La Biblioteca angular

Gil-Solés, Daniel . La Biblioteca angular., 2011 (Mirades ; 2) . Petròpolis. [Book]

This is the latest version of this item.

[img] Text (Text a Català)
biblio-angular.pdf - Updated version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (873kB)

English abstract

This book is a compilation of some opinion articles published in Bauen_blog (a reference to the blog network dedicated to libraries and architecture) by Daniel Gil alone, librarian and documentary on the challenges and future of libraries its buildings. To sumarize up the content of this book, it is best to use the words of Ferran Moreno, prologue of the work, so that the sums set of ideas and thoughts that exposes the text: "The angular library" is precisely a reflection on the areas of libraries and their future structured in three sections. The first, "The public library," we are presented the evolution of the buildings and facilities of the libraries to become the so-called ubiquitous library, a library ubiquitous and adaptable to new realities; a library that has been an instrument of social engineering that has evolved into virtual reality with all the changes that this causes. The second, "The library as place" is the largest and tries to offer an overview of the value of the physical library and its evolution, always in the context of virtualization that makes the library to become a hybrid space, a transitional space between the analog world and the digital world. The third, "library without books" immerses us in the future an empty library of books as we know it today and be completely rethink: must rethink the possible uses that could give space , how to build and design these spaces, what services it can offer, such offer access to information; In short, what is the role of libraries and librarians in the future without books in libraries which seems leads the digitization of information. And how will this future? In the "Afterword" found a possible answer to the question with a kind of center that has been set up and could be the future of libraries.

Catalan abstract

Aquest llibre és un recull d’alguns articles d’opinió publicats al Bauen_blog (un blog de referència a la xarxa, dedicat a les biblioteques i l’arquitectura) per Daniel Gil Solés, bibliotecari i documentalista, sobre els reptes futurs de les biblioteques i dels seus edificis. Per tal resumir-vos el contingut d’aquest llibre, el millor és recórrer a les paraules de Ferran Moreno, prologuista de l’obra, que tan bé sintetitza el conjunt d’idees i pensaments que ens exposa el text: «La biblioteca angular» és, precisament, una reflexió sobre els espais de les biblioteques i el seu futur, estructurada en tres apartats. Al primer, «La biblioteca ciutadana», ens és presentada l’evolució dels edificis i els espais de les biblioteques fins a esdevenir l’anomenada biblioteca ubiqua, una biblioteca omnipresent i adaptable a les noves realitats; una biblioteca que ha estat un instrument d’enginyeria social i que ha evolucionat cap a la virtualitat, amb tots els canvis que això provoca. El segon, «La biblioteca com a espai», és el més extens i intenta oferir una panoràmica sobre el valor de l’espai físic de les biblioteques i de la seva evolució, sempre en el context de la virtualització que fa que la biblioteca esdevingui un espai híbrid, un espai de transició entre el món analògic i el món digital. Al tercer, «La biblioteca sense llibres», ens immergeix en el futur d’una biblioteca buida de llibres tal com la coneixem actualment i que s’ha de repensar totalment: s’hauran de repensar els possibles usos que es podria donar als espais, com construir i dissenyar aquests espais, quins serveis s’hi podrà oferir, com s’oferirà l’accés a la informació; en definitiva, quin serà el paper de les biblioteques i dels bibliotecaris en aquest futur de biblioteques sense llibres al qual sembla que ens condueix la digitalització de la informació. I com serà aquest futur? A l’«Epíleg» trobem una possible resposta a la pregunta, amb un tipus de centre que ja s’ha posat en marxa i que podria ser el futur de les biblioteques.»

Spanish abstract

Este libro es una recopilación de algunos artículos de opinión publicados en Bauen_blog (un blog de referencia en la red, dedicado a las bibliotecas y la arquitectura) por Daniel Gil Solés, bibliotecario y documentalista, sobre los retos futuros de las bibliotecas y de sus edificios. Para resumir sesión el contenido de este libro, lo mejor es recurrir a las palabras de Fernando Moreno, prologuista de la obra, que tan bien sintetiza el conjunto de ideas y pensamientos que nos expone el texto: «La biblioteca angular» es, precisamente, una reflexión sobre los espacios de las bibliotecas y su futuro, estructurada en tres apartados. En el primero, «La biblioteca ciudadana», nos es presentada la evolución de los edificios y los espacios de las bibliotecas hasta convertirse en la llamada biblioteca ubicua, una biblioteca omnipresente y adaptable a las nuevas realidades; una biblioteca que ha sido un instrumento de ingeniería social y que ha evolucionado hacia la virtualidad, con todos los cambios que esto provoca. El segundo, «La biblioteca como espacio», es el más extenso e intenta ofrecer una panorámica sobre el valor del espacio físico de las bibliotecas y de su evolución, siempre en el contexto de la virtualización que hace que la biblioteca se convierta un espacio híbrido, un espacio de transición entre el mundo analógico y el mundo digital. En el tercero, «La biblioteca sin libros", nos sumerge en el futuro de una biblioteca vacía de libros tal como la conocemos actualmente y que se debe repensar totalmente: se deberán repensar los posibles usos que se podría dar a los espacios como construir y diseñar estos espacios, qué servicios se podrá ofrecer, como se ofrecerá el acceso a la información; en definitiva, cuál será el papel de las bibliotecas y los bibliotecarios en este futuro de bibliotecas sin libros al que parece que nos conduce la digitalización de la información. Y cómo será ese futuro? En el «Epílogo» encontramos una posible respuesta a la pregunta, con un tipo de centro que ya se ha puesto en marcha y que podría ser el futuro de las bibliotecas.

Item type: Book
Keywords: arquitectura, architecture, bibliotecas, biblioteques, libraries
Subjects: K. Housing technologies. > KE. Architecture.
Depositing user: Mr. Daniel Gil-Soles
Date deposited: 17 Feb 2017 07:31
Last modified: 17 Feb 2017 07:31
URI: http://hdl.handle.net/10760/30856

Available Versions of this Item

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item