçi) http://zonecours.hec.ca/documents/H2010-1-2312839.NONAKA-TheKnowledge-CreatingCompany.pdf, 01 Mayıs 2010.

Nonaka, Ikujiro, Hirotaka Takeuchi: The Knowledge-Creating Company, New York, Oxford University Press, 1995.

Nonaka, Ikujiro, Noboru Konno: “The Concept of Ba: Building A Foundation For Knowledge Creation,” California Managment Review, Volume 40, Number 3, 1997, pp.37-51.

Odabaş, Hüseyin: “Elektronik Belgeler ve Arşivler,” Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Yay. haz. Özlem Bayram…[ve öte.], Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999, s.356-365.

Odabaş, Hüseyin: “Kurumsal Bilgi Yönetimi,” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 17, Sayı 4, Ankara 2003, s.357-386.

OECD Science, Technology and Industry, 2006, s.4, (çevrimiçi) http://www.oecd.org/document/62/0.3343.en_2649_34273_37675902_1_1_1_1.00html, 15 Kasım 2009.

“Ontoloji Nedir,” (çevrimiçi) http://www.toplumdusmani.net/modules/wordbook/entry.php?entryID=329, 05 Mayıs 2010.

Öğüt, Adem: Bilgi Çağında Yönetim, Ankara, Nobel, 2001.

Öner, Uğur: “Bibliyoterapi,” Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences, Sayı 7, 2007, s.133-150, (çevrimiçi) http://jas.cankaya.edu.tr/gecmisYayinlar/yayinlar/jas7/12-UGURONER.pdf, 07 Temmuz 2009.

Ören, Çiğdem Özbeğ: “Elektronik Danışma Hizmetleri: ODTÜ Kütüphanesi Örneği,”Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2006.

Ötüken, Adnan: Bibliyotekçinin El Kitabı: Bibliyotek Bilgisi-Enstrüksiyon Denemesi-Bibliyografya ve Denemeleri, 2 cilt, Ankara, [y.y.],1. cilt 1948.

Özdemirci, Fahrettin: “Arşivlerimizin Kurumsal Yapılanma Gereksinimleri,” Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Yay. haz. Özlem Bayram…[ve öte.], Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999, s.366-383.

Özel, Nevzat: “Sınıflama ve Sınıflama Sistemleri,” (çevrimiçi) http://yunus.hacettepe.edu.tr/~nozel/siniflama.ppt#256, 11 Aralık 2008.

Özevren, Mine, Mehmet Gürsu: “Organizasyonlarda Bilginin Yaratılması Süreci ve Bu Süreçte Liderliğin Önemi,” 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004, s.645-655.

Özilgen, Mustafa: Endüstrileşme Sürecinde Bilgi Birikiminin Öyküsü, Ankara, Arkadaş, 2009.

Peker, Hidayet: “İbn Sina’nın Bilimler Sınıflaması,” (çevrimiçi) www.kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/PDF/ilh/200-9(9)/htmpdf/M-24.pdf, 17 Mart 2009.

Pınar, Hakan: “Bilginin Örgütlerde Kurumsallaştırılması ve Yönetilmesi, Koç Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. Uygulaması,” Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006.

“Postmodern Dönemdeki Endüstri İlişkilerinde Bilginin Önemi,” (çevrimiçi) http://www.frmtr.com/felsefe-sosyoloji-psikoloji/1163929-bilgisayar-yonetimli-calisma-ve-endustri-sosyolojisi.html, 22 Mart 2009.

Probst, Gilbert, Steffan Raub, Kai Romhardt: Managing Knowledge: Building Blocks for Success, New York, Jhon Wiley & Sons Ltd., 2000.

Rader, Hannelore B.: “Information Literacy in the Refrence Environment Preparing for the Future,” New Technologies and Reference Services, Ed.by. Bill Katz, New York, The Haworth Information Press, 2000, pp.25-33.

Rainmoeller, Patrick: “Design With Markets! Leveraging Knowledge for Innovation,” Design Management Journal, Volume 13, Number 2, 2002, pp.38-46.

Reitz, Joal M.: “Information Service,” ODLIS: Online Dictionary For Library and Information Science, (çevrimiçi) http://lu.com/odlis_s.cfm, 27 Haziran 2009.

Research, Development and Innovation in Turkey, Ankara, TÜBİTAK, 2004, s.2, (çevrimiçi) http://ref.advancity.net/Moduller/MakaleForm.aspx?Mkld=52, 17 Ocak 2010.

