Systemy organizacji wiedzy w środowisku sieciowym

Sosińska-Kalata, Barbara . Systemy organizacji wiedzy w środowisku sieciowym., 2005 In: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, pp. 141-162. [Book chapter]

[img] Text
MIV 2005 Siesiowe systemy organizacji wiedzy.pdf - Published version

Download (266kB)

English abstract

The term knowledge organization systems (KOSs) means schemas of various kinds, that organize information and support knowledge management in various environments and for various purposes. The most representative areas of contemporary research and implementation of KOSs in networked environment are digital libraries, Internet and intranet systems and services of various organizations and the Semantic Web project. The KOSs applied in those systems include tools that range from relatively simple controlled vocabulary lists to taxonomies, classification and categorization schemes, thesauri, semantic networks and ontologies. In the article the basic features common to all kind of KOSs are indicated, and the most important types of the systems are discussed.

Polish abstract

Termin system organizacji wiedzy (SOW) oznacza wszelkiego typu narzędzia organizowania informacji, które wspierają zarządzanie wiedzą w różnych środowiskach i dla różnych celów. Najbardziej reprezentatywnymi obszarami współczesnych poszukiwań i zastosowań SOW w środowisku sieciowym są biblioteki cyfrowe, internetowe i intranetowe systemy i serwisy informacyjne rozmaitych organizacji oraz projekt Semantycznego Weba. SOW stosowane w tych systemach obejmują narzędzia bardzo różnorodne, od stosunkowo prostych list słownictwa kontrolowanego do taksonomii, schematów klasyfikacyjnych i kategoryzacyjnych oraz tezaurusów, sieci semantycznych i ontologii formalnych. W artykule wskazano podstawowe cechy wspólne wszystkim SOW oraz wyróżniono i omówiono ich najważniejsze typy.

Item type: Book chapter
Keywords: knowledge organization systems, Internet, digital libraries, intranets,controlled vocabulary, classifications, categorization, taxonomy, thesaurus, semantic networks, ontologies
Subjects: I. Information treatment for information services
I. Information treatment for information services > IC. Index languages, processes and schemes.
I. Information treatment for information services > ID. Knowledge representation.
I. Information treatment for information services > IE. Data and metadata structures.
Depositing user: Barbara I. Sosinska-Kalata
Date deposited: 11 Nov 2015 00:39
Last modified: 11 Nov 2015 00:39
URI: http://hdl.handle.net/10760/28292

References

Ariadne Genomics. (2005). Ontology for Cell Regulatory Networks. [online] Ariadne Genomics, Inc. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.ariadnegenomics.com/technology/ontology.html

ANSI/NISO. (2003). ANSI/NISO Z39.19 Summary of Survey Results. [online] National Information Standards Organization [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.niso.org/committees/TRAG/Z39-19-Survey.pdf

Arystoteles. (2003). Kategorie. W: Dzieła wszystkie. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.32-63

Berners-Lee, T. (1989). Information Management: A Proposal. [online] W3C Archive 1990. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.w3.org/History/1989/proposal.html

Bliss, H.E. (1933). The organization of knowledge in libraries and the subject-approach to books. New York, Wilson, XVI, 335 p.

Chowdhury , G. G. (2002). Digital libraries and reference services: present and future. Journal of Documentation vol. 58 , no 3 , pp. 258-283

ConceptDraw. (2005). ConceptDraw MINDMAP. Brainstorming, mind mapping and visual thinking. [online] ConceptDraw. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.conceptdraw.com/en/products/mindmap/main.php

Gittens, M. (b.d.). The Mimida Project Home Page. A mechanically generated Multilingual Semantic Network. [online] Gittens Information Systems BV. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.gittens.nl/SemanticNetworks.html

Gruber, T.R. (1993). A translation approach to portable ontologies. Knowledge Acquisition vol. 5 no 2, pp.199-220

Hodge, G. (2000). Executive Summary. In: Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries: Beyond Traditional Authority Files. [online] Washington, DC: Council of Library and Information Resources [dostęp: 5.03.2005]. Dostępny w Wrold Wide Web: <http://www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html#foreword>

ISKO. (2005). International Society for Knowledge Organization. [online]. CEIT - Centre of Eco-Information & Terminology. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w Wrold Wide Web: http://www.ceit.sk/wwwisis/iskoabo.htm

ISGN. (2003). Glosariusz [online]. Internetowy Serwis Głównego Negocjatora. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.negocjacje.gov.pl/neg.nsf/xml/glos1

