Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly

Kratochvíl, Jiří Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow: časopis pro informační vědy, 2016, vol. 8, n. 2, pp. 118-153. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
Text
1535-4383-1-PB.pdf - Published version

Download (1MB) | Preview

English abstract

As a result of repeated mistakes in bibliographic references, scientists are interested in reference managers. Currently, there are only few studies which concentrate on the quality evaluation of the bibliographic references generated by these applications. In this research, bibliographic references of online and printed articles, books, contributions to books and web resources generated from the Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero reference managers with briefly made references according to the citation styles ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA and NLM were compared. During the comparison, it was found that no reference manager is able to generate all references in the correct way. The best results were detected in Mendeley which had the total fewest number of mistakes and the fewest number of mistakes for 3 citation styles and in Zotero which had the second total least number of mistakes and the total fewest number of mistakes for 4 citation styles. On the other hand, Citace PRO revealed the most mistakes for 5 citations style, EndNote for 2 citation styles and RefWorks for 1 citation style. All reference managers had problems with generating various data in bibliographic references. It was found that several mistakes were caused by the technical restrictions of the reference managers while other mistakes were caused by the wrong setting of the citation formats. With respect to similar functions of the tested reference managers and the number of mistakes in generated references, Zotero and Mendeley proved to be the most suitable managers.

Czech abstract

V důsledku opakujících se chyb v bibliografických citacích je mezi vědci zájem o citační manažery. V současnosti je jen málo studií zabývající se evaluací kvality bibliografických citací vygenerovaných těmito aplikacemi. V tomto výzkumu byly srovnávány bibliografické citace online a tištěných článků, knih, příspěvků ve sborníku a příspěvku na webové stránce vygenerované z citačních manažerů Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero s ručně vytvořenými citacemi podle citačních stylů ACS, APA, ASA, ČSN ISO 690, JAMA, MLA a NLM. Při srovnání bylo zjištěno, že žádný z citačních manažerů nevygeneruje všechny citace správně. Nejlepší výsledky byly zjištěny u programů Mendeley, který měl celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 3 citační styly, a Zotero, který měl druhý celkový nejmenší počet chyb a nejmenší počet chyb pro 4 citační styly. Naopak u Citace PRO bylo zjištěno nejvíce chyb pro 5 citačních stylů, u EndNote a RefWorks pro 2 citační styly. Všechny citační manažery měly problémy s generováním různých údajů v bibliografických citacích, přičemž však některé chyby byly způsobeny technickými omezeními citačních manažerů a některé vznikly v důsledku chybného nastavení citačních šablon. Vzhledem k obdobným funkcím testovaných citačních manažerů a počtu chyb ve vygenerovaných citacích se jako nejvhodnějšími manažery ukázaly Zotero a Mendeley.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: bibliographic references, Citace PRO, citing, citation styles, reference manager, EndNote, Mendeley, RefWorks, Zotero
Subjects: C. Users, literacy and reading. > CA. Use studies.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
L. Information technology and library technology > LJ. Software.
Depositing user: Jiří Kratochvíl
Date deposited: 04 Mar 2017 19:49
Last modified: 04 Mar 2017 19:49
URI: http://hdl.handle.net/10760/30953

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

1. BIEBUYCK, Julien F. Concerning the Ethics and Accuracy of Scientific Citations. The Journal of Anesthesiology [online]. 1992, roč. 77, č. 1, s. 1–2 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 0003-3022. Dostupné z: doi:10.1097/00000542-199207000-00001

2. CRONIN, Blaise. Norms and Functions in Citation - the View of Journal Editors and Referees in Psychology. Social Science Information Studies [online]. 1982, roč. 2, č. 2, s. 65–77 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 0143-6236. Dostupné z: doi:10.1016/0143-6236(82)90001-1

3. GARFIELD, Eugene. Journal Editors Awaken to the Impact of Citation Errors. How We Control Them at ISI. Current Comments [online]. 1990, roč. 13, č. 41, s. 367–375 [vid. 20. prosinec 2015]. Dostupné z: http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v13p367y1990.pdf

4. SWEETLAND, James H. Errors in bibliographic citations: A continuing problem. Library Quarterly. 1989, roč. 59, č. 4, s. 291–304. ISSN 0024-2519.