Rettig, James R.: “Reference and Information Services,” ALA World Encyclopedia of Library and Information Services, 2.ed., Chicago, American Library Association, 1993, pp.692-697.

Romer, David: Advanced Macroeconomics, New York, McGraw Hill, 1996.

Ronan, Colin A.: Bilim Tarihi – Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, 4.BS., Çev. Ekmelettin İhsanoğlu, Feza Günergün, Ankara, TÜBİTAK, 2005.

Rothstein, Samuel: “The Development of The Concept of Reference Services in American Libraries 1850-1900,” (çevrimiçi) http://proquest.umi.com/login, 13 Haziran 2009.

Rowley, Jennifer: Bilginin Düzenlenmesi: Bilgi Erişime Giriş, Çev. Sekine Karakaş [ve öte.], Yay.haz. Sekine Karakaş, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.

Rowley, Jennifer: “From Learning Organisation to Knowledge Entrepreneur,” Journal of Knowledge Management, Volume 4, Number 1, 2000, pp.7-15.

Sabuncuoğlu, Zeyyat, Tuncer Tokol: İşletme, İstanbul, Alfa Aktüel, 2009.

Sagan; Carl: Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı, 8.bs., Çev. Miyase Göktepeli, İstanbul, TÜBİTAK, 2000.

Sander, Oral: Siyasi Tarih: İlk -Çağlardan 1918’e-, 18.bs., Ankara, İmge, 2009.

Sarıhan, Halime İnceler: Teknoloji Yönetimi, İstanbul, Desnet, 1998.

Sayılı, Aydın: “Bilim Tarihi Perspektifi İçinde Bilgi ve Bilim,” Bilim Kavramı Sempozyumu Bildirileri: (15 Mayıs 1984), Ankara, Ankara Üniversitesi, 1985, s.5-25.

Schopenhauer, Artur: Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, Türkiye İş Bankası, 2009.

Schwarzer, Marianne, Paul Kaegbein: “Özel Kütüphanecilerin Meslek Özellikleri,” Çev. Meral Alpay, Türk Kütüphaneciliği, Cilt 7, Sayı 1, 1993, s.53-59.

“Sciences Workshop,” The European Science Foundation Programme, (çevrimiçi) www.mth.kcl.ac.uk/~tcoolen/Econophysl, 06 Haziran 2008.

Selvi, Işıl İlknur: “Bilgi Hizmetlerinde Süreli Yayın Toplu Katalogları ve Bir Uygulama,”İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 1998.

Sencer, Muhammet: Bilim Tarihinde Dönüm Noktaları, İstanbul, Say, 1998.

Serim, İlter: “Araştırma Geliştirme Nedir? Türkiye İçin Araştırma ve Geliştirmenin Önemi ve Unsurları,” DESİYAB Bülteni 3, No: 9, 1985, s.1-3.

Seyidoğlu, Halil: Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 9.bs., İstanbul, Güzem Can, 2003.

Seyyah, Tuba: “Büyük Ölçekli Şirketlerde Yapılan Ar-Ge Çalışmaları ve Patent/Faydalı Model Korumasının Önemi,” Ankara, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2007.

Siepmann, J.P.: “What is Science?,” (çevrimiçi) http://www.journaloftheoretics.com/Editorials/Vol-1/e1-3.htm, 24 Mayıs 2009.

Simon, Herbert: Reason in Human Affairs, (çevrimiçi) http://diva.library.cmu.edu/Simon/, 13 Ekim 2009.

Simon, Herbert: The Sciences of the Artificial, (çevrimiçi) http://diva.library.cmu.edu/Simon/, 01 Ekim 2009.

Skryme, David: Knowledge Networking, Oxford, Butterworth-Heinemann, 1999.

Sparrow, John: Knowledge in Organizations, London, Sage Publications, 1998.

Statistics, Measures and Quality Standards for Assessing Digital Reference Library Services: Guidelines and Procedures, (çevrimiçi), http://quartz.syr.edu/quality/, 09 Temmuz 2009.

Stephan, Quinn: Knowledge Management in the Digital Newsroom, London, Oxford Focal Press, 2002.

Stewart, Thomas A.: Entelektüel Sermaye, Çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul MESS 1997.

Stewart, Thomas A.: The Wealth of Knowldge, New York, Currency Book, 2001.

Storey, John, Elizabeth Barnett: “Knowledge Management Initiatives,” Jornal of Knowledge Management, Volume 4, Number 2, 2000, pp.145-156.

Straw, Joseph E.: “From Magicians to Teachers: The Development of Elecrtonic Reference in Libraries: 1930-2000,” Evolution in Reference and Information Services: The Impact of the Internet, Ed. by., Di Su, New York, 2001,pp.1-12.

