Systémy organizace znalostí a jejich typologie = Knowledge Organization Systems and Their Typology

Bratková, Eva and Kučerová, Helena Systémy organizace znalostí a jejich typologie = Knowledge Organization Systems and Their Typology. Knihovna: knihovnická revue, 2014, vol. 25, n. 2, pp. 5-29. [Journal article (Paginated)]

[img] Text (Study)
SOZ_typologie_cs.pdf - Published version

Download (2MB)

English abstract

The term, "Knowledge Organization System" (abbr. KOS) has yet to be included in the Czech specialized terminology (which uses "information retrieval language" instead). However, the term has been used for more than 15 years in international literature and in practice, encapsulating vocabularies, authority lists, subject headings, classifications, thesauri, ontologies and other knowledge organization tools of digital network communication. Today, the tools are represented by Linked Open Data technology. The study presents the provisional results of our research concerning the present state of knowledge organization systems, conducted within the DF13P01OVV013 "Knowledge Base for the Subject Area of Knowledge Organization" project, as a part of the NAKI Program. The methodology of the research is based on empirical analysis of knowledge organization systems, which are registered in the prototype of the designed knowledge base. It also draws on the analysis of proposed or implemented typologies presented in literature or in the operating KOS registries. The study further presents a typology of knowledge organization systems that would help identify the systems in the knowledge base. In addition, we have produced a working definition of the term "knowledge organization system", presenting it to the Czech professional community for further consideration. -- ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online).

Czech abstract

Termín "systém organizace znalostí" (angl. Knowledge Organization System, zkratka KOS) není zatím součástí české odborné terminologie (ta používá termín "selekční jazyk"). Ve světové literatuře i praxi se však používá již více než 15 let pro souhrnné označení slovníků, seznamů autorit, předmětových heslářů, klasifikací, tezaurů, ontologií a dalších nástrojů organizace znalostí, použitelných v prostředí digitální síťové komunikace, reprezentované aktuálně technologií propojených otevřených dat. Studie předkládá předběžné výsledky výzkumu aktuálního stavu současných systémů organizace znalostí, realizovaného v rámci projektu DF13P01OVV013 programu NAKI "Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí". Výzkum je metodologicky založen na empirické analýze systémů organizace znalostí, které jsou registrovány v prototypu navrhované znalostní báze. Vychází také z analýzy navržených nebo již v praxi aplikovaných typologií prezentovaných v odborné literatuře nebo v provozovaných registrech systémů organizace znalostí. Studie představuje návrh typologie systémů organizace znalostí pro účely jejich popisu ve znalostní bázi. Dílčím výsledkem je i pracovní vymezení termínu "systém organizace znalostí" a jeho předložení k diskusi české odborné veřejnosti. -- ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online).

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: knowledge organization, knowledge organization system, KOS typology, registries, organizace informací a znalostí, systém organizace znalostí, typologie SOZ, registry
Subjects: I. Information treatment for information services > IA. Cataloging, bibliographic control.
I. Information treatment for information services > IB. Content analysis (A and I, class.)
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
I. Information treatment for information services > IK. Design, development, implementation and maintenance
Depositing user: Eva Bratková
Date deposited: 10 Apr 2015 13:35
Last modified: 15 Sep 2015 11:42
URI: http://hdl.handle.net/10760/24914

References

Access Innovations. TaxoBank Terminology Registry: TaxoBank [online]. Albuquerque (New Mexico, USA): Access Innovations, 2009- [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://www.taxobank.org/.

Dublin Core Metadata Initiative. NKOS Task Group. NKOS AP Elements. In: DCMI NKOS Task Group [online]. 2013, updates 2014-04-03 final, polished 2014-08-03 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://wiki.dublincore.org/index.php/NKOS_AP_Elements.

Dublin Core Metadata Initiative. NKOS Task Group. NKOS Vocabularies. In: DCMI NKOS Task Group [online]. 2013, updated 2013-12-16 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://wiki.dublincore.org/index.php/NKOS_Vocabularies.

Dublin Core Metadata Initiative. NKOS Task Group. NKOS Vocabularies. 2., KOS Types Vocabulary. In: DCMI NKOS Task Group [online]. 2013, updated 2013-12-16 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://wiki.dublincore.org/index.php/NKOS_Vocabularies#KOS_Types_Vocabulary.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Agricultural Information Management Registry of Vocabularies, mEtadata Sets and Tools. VEST Registry. Vocabularies [online]. Rome: FAO, Office of Knowledge, Exchange, Research and Extension, © 2012 [cit. 2014-08-25]. Dostupné volně z Portálu AIMS: http://aims.fao.org/vest-registry.

GOLUB, Koraljka, TUDHOPE, Douglas, ZENG, Marcia Lei, ŽUMER, Maja. Terminology Registries for Knowledge Organization Systems: Functionality, Use, and Attributes. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology. September 2014, 65(9), 903-912. doi:10.1002/asi.23090. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online). Dostupný také komerčně z Wiley Online Library (DOI): http://dx.doi.org/10.1002/asi.23090.

GRABAR, Natalia, HAMON, Thierry, BODENREIDER, Olivier. Ontologies and terminologies: continuum or dichotomy? In: Applied ontology. 2012, 7(4), 375-386. ISSN 1570-5838 (Print). ISSN 1875-8533 (Online). Dostupný také komerčně z IOS Press (DOI): http://dx.doi.org/10.3233/AO-2012-0119.