5. WYLES, Dana F. Citation Errors in Two Journals of Psychiatry. Behavioral & Social Sciences Librarian [online]. 2004, roč. 22, č. 2, s. 27–51 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 0163-9269. Dostupné z: doi:10.1300/J103v22n02_02

6. SPIVEY, Christina A a Scott E WILKS. Reference list accuracy in social work journals. Research on Social Work Practice [online]. 2004, roč. 14, č. 4, s. 281–286 [vid. 20. prosinec 2015]. Dostupné z: doi:10.1177/1049731503262131

7. OERMANN, Marilyn H, Sarah L CUMMINGS a Nancy A WILMES. Accuracy of references in four pediatric nursing journals. Journal of Pediatric Nursing [online]. 2001, roč. 16, č. 4, s. 263–268 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 0882-5963. Dostupné z: doi:10.1053/jpdn.2001.25537

8. DE LACEY, G., C. RECORD a J. WADE. Style Matters - How Accurate Are Quotations and References in Medical Journals. British Medical Journal [online]. 1985, roč. 291, č. 6499, s. 884–886 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 0959-8138. Dostupné z: doi:10.1136/bmj.291.6499.884

9. BAHAR, Zuhal, Ayse BESER, Ayfer ELCIGIL, Ozgul KARAYURT, Fatma VURAL, Ozlem UGUR a Ozlem KUCUKGUCLU. Accuracy Of References In Eight Nursing Journal. Healthmed. 2012, roč. 6, č. 6, s. 2066–2073. ISSN 1840-2291.

10. LOK, Candy K. W., Matthew T. V. CHAN a Ida M. MARTINSON. Risk factors for citation errors in peer-reviewed nursing journals. Journal of Advanced Nursing [online]. 2001, roč. 34, č. 2, s. 223–229 [vid. 20. prosinec 2015]. Dostupné z: doi:10.1046/j.1365-2648.2001.01748.x

11. ONWUEGBUZIE, Anthony, Eunjin HWANG, Julie P COMBS a John R SLATE. Editorial: Evidence-based Guidelines for Avoiding Reference List Errors in Manuscripts Submitted to Journals for Review for Publication: A Replication Case Study of Educational Researcher. Research in the Schools [online]. 2012, roč. 19, č. 2, s. i–xvi [vid. 15. březen 2016]. ISSN 1085-5300. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1509202998?accountid=16531

12. LIU, Mx. Progress in Documentation - the Complexities of Citation Practice - a Review of Citation Studies. Journal of Documentation [online]. 1993, roč. 49, č. 4, s. 370–408 [vid. 15. březen 2016]. ISSN 0022-0418. Dostupné z: doi:10.1108/eb026920

13. MOORTHY, A. Lakshmana. Towards a Standard Style for Bibliographic References. DESIDOC Journal of Library & Information Technology [online]. 1988, roč. 8, č. 4 [vid. 26. leden 2014]. ISSN 0976-4658. Dostupné z: http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/2979

14. PARK, Sarah, Lori A. MARDIS a Connie Jo. URY. I’ve lost my identity - oh, there it is... in a style manual: Teaching citation styles and academic honesty. Reference Services Review [online]. 2011, roč. 39, č. 1, s. 42–57 [vid. 19. leden 2014]. ISSN 0090-7324. Dostupné z: doi:10.1108/00907321111108105

15. FREIMER, Gloria R. a Margaret M. PERRY. Student Problems with Documentation. Journal of Academic Librarianship [online]. 1986, roč. 11, č. 6, s. 350–354 [vid. 18. leden 2014]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=8cfdcac5-b8ba-459c-a681-2a9890e00727%40sessionmgr4003&vid=2&hid=4208

16. MANSFIELD, Jerry W. Why Not a Uniform Citation System. Journal of Academic Librarianship [online]. 1984, roč. 10, č. 4, s. 220–222 [vid. 18. leden 2014]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: http://ehis.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=15b94dca-e46b-49b7-923e-d71c79e882ea%40sessionmgr110&vid=2&hid=4208

17. TERBILLE, Charles. Students and rules of style for reference citations. Libri. 1990, roč. 40, č. 3, s. 242–254. ISSN 0024-2667.