Sturm, Brian W.: “Reader’s Advisory and Bibliotherapy: Helping or Healing,” Journal of Education Media and Library Sciences, 41/2, 2003, p.173, (çevrimiçi) http://research.dils.tku.edu.tw/joemls/, 05 Temmuz 2009.

Sustained Growth in R&D Expenditure in most EU-25 Nations, 2003, s.12, (çevrimiçi) http://ec.europa.eu/research/headlines/news/article_05_03_14_en.html, 21 Kasım 2009.

Şahin, Mehmet: Yönetim Bilgi Sistemi, Eskişehir, Birlik Ofset, 2000.

Şahin, Mehmet…[ve öte.]: Yönetim Bilgi Sistemleri, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi, 2002.

Taner, Sönmez: “Arşiv, Kütüphane, Bilgi Uzmanlarının Eğitiminde Dünyadaki Son Gelişmeler-Eğilimler: İşbirliği Yaklaşımı”, Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları Sayı:2, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1989, s.61-76.

“Tarım Endüstrisi,” (çevrimiçi) http://www.bilimveteknoloji.info/tarim-endüstisi, 04 Eylül 2009.

Taş, Ramazan: “AR-GE Yoğunluğu-Rekabet Gücü İlişkisi Açısından Türkiye-AB Karşılaştırmalı Analizi 2005,” (çevrimiçi) http://www.filbilisim.com/external/tepav.org.tr/upload/files/1247819493r5769.Ar_Ge_Yogunlugu__Rekabet_Gucu_Iliskisi_Acisindan_Turkiye___AB_Karsilastirmali_Analizi.pdf, 29 Aralık 2009.

Tekeli, Hasan: Bilgi Çağı, İstanbul, Simavi, 1994.

Tekin, Halil: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 9.bs., Ankara Yargı, 1996.

Tekin, Mahmut: Üretim Yönetimi Cilt 1, Konya, Selçuk Üniversitesi, 2005.

“Teknoloji,” (çevrimiçi) http://www.tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA, 09 Ekim 2009.

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Rehberi, Ankara, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2004.

“Teknoloji Nedir?,” (çevrimiçi) http://www.ebilge.com/3747/Teknoloji_nedir.html, 02 Ekim 2009.

“Teknoloji ve İnsan,” (çevrimiçi) http://www.historicalsense.com/Archive/Fener15_2.htm, 14 Ekim 2009.

“Teknolojinin Tarihsel Gelişimi,” (çevrimiçi) http://www.teknolojide.com/teknoloji-nedir.aspx, 02 Ekim 2009.

Textile Terms and Definations, 9. ed, Manchester, The Textile Institute, 1991.

The Joy of Knowledge Encyclopaedia, (çevrimiçi) http://nathanhobby.wordpress.com/2008/06/19/the-joy-of-knowledge-encyclopedia/, 27 Temmuz 2009.

The European Competitiveness Report (2004), Commission Staff Working Document, Luxemburg, Publications of the European Communities, 2004.

Timmins, Geoffrey, Steven King: Making Sence of The Industrial Revolution: English economy and society 1700-1850, Manchester, Manchester University Press, 2001.

Tiwana, Amrit: Bilginin Yönetimi, Çev. Elif Özsayar, Dışbank, 2003.

Tiwana, Amrit: The Knowledge Management Tollkit, 2.ed., New Jersey, Prentice Hall, 2002.

Toffler, Alvin. Üçüncü Dalga, Çev. Selim Yeniçeri, İstanbul, Koridor, 2008.

Toffler, Alvin: Yeni Güçler Yeni Şoklar, Çev. Belkıs Çorakçı, İstanbul, Altın Kitaplar, 1992.

Tonta, Yaşar: “Bilgi Toplumu ve Bilgi Teknolojisi,” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 13 Sayı 4, 1999, s.363-375.

Tonta, Yaşar, Mehmet Emin Küçük: “Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler,” (çevrimiçi) http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-kucuk-bilgi-toplumu-tk-icin.pdf, 11 Nisan 2009.

Townley, Charles: Knowledge Management and Academic Libraries, London, College and Research Libraries Press, 2001.

Törenli, Nurcan: Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Ankara, Bilim ve Sanat, 2004.

Trinh, Sam: “Industrial Relations,” The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Though, Blackwell, Great Britain 1993, s.111-123.

“TUBİGEM Test Üretme ve Bilgi Geliştirme Merkezi,” (çevrimiçi) http://www.tubigem.com/urunler.asp, 11 Mayıs 2010.

