Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde Uygulamanın Önemi: Stajlar Üzerine Bir Araştırma ) Importance of Practice in the Information and Records Management Education: A Survey on Internships

Sağlık, Özhan Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitiminde Uygulamanın Önemi: Stajlar Üzerine Bir Araştırma ) Importance of Practice in the Information and Records Management Education: A Survey on Internships., 2014 . In Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi = International Information and Records Management Department Student Congress, İstanbul Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi = Istanbul Cemal Reşit Rey Congress Center, 25-27 Nisan 2014 = 25-27 April 2014. (In Press) [Conference paper]

[img] Text
Özhan SAĞLIK - Öğrenci Kongresi Tam metin.docx - Accepted version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (158kB)

English abstract

Information and Records Management (IRM)departments instructed with 4 yeared curriculum on the undergraduate degree in Turkey. There are imperative internship implementation that students working in archives and libraries within certain periods in Turkish IRM departments. These internships take a month. In this study, do one month internship programs sufficient to internalize the practice of information and records management question will be answering. At the same time, if theory and practice concrescenced, students would be more qualified is being questioned. Study is occured to exploring these questions. "Recent internship implementation is not sufficient to preparing students for jobs done by them after they graduate" is the hypothesis. There are some questions asked to IRM alumnis who had been intern and has been working 18 months in archive or library and survey method is being used. Efficient of internships that the students have been learning for their potential jobs after they graduate, could be conduce making students more ready to working life. Writer is hoping to contribute this conducing process. The findings obtained in consequence of this study are mentioned like that: IRM alumnis,expressed that internships are not sufficient to prepare them for working life. Alumnis are thinking that internships that concrescenced with lessons in education period, would prepare better to profess.

Turkish abstract

Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinin lisans düzeyinde 4 yıllık müfredat dilimleriyle eğitim-öğretim verilmektedir. Türkiye'deki BBY programlarında öğrencilerin arşiv ve kütüphanelerde belirli süreler kalarak uygulama yaptıkları zorunlu staj programları mevcuttur. Bu staj programları, bir ay sürmektedir. Bu çalışmada, bilgi ve belge yönetimi pratiğini içselleştirmek için bir aylık staj programları yeterli midir sorusuna cevap aranmaktadır. Bununla birlikte, BBY programlarında teori ve uygulama bir arada götürülürse, öğrenciler daha nitelikli olabilir mi sorusu sorulmaktadır. Çalışma, bu soruların araştırılması amacıyla ortaya çıkmaktadır. Araştırmada "mevcut staj uygulaması, BBY öğrencilerini mezun olduktan sonra yapacakları mesleğe hazırlamak konusunda yeterli olmamaktadır" hipotezinden yola çıkılarak hareket edilmektedir. Çalışmada, staj yapmış ve bir arşiv veya kütüphanede en az 18 aydır çalışan BBY mezunlarının staj hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla kendilerine birtakım sorular sorulup, anket yöntemi kullanılmaktadır. Öğrencilerin mezun olduktan sonra yapacakları işe dair bilgiler öğrendiği stajların etkili olması, öğrencilerin iş hayatına daha hazır başlamalarına vesile olabilmektedir. Yazar, çalışmada bu vesile olma sürecine katkıda bulunmayı ümit etmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular şöyle belirtilebilir:BBY mezunları, stajların kendilerini mesleğe hazırlamak konusunda yeterli olmadığını ifade etmektedir.Mezunlar, eğitim-öğretim dönemi içerisinde dersler ile birlikte yürütülecek stajların, kendilerini mesleğe daha iyi hazırlayacağını düşünmektedir.

Item type: Conference paper
Keywords: education for information and records management,vocational education, internship
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
G. Industry, profession and education. > GH. Education.
G. Industry, profession and education. > GI. Training.
Depositing user: Özhan Sağlık
Date deposited: 02 Sep 2016 07:50
Last modified: 02 Sep 2016 07:50
URI: http://hdl.handle.net/10760/28598

References

Albright, K. ve Kawooya, D. (2007). Libraries in the time of AIDS: African perspective and recommendations for a revised model of LIS education. TheInternational Information & Library Review. 39, 109-120.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 12.04.2014 tarihinde http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_icerik&icerik_id=184 adresinden erişildi.

Aydın, Aysun Ülkü. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde Uygulanmakta Olan Staj Programının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Baydur, G. ve Külcü, Ö. (2007). Arşivcilik eğitimi: Hacettepe Üniversitesi deneyiminin ardından. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler içinde (ss. 24-31). Kurbanoğlu, S. vd. (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 05.04.2014 tarihinde http://by2007.bilgiyonetimi.net/ bildiriler/baydur_kulcu.pdf adresinden erişildi.

Bitri, E. (2013). Kütüphane ve Bilgibilim Eğitimi: Arnavutluk İçin Bir Yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği. 27(1), 117-135.

Cherry, J. M. vd. (2011). Student perceptions of information professions and their master's program in information studies. Library & Information Science Research. 33, 120-131.

Combes, B. vd. (2011). Student voices: Re conceptualising and re-positioning Australian library and information science education for the twenty-first century. TheInternational Information & Library Review. 43, 137-143.

