Jak dzielić się wiedzą - dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi

Przyłuska, Jolanta Jak dzielić się wiedzą - dotacje na innowacje w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Forum Bibliotek Medycznych, 2014, vol. 7, n. 2. [Journal article (Unpaginated)]

[img] Text
25_pdfsam_Forum_BMed_2014_nr2.pdf

Download (692kB)

English abstract

Realization by the Department of Knowledge Management in the Nofer Institute of Occupational Medicine in Lodz (NIOM) of the project entitled ‘Work, Health, Environment – IT for the effective knowledge and research management’ over the years 2011-2014 constitutes an excellent example of obtaining funds for activity of scientific libraries. In 2010 NIOM obtained a grant as part of Innovative Economy Operational Programme for investments associated with development of the IT infrastructure of science, including development of information resources of science in a digital form and development of advanced communication services and applications. The project tasks consisted in implementation of an IT platform that would integrate knowledge resources, results of research works, publications and profile of individual scientists performing research in the field of occupational medicine and environmental health. Realization of the project was associated with adaptation of premises and network infrastructure, creating an IT platform and entering the digital content into the platform. The paper presents the work done – modernization of the library and servers, a developed platform for knowledge management that supports evaluation system of scientific departments and achievements of specific employees as well as thematic portal used for dissemination of information.

Polish abstract

Przykładem pozyskania finansowania na działalność prowadzoną przez biblioteki naukowe jest realizacja przez Dział Zarządzania Wiedzą Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (IMP) w latach 2011-2014 projektu pt. „Praca, Zdrowie, Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi”. W 2010 r. IMP uzyskał dotację w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w tym na rozwój zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej i rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych. Zadania projektowe polegały na wdrożeniu platformy informatycznej integrującej zasoby wiedzy, wyniki prac badawczych, publikacje oraz profile naukowców prowadzących badania z zakresu medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Realizacja projektu wiązała się z dostosowaniem infrastruktury lokalowej i sieciowej, utworzeniem platformy informatycznej i implementacją treści cyfrowych na platformie. Referat przedstawia wykonane prace – modernizację biblioteki i serwerowni, zbudowaną platformę do zarządzania wspomagającą system oceny zakładów naukowych i dorobek pracowników oraz portal tematyczny służący rozpowszechnianiu informacji.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: knowledge management, scientific libraries, IT platform, dissemination of information, zarządzanie wiedza, biblioteka naukowa, platforma informatyczna, rozpowszechnianie informacji
Subjects: B. Information use and sociology of information
B. Information use and sociology of information > BG. Information dissemination and diffusion.
I. Information treatment for information services
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
Depositing user: Jolanta Przyluska
Date deposited: 09 Sep 2015 06:45
Last modified: 09 Sep 2015 06:45
URI: http://hdl.handle.net/10760/27945

References

Krzysztof Kwiecień, Marcin Majewski: Tajniki wykorzystania wiedzy. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie / red. B. Wawrzyniak. Warszawa 2001

Wayne Applehans, Alden Globe, Greg Laugero: Managing Knowledge. A Practical Web-Based Approach. Reading 1999

Gilbert Probst, Steffen Raub, Kai Romhardt: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków 2002

Jolanta Przyłuska: Dział Zarzadzania Wiedzą. W: Dla pracy, zdrowia i środowiska. 60 lat Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi / red. Jolanta Przyłuska Łódź 2014


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item