Turan, Nurettin: Kuruluşundan Günümüze Türkiye İlaç Endüstrisi, İstanbul, Scala, 2008.

Türk, Murat: Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2003.

Türkçe Sözlük, 1. cilt, 9.bs., Ankara, Türk Dil Kurumu, 1998.

“Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında Bilgisayar Uygulamaları I. Sempozyumu Sonuç Raporu,” Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları Sayı:1, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1987, s.225-247.

Türkiye’nin Bilgi Ekonomisi Yarışmasındaki Yeri, Ankara, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 2003.

Türkkot, Mustafa: Bilgi Edinme Rehberi, Ankara, TÜRMOB, 2005.

Tyckoson, David: “What Is The Best Model of Reference Service,” Library Trends, Volume50, Number 2, 2001, pp.183-196.

Uçak, Nazan Özenç: “Bilgi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım,” Bilgi Dünyası, Cilt 1, Sayı 1, 2000, s.143-159.

Uçak, Nazan: “Elektronik Danışma Hizmetleri,” Bilgi Dünyası, Cilt 4, Sayı 2, 2003, s.103-121.

Uçak, Nazan Özenç: “Değişen Bilgi Ortamının Danışma Hizmetine Etkisi,” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 18, Sayı 4, 2004, s.407-417.

Uğurlu, Perihan: “Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Bilimsel ve Teknik Enformasyon ve Türkiye,” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, [Yayınlanmamış Doktora Tezi], 1990.

Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi, Ankara, TÜBİTAK, 2004.

Uralman, N. Hanzade: “21.Yüzyıla Girerken Bir Bilgi Kurumu Olarak Müze,” Bilgi Dünyası, Cilt 7, Sayı 2, 2006, s.250-266.

Üçok, Bengü: “Üniversite Kütüphaneleri ve Müracaat Hizmeti,” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt 21, Sayı 1, 1972, s.31-37.

Ülgen, Hayri: İşletme Yönetiminde Bilgisayar, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, 1980.

Ünsal, Pınar: Örgütsel Araştırmalarda Anket Yöntemi, İstanbul, Çantay Kitabevi, 2003.

“Ürün Geliştirme,” (çevrimiçi) http://ref.advancity.net/resimler/dokümanlar/ford_otosan.pdf, 04 Ocak 2010.

“Ürün Geliştirme,” (çevrimiçi) http://www.kobifinans.com.tr/tr/bilgi_merkezi/0219/15726, 11 Ocak 2010.

“Ürün Geliştirme,” (çevrimiçi) http://www.savsat.com/yazarlar/ko/kitap/isletme07.htm, 13 Haziran 2009.

Üstün, Ayşe: “Bilgi Hizmetleri ve Hizmetin Kalitesi,” Türk Kütüphaneciliği, Cilt 15, Sayı 2, 2001, s.205-213.

Üstün, Ayşe: Halk Eğitimi ve Halk Kütüphaneleri, İstanbul, Berdan Matbaası, 2000.

Üstün, Ayşe: İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi Kaynakları I Dersi ders notları, 2008, s.2.

Von Krogh, George, Kazuo Ichico, Ikujiro Nonaka: Bilginin Üretimi, Çev. Günhan Günay, İstanbul, Dışbank, 2002.

Webster, Frank: “Information, Capitalizm and Uncertanity,” Information, Communication & Society, Volume 3, Number 1, 2000, pp.69-90.

Webster, Frank: “The Information Society: Conceptions and Critique,” Encyclopedia of Library and Information Science, Editör Allen Kent, New York, Marcel Dekker, Volume 58, Number 21, 1996, pp.74-112.

Webster, Frank: Theories Of The Information Society, Londra, Routledge Press, 1995.

Weiss, Stephan C.: “The Origin of Library Instruction in the United States, 1820-1900,” Research Strategies, (çevrimiçi) www.sciencedirect.com, 01 Temmuz 2009.

White, Marilyn D., Eileen G. Abels: “Measuring Quality in Special Libraries,” (çevrimiçi) http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/custom/portlets/recordDetails/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=EJ497864&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=EJ497864, 21 Mayıs 2010.

Whitlatch, Jo Bell: Evaluating Reference Services: A Practical Guide, Chicago, American Library Association, 2000.

Wiig, Karl M.: “On The Management of Knowledge,” (çevrimiçi) http://www.km-forum.org/wiig.htm, 01 Eylül 2009.