18. GŘEŠÁKOVÁ, Vanda. Výzkum využívanosti citačních stylů na filozofických fakultách Univerzity Karlovy, Západočeské univerzity, Univerzity Palackého a Ostravské univerzity [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [vid. 19. leden 2014]. Magisterská práce. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/342602/ff_m/Diplomova_prace_text.pdf

19. ŘEHŮŘKOVÁ, Markéta. Výzkum citačních stylů na vybraných přírodovědeckých fakultách v ČR [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2013 [vid. 19. leden 2014]. Magisterská práce. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/329052/ff_m/rehurkova_DP.pdf

20. KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě [online]. 2014, roč. 18, č. 2, s. 36–40 [vid. 15. březen 2016]. ISSN 1335-793X. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/36_analyza%20%20uzivanych.pdf

21. KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. ITLib [online]. 2014, roč. 18, č. 4, s. 62–66 [vid. 15. březen 2016]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_Prinosy.pdf

22. ZHANG, Yingting. Comparison of select reference management tools. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2012, roč. 31, č. 1, s. 45–60. ISSN 1540-9597. Dostupné z: doi:10.1080/02763869.2012.641841

23. GILMOUR, Ron a Laura COBUS-KUO. Reference management software: A comparative analysis of four products. Issues in Science and Technology Librarianship [online]. 2011, roč. 66, č. Summer [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 1092-1206. Dostupné z: doi:10.5062/F4Z60KZF

24. MEAD, Thomas L. a Donna R. BERRYMAN. Reference and PDF-manager software: complexities, support and workflow. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2010, roč. 29, č. 4, s. 388–393 [vid. 15. březen 2016]. ISSN 1540-9597. Dostupné z: doi:10.1080/02763869.2010.518928

25. STEELEWORTHY, Michael a Pauline Theresa DEWAN. Web-based Citation Management Systems: Which One Is Best? Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research [online]. 2013, roč. 8, č. 1 [vid. 13. leden 2016]. ISSN 1911-9593. Dostupné z: https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/perj/article/view/2220/2780

26. RAPCHAK, Marcia. RefWorks vs Endnote: A Comparison of Bibliographic Management Software. Nursing & Allied Health Resources Section: Newsletter [online]. 2012, roč. 32, č. 1, s. 2 [vid. 20. prosinec 2015]. Dostupné z: http://nahrs.mlanet.org/home/images/newsletter/v32no12012.pdf

27. HOMOL, Lindley. Web-based Citation Management Tools: Comparing the Accuracy of Their Electronic Journal Citations. The Journal of Academic Librarianship [online]. 2014, roč. 40, č. 6, s. 552–557 [vid. 14. leden 2016]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: doi:10.1016/j.acalib.2014.09.011

28. KESSLER, Jane a Mary K VAN ULLEN. Citation generators: Generating bibliographies for the next generation. Journal of Academic Librarianship [online]. 2005, roč. 31, č. 4, s. 310–316 [vid. 15. březen 2016]. ISSN 0099-1333. Dostupné z: doi:10.1016/j.acalib.2005.04.012

29. BRAHMI, Frances A. a Carole GALL. EndNote and Reference Manager Citation formats compared to „instructions to authors" in top medical journals. Medical Reference Services Quarterly [online]. 2006, roč. 25, č. 2, s. 49–57 [vid. 15. březen 2016]. ISSN 0276-3869. Dostupné z: doi:10.1300/J115v25n02_04

30. KRČÁL, Martin. Aktivity projektu Citace.com. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2013, roč. 13, č. 3 [vid. 16. březen 2016]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=1617&idr=13&idci=38