HODGE, Gail. Systems of knowledge organization for digital libraries: beyond traditional authority files. Washington: The Digital Library Federation, Council on Library and Information Resources, April 2000. vi, 37 s. ISBN 1-933645-06-7 (DLF). ISBN 1-887334-76-9 (CLIR, chybné). Dostupné také volně z webu vydavatele: http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/pub91.pdf.

ISO 25964-1:2011. Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 1: Thesauri for information retrieval. 1st ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2011-08-08. 152 s.

ISO 25964-2:2013. Information and documentation – Thesauri and interoperability with other vocabularies – Part 2: Interoperability with other vocabularies. 1st ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2013-03-04. 99 s.

KUČEROVÁ, Helena. České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: příspěvek k terminologické diskusi. In: ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. 2013, 5(Speciál) [cit. 2014-02-17], s. 1-19. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/749/843.

LYKKE, Marianne. Networked Knowledge Organization Systems/Services (NKOS). In: Marcia J. BATES, Mary Niles MAACK, ed. Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. Boca Raton (Florida): CRC Press, © 2010, s. 3911-3915. doi:10.1081/E-ELIS3-120044732. ISBN 978-0-8493-9712-7 (soubor, Print). ISBN 978-0-8493-9711-0 (Online). Dostupné komerčně také z: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1081/E-ELIS3-120044732.

MILES, Alistair, BECHHOFER, Sean, ed. SKOS Simple Knowledge Organization System Reference [online]. W3C Recommendation 18 August 2009 [version]. Cambridge (MA): World Wide Web Consortium, © 2009. Dostupné z: http://www.w3.org/TR/2009/REC-skos-reference-20090818/.

MOSKOVIČ, Vol‘f Abramovič. Informacionnyje jazyki. Moskva: Nauka, 1971. 143 s.

SOERGEL, Dagobert. Digital libraries and knowledge organization. In: Sebastian R. KRUK, Bill McDANIEL, ed. Semantic digital libraries. Berlin: Springer, 2009, s. 9-39. ISBN 978-3-540-85433-3 (Print). ISBN 978-3-540-85434-0 (Online). Dostupné také komerčně z (DOI): http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-85434-0_2.

SOUZA, Renato Rocha, TUDHOPE, Douglas, ALMEIDA, Maurício Barcellos. Towards a taxonomy of KOS: dimensions for classifying knowledge organization systems. In: Knowledge organization. 2012, 39(3), 179-192. ISSN 0943-7444. Dostupný komerčně také z EBSCOhost (LISS): http://search.ebscohost.com/.

SVENONIUS, Elaine. Bibliographic languages. In: The intellectual foundation of information organization. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000, chapter 4, s. 53-55. ISBN 0-262-19433-3.

SZOSTAK, Rick. Classification, ontology, and the Semantic web. In: Advances in classification research online [online]. 2013, 24(1) [cit. 2014-08-25], 30-37. doi:10.7152/acro.v24i1.14674. ISSN 2324-9773. 24th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop. Dostupné volně z: https://journals.lib.washington.edu/index.php/acro/article/view/14674.

TENNIS, Joseph T. Fringe types and KOS systematics: examining the limits of the population perspective of knowledge organization systems. In: Advances in classification research online [online]. 2009, 20(1) [cit. 2014-08-25], [14 s.]. doi:10.7152/acro.v20i1.12885. ISSN 2324-9773. 20th ASIS SIG/CR Classification Research Workshop. Dostupné volně z: https://journals.lib.washington.edu/index.php/acro/article/view/12885/11381.

TUDHOPE, Douglas, KOCH, Traugott. New applications of knowledge organization systems: introduction to a special issue. In: Journal of digital information [online]. 2004, 4(4) [cit. 2014-08-25]. ISSN 1368-7506. Dostupné z: https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/109/108.

Universitätsbibliothek Basel. BARTOC.org: BAsel Register of Thesauri, Ontologies & Classifications [online]. Projektleiter Andreas Ledl. Basel: Universitätsbibliothek Basel, 2013- [cit. 2014-08-25]. Dostupné volně ze serveru Basilejské univerzity: http://www.bartoc.org/.

World Wide Web Consortium. Vocabularies. In: World Wide Web Consortium (W3C) [online]. Cambridge (MA): World Wide Web Consortium, © 2012 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology.

WEINBERG, Bella Hass. ASIS’97: the classification research workshop. In: Key words. 1998, 6(2), 21–22. ISSN 1064-1211. Dostupné komerčně také z EBSCO (LISS): http://search.ebscohost.com.

ZENG, Marcia Lei. Knowledge Organization Systems (KOS). In: Knowledge organization. 2008, 35(2-3), 160-182. ISSN 0943-7444.

ZENG, Marcia Lei. Taxonomy of knowledge organization sources/systems. In: Networked Knowledge Organization Systems/Services: NKOS [online]. Kent: School of Library and Information Science, Kent State University, Draft June 7, 2000, revised July 31, 2000 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://nkos.slis.kent.edu/KOS_taxonomy.htm.

ZENG, Marcia Lei, ŽUMER, Maja. A metadata application profile for KOS vocabulary registries. In: Knowledge organization: pushing the boundaries: ISKO UK [3rd] Biennial Conference, 8th–9th July 2013, London [online]. London: ISKO UK, 2013 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://www.iskouk.org/sites/default/files/ZengPaper_1.pdf


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item