Wilhelmij, Paul, Ruth Schimdt: “Where Does Knowledge Management Add Value,” Journal of Intellectual Capital, Volume 1, Number 4, 2000, pp.366-380.

Wilson, Elizabeth A.: “Insruction As A Reference Service,” Reference and Information Services. An Introduction, Englewood, Libraries Unlimited, 1991, pp.120-151.

Yağcı, Hüseyin, Timur Akgül, Selçuk Ardıç: “Ar-Ge’nin Olmazsa Olmazlığı,” Makine & Metal Teknolojisi, Sayı 26, 1994, s.46-61.

Yalçın, Nilüfer: “Uluslar arası Ar-Ge Arenasında Türkiye Nerede, Nereye Gitmeli?,” (çevrimiçi) http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20060482, 22 Mayıs 2010.

Yamaç, Kadri: Bilgi Toplumu ve Üniversiteler, Ankara, Eflatun, 2009.

“Yaratıcı Huzursuzluk,” (çevrimiçi) http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/article/viewFile/321/305, 08 Mayıs 2010.

Yaşbay, Yıldırım: “Bilgi Yönetimi,” (çevrimiçi) http://www.egitisim.gen.tr/yasbay_bilgiyonetimi.htm; 14 Aralık 2009.

Yavuz, Mesut: “Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Uygulanan Teşvikler ve Muhasebeleştirilmesi,” İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 2004.

Yeşilbursa, Cemil Cahit: “Ortaçağ’da Dünya’da Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme”, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 2.bs., Ankara, Pegem Akademi, 2009, s.69-132.

Yeşiltaş, Namık Kemal: “I. ve II. Dünya Savaşları Arasında Dünya’da Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme,” Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 2.bs., Ankara, Pegem Akademi, 2009, s.251-282.

Yıldırım, Cemal: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme – Öğretmenler İçin El Kitabı, Ankara ÖSYM, 1983.

Yıldırım, Cemal: Bilim Tarhi, 2.bs. İstanbul, Remzi Kitabevi, 2008.

Yıldız, Gülten: “Endüstri ve Ticaret Kesimine Hizmet Veren Özel Kütüphanelerde Yararlandırma Hizmetleri,” İstanbul, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Bölümü, [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], 1985.

Yıldız, Nuray: Kalıntılar ve Edebi Kaynaklar Işığında Antikçağ Kütüphaneleri: Mimari, İç Düzenleri, Çalışma Sistemleri, Kitapların Yazımı ve Çoğaltılması, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat, 2003.

Yılmaz, Bülent: “Bilgi-Toplum İlişkisi ve Türkiye”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2002, s.101-114.

Yi, Hua: “Library Instruction Goes Online: an Inevitable Trend,” Library Review, 54(1/2), 2005, pp.47-58.

Yontar, Aysel: “Bilgi Çağında Halk Kütüphanesinde Enformasyon Hizmeti,” Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Haber Bülteni, Cilt 1, Sayı 4, 1991, s.2-8.

Yontar, Aysel: “Danışma Kaynakları Açısından Gazete Kütüphaneleri,” Gazete Kütüphaneciliği ve Türkiye, Yay. haz. Hasan S. Keseroğlu, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1991, s.9-19.

Yontar, Aysel: “Bilgi Çağı ve Türkiye’de Bilgi Hizmetlerinin Planlanması: Kavramsal Bir Yaklaşım,” Jale Baysal’a Armağan, Yay. haz., Hasan S. Keseroğlu, İstanbul, Yapı Tasarım Üretim, 1993, s.133-142.

Yontar, Aysel: Kütüphane ve Belge Bilgi Merkezlerinde Bilimsel Yönetimin Önemi, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1995.

Yozgat, Uğur: Yönetim Bilişim Sistemleri, İstanbul, Beta, 1998.

Yücel, Erdem: Türkiye’de Müzecilik, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat, 1999.

Yücel, İsmail Hakkı: Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21.Yüzyılın Toplumu, Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1997.

Zaim, Halil: Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi, İstanbul, İşaret, 2005.

Zerenler, Muhammer, Necdet Türker, Esen Şahin: “Küresel Teknoloji, Arştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkisi,” (çevrimiçi) http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Muammer%20ZERENLER%20%20Necdet%20T%C3%9CRKER%20%20Esen%20%C5%9EAH%C4%B0N/ZERENLER,%20MUAMMER%20VD.pdf, 22 Nisan 2009.

Zurbitski, Y., Mitropolsk, D., Kenov V.: İlkel Köleci ve Feodal Toplum, Çev. Sevim Belli, Ankara, Sol, 2002.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item