31. ŠOLCOVÁ, Petra. Srovnání kvality výstupů z citačního softwaru se specifikací vybraných citačních stylů [online]. Brno, 2014 [vid. 16. březen 2016]. Magisterská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/263305/ff_m/DP_Petra_Solcova.pdf

32. IVERSON, Cheryl, Stacy CHISTIANSEN, Annette FLANAGIN, Phil B. FONTANAROSA, Richard M. GLASS, Brenda GREGOLINE, Stephen J. LURIE, Harriet S. MEYER, Margaret A. WINKER a Roxanne K. YOUNG. AMA manual of style: a guide for authors and editors. 10. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517633-9.

33. ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů: ČSN ISO 690 (010197). 3. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.

34. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Publication manual of the American Psychological Association. 6. vyd. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. ISBN 978-1-4338-0561-5.

35. MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA. MLA style manual and guide to scholarly publishing. 3. vyd. New York: Modern Language Association of America, 2008. ISBN 978-0-87352-297-7.

36. AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION. American Sociological Association style guide. 5. vyd. Washington, DC: American Sociological Association, c2014. ISBN 978-0-912764-21-4.

37. COGHILL, Anne M. a Lorrin R. GARSON, ed. The ACS style guide: effective communication of scientific information. 3rd ed. Washington, DC: American Chemical Society, 2006. ISBN 0-8412-3999-1.

38. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. APA style guide to electronic references. 6. vyd. Washington, D.C: American Psychological Association, c2012. ISBN 978-1-4338-0704-6.

39. BASAK, Sujit Kumar. A Comparison of Researcher’s Reference Management Software: Refworks, Mendeley, and EndNote. Journal of Economics and Behavioral Studies [online]. 2014, roč. 6, č. 7, s. 561–568 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 2220-6140. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1560669492/fulltextPDF?accountid=16531

40. PATRIAS, Karen. Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [online]. 2nd ed. Bethesda, MD: National Library of Medicine, 2007 [vid. 28. leden 2014]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

41. KRČÁL, Martin. Představení projektu Citace.com a jeho aktivit. ITLib [online]. 2012, roč. 16, č. 3, s. 62–66 [vid. 20. březen 2016]. ISSN 1336-0779. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/62_PREDSTAVENI%20PROJEKTU-Krcal.pdf

42. KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ. O nové podobě projektu Citace.com s Martinem Krčálem. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [vid. 20. březen 2016]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/o-nove-podobe-projektu-citacecom-s-martinem-krcalem

43. MULDROW, J. a S. YODER. Out of cite! How reference managers are taking research to the next level. PS - Political Science and Politics [online]. 2009, roč. 42, č. 1, s. 167–172 [vid. 20. prosinec 2015]. ISSN 1049-0965. Dostupné z: doi:10.1017/S1049096509090337

44. ROBBINS, Laura Pope. Mendeley or Zotero: Which Should the Mobile Researcher Use? The Charleston Advisor [online]. 2012, roč. 14, č. 2, s. 5–11. Dostupné z: doi:10.5260/chara.14.2.5

45. MENDELEY. Adding new citation styles to Mendeley Desktop. Mendeley [online]. 2016 [vid. 4. únor 2016]. Dostupné z: http://support.mendeley.com/customer/en/portal/articles/169935-adding-new-citation-styles-to-mendeley-desktop

46. REFWORKS COPYRIGHT. Output Style List. RefWorks [online]. 2009 [vid. 3. únor 2016]. Dostupné z: https://www.refworks.com/content/products/output_style.asp

47. ROY ROSENZWEIG CENTER FOR HISTORY AND NEW MEDIA. Zotero Style Repository [online]. 2016 [vid. 4. únor 2016]. Dostupné z: https://www.zotero.org/styles

48. THOMSON REUTERS. EndNote Output Styles. EndNote Output Styles [online]. 2014 [vid. 3. únor 2016]. Dostupné z: http://endnote.com/


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item