Keskin, İ. (2007). Gelişmelerin Şekillendirdiği Bir Bilim Olarak Arşivcilik ve Arşivcilik Eğitimi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler içinde (ss. 82-91). Kurbanoğlu, S. vd (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 05.04.2014 tarihinde http://by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/tuncer.pdf adresinden erişildi.

Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 7-24.

Çakın, İ. (2012). Bilgi profesyonellerinin eğitiminde 40 yıl: Hacettepe Üniversitesinin lisans programındaki değişiklikler. Türk Kütüphaneciliği, 26(2), 262-290.

Çetinkaya, M. ve Kurşun, B. Y. (2011). Kullanıcı Odaklı Olarak Kurulan Büyük Kütüphane'de Staj. Türk Kütüphaneciliği. 25(1), 156-161.

Diso, L. I. ve Njoku, I. F. (2007). Library and information science education in Nigeria: Curricula contents versus cultural realities. TheInternational Information & Library Review. 39, 121-133.

Edegbo, W. I. (2011). Curriculum Development in Library and Information Science Education in Nigerian Universities: Issues and Prospects. 13.04.2014 tarihinde http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/560 adresinden erişildi.

İstanbul Üniversitesi Eğitimde Yapılanma ve Yenilenme Bilgi Sistemi. 12.04.2014 tarihinde https://egitimdeyapilanma.istanbul.edu.tr/akademik/index.php?page=mufredat&&birim_id=36&&dil=tr adresinden erişildi.

Kargbo, J. A. (1999). Library Education and the Practitioner: The Sierra Leone Experience. International Information & Library Review. 31, 97-103.

Lund University Department of Arts and Cultural Sciences. Archival Studies Course Offerings. 13.04.2014 tarihinde http://www.kultur.lu.se/media/utbildning/dokument/kursplaner/ABMA11_eng.pdf adresinden erişildi.

Manchester Metropolitan University. Library and Information Management Courses. 13.04.2014 tarihinde http://www2.mmu.ac.uk/study/postgraduate/taught/2013/10231/?course_id=10231 adresinden erişildi.

Mammo, Y. (2011). Rebirth of library and information science education in Ethiopia: Retrospectives and prospectives. TheInternational Information & Library Review. 43, 110-120.

Mendez, E. M. ve Montero, A. E. (2007). Assessing information professionals in Dominican Republic: Are they prepared to deal with the new democratic libraries? TheInternational Information & Library Review. 39, 89-102.

Meulemans, Y. N. ve Brown, J. (2001). Educating instruction librarians A model for Library and Information Science education. Research Strategies. 18, 253-264.

Noh, Younghee vd. (2012). A Study of Changes in the Library and Information Science Curriculum with Evaluation of Its Practically. The Journal of Academic Librarianship. 38(6), 348-364.

Noko, Phethehile ve Ngulube, Patrick. (2013). A vital feedback loop in educating and training archival professionals: a tracer study of records and archives management graduates in Zimbabwe. 13.04.2014 tarihinde http://idv.sagepub.com/content/early/2013/12/02/0266666913510308 adresinden erişildi.

The University of Rhode Island Harrington School of Communication and Media. Master of Library and Information Science Requirements. 13.04.2014 tarihinde http://harrington.uri.edu/graduate/library-information-studies/graduate-program/mlis-requirements/ adresinden erişildi.

The University of Rhode Island Harrington School of Communication and Media. Master of Library and Information Science Library Internships and Professional Field Experiences. 13.04.2014 tarihindehttps://docs.google.com/a/my.uri.edu/spreadsheet/pub?key=0Agnh1XI0k5-ldDQ4Ql9WM2J4LVdkalM2bE1XbTBwZUE&output=html adresinden erişildi.

Singh, V. ve Mehra, B. (2012). Strengths and weaknesses of the Information Technology curriculum in Library and Information Science graduate programs. Journal of Librarianship and Information Science. 45(3), 219-231.

Tonta, Y. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi (2009-2011). Türk Kütüphaneciliği. 26(2), 291-314.

Tuncer, N. (2007). Kütüphanecilik eğitiminde değişen ufuklar: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünün ilk onbeş yılı. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara. Bildiriler içinde (ss. 13-18). Kurbanoğlu,S. vd (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 05.04.2014 tarihinde http://by2007.bilgiyonetimi.net/bildiriler/tuncer.pdf adresinden erişildi.

Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. 06.04.2014 tarihinde http://tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.53768589209420.74995779 adresinden erişildi.

Türkiye Bilimler Akademisi. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü. 06.04.2014 tarihinde http://www.tubaterim.gov.tr/ adresinden erişildi.

University of British Columbia School of Library, Archival & Information Studies. Course Descriptions. 13.04.2014 tarihinde http://www.slais.ubc.ca/courses/experiential-hosts.htm adresinden erişildi.

Varol, Dilek. (2003). Staj Uygulamaları Üzerine Kişisel Gözlemler. Türk Kütüphaneciliği. 17(2), 199-200.

Xiayoing, Dong. (1997). Transition of Library and Information Science Education in China: Problems and Perspective. International Information & Library Review. 29: 1-12.

12.04.2014 tarihinde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Varol Saydam ile yapılan görüşme.

13.04.2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü Araştırma Görevlisi Tolga Çakmak ile yapılan görüşme.

23.04.2014 tarihinde Yakındoğu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sağsan ile yapılan görüşme.

10.05.2014 tarihinde Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Odabaş ile yapılan görüşme.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item