KSNG. (2003). Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. [online] Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.gugik.gov.pl/komisja/pliki/ac_mz_wstep_publ.pdf

Miller, E. (2003). Weaving Meaning : An Overview of The Semantic Web. [online] The Future of the Dewey Decimal Classification. EPC Planning Retreat. OCLC Online Computer Library Center, Inc. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.w3.org/2004/Talks/0316-semweb-ddc/slide1-0.html

Mindjet. (2005). Software for Visualizing and Managing Information. [online] Mindjet Visual Thinking. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.mindjet.com/us/

Miriam-Webster. (2005). Miriam-Webster Online Dictionary. [online] Miriam-Webster, Incorporated. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=home&x=17&y=16

Narecki, K. (2003). Słownik terminów Arystotelesowskich. W: Arystoteles. Dzieła wszystkie. T.7. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.11-127

Needham, Ch.D. (1965). Organizing knowledge in libraries: an introduction to classification and cataloguing. [London]: A. Deutsch, 259 p.

NISO. (1999). Report on the Workshop on Electronic Thesauri, November 4-5, 1999. [online] National Information Standards Organization [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.niso.org/news/events_workshops/thes99rprt.html

NISO. (2005). Developing the Next Generation of Standards for Controlled Vocabularies and Thesauri. [online]. National Information Standards Organization [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.niso.org/committees/MT-info.html

SearchEngine. (b.d.). Słownik. [online] SearchEngine.pl. [dostęp: 10.03.2005]. Dostępny w WWW: http://www.searchengines.pl/podstawy_slownik.php3

PWN. (2004). Słownik języka polskiego. [online] Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://sjp.pwn.pl/

Rosenfeld, L.; Morville, P. (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 500 s.

Sosińska-Kalata, B. (2002). Klasyfikacja: struktury organizacji wiedzy , piśmiennictwa i zasobów informacyjnych. Warszawa: Wydaw. SBP, 262 s.

Sosińska-Kalata, B. (1999). Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 388 s.

Sowa, J.F. (2000). Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and Computational Foundations. Pacific Grove, CA: Brooks Cole Publishing; także online: <http://www.jfsowa.com/krbook/index.htm>

Sowa, J.F. (2001). Glossary. [online] KR Ontology. [dostęp: 5.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.jfsowa.com/ontology/gloss.htm#Axiomatized

Taylor, J.R. (2001). Kategoryzacja w języku. Prototypy w teorii językoznawczej. Kraków: Universitas

ThinkMap. (2004a). Introducing the Visual Thesaurus Version 3. [online] ThinkMap Visual Thesaurus. [dostęp: 10.02.2005). Dostępny w WWW: http://www.visualthesaurus.com/

ThinkMap. (2004b). Thinkmap Visualization Software Facilitates Communication, Learning and Discovery. [online] Thinkmap, Inc. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://www.thinkmap.com/

Tudhope, D.; Koch, T. (2003). New Applications of Knowledge Organization Systems: introduction to a special issue. [online] Journal of Digital Information vol. 4 issue 4 article no. 286, [dostęp: 10.02.2004]. Dostępny w World Wide Web: <http://jodi.ecs.soton.ac.uk/Articles/v04/i04/editorial>

USGS. (2004). Geographic Names Information System (GNIS). [online] US Geological Survey. [dostęp: 10.02.2005). Dostępny w WWW: http://geonames.usgs.gov/

Witten, Ian; Akscyn, Rob; Shipman, Frank M. III, eds. (1998). International Conference on Digital Libraries. Proceedings of the third ACM conference on Digital libraries. [online] ACM Portal. Joint Conference on Digital Libraries. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w World Wide Web: <http://portal.acm.org/toc.cfm?id=276675&idx=SERIES492&type= proceeding&coll=portal&dl=ACM&part=series&WantType=Proceedings&title=International%20Conference%20on%20Digital%20Libraries&CFID=40169612&CFTOKEN=57901697>

WordNet. (b.d.). WordNet : a lexical database for the English language. [online] Princeton University. Cognitive Science Laboratory. [dostęp: 10.02.2005]. Dostępny w WWW: http://wordnet.princeton.edu/

Zeng, M.L. (2003). Subject Access Approaches used by Digital Collections and Information Directories. Report on current progress. [online] IFLANET. Classification and Indexing Section. Working Group on Subject Access to Web resources. [dostęp: 10.02.2005] Dostępny w WWW: http://www.ifla.org/VII/s29/wgsaw.htm


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item