EKONLEX jako platforma dziedzinowa z zakresu prawa i ekonomii

Andruszko, Hanna and Lamberti, Maria EKONLEX jako platforma dziedzinowa z zakresu prawa i ekonomii., 2008 . In Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, Świnoujście (Poland), 11-13 September 2008. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
Art.Lamberti.1_poprawiony.pdf

Download (308kB) | Preview

English abstract

EKONLEX – a portal site offering information and covering data on legal and economic issues maintained by Poznań University Library – was set up as the result of the joint effort of Poznań-based libraries collecting literature in the field of law and economy and working together within the regional Legal and Economic Cluster EKONLEX. The introductory part of the article presents the main legal and economic resources in Poland available on-line. The available platforms have been divided according to: institutions making their resources available to the general public; format of presented material. The second part of the article gives an overview of the subject platform set up by Poznań University Library called EKONLEX. The origins of the establishment of the Wielkopolska Legal and Economic Cluster are presented and the potential of the co-operating Poznań libraries is discussed. The five-year period of the co-operation between the libraries is briefly described. The home page of the Cluster originated in 2008 and has the educational and informational character. It is targeted at not only students and staff members of the University but also at entrepreneurs and businessmen. The platform is conceived to integrate and support the academic community, initiate origination of other subject clusters that, within time, are expected to form the so-called “Academic Poznań”, a common and shared platform of all Poznań-based universities and scientific and research institutions. In line with the idea of “organic work”, still strong in the minds of the inhabitants of the Wielkopolska region, the ultimate goal is to fully integrate the scientific, research and academic communities in the “Dolina Warty” project that would safeguard future creative co-operation between science and culture, business environment and the graduates of universities. The Ekonlex portal is composed of three focused areas of interest: (1) EKONLEX Info – traditional card catalogues (scanned), on-line catalogues, e-sources, publisher presentations; (2) EKONLEX Klaster – responds to the growing demand on the part of students, researchers, entrepreneurs and local authority officials to learn more about the very idea of cluster based on the theory of clusters, thus facilitating regional development;(3) EKONLEX Biblio – platform aimed at integrating librarians and information providers from the region involved in legal and economic education.

Polish abstract

Dziedzinowa platforma z prawa i ekonomii Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powstała w wyniku współpracy bibliotek poznańskich gromadzących literaturę z tego zakresu, skupionych w ramach Wielkopolskiego Klastra Prawno-Ekonomicznego EKONLEX. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano główne zasoby prawno-ekonomiczne online w Polsce. Dokonano podziału tych platform ze względu na: instytucje udostępniające zasoby i rodzaj prezentowanych materiałów. Część druga artykułu poświęcona jest w całości opisowi platformy EKONLEX. Wyjaśniono genezę Wielkopolskiego Klastra Prawno-Ekonomicznego (2003), przedstawiono potencjał współpracujących ze sobą bibliotek poznańskich oraz naszkicowano pokrótce pięcioletni okres współpracy. Portal EKONLEX powstał w 2008 roku, ma charakter edukacyjno-informacyjny. Adresowany jest nie tylko do studentów i pracowników naukowych, lecz także do przedsiębiorców. W zamyśle twórców ma integrować i wspierać otoczenie, inicjować powstanie innych klastrów dziedzinowych, które w perspektywie stworzą tzw. Poznań Akademicki, wspólną platformę uczelni wyższych i instytucji naukowych w Poznaniu. Zgodnie z ideą pracy organicznej, nadal żywej w świadomości Wielkopolan, od klastra EKONLEX poprzez Poznań Akademicki ostateczna integracja środowisk naukowych powinna się skrystalizować w realizacji Doliny Warty, jako twórczej współpracy nauki z kulturą, otoczeniem biznesowym i społecznym. Zapewni także spójny system informacji dla tych, którzy jeszcze nie studiują, są aktualnie studentami lub absolwentami wyższych uczelni Wielkopolski. Platforma EKONLEX składa się z trzech części:(1) EKONLEX Info (katalogi tradycyjne (skany), katalogi online, e-źródła, prezentacje wydawców); (2) EKONLEX Klaster - odpowiada na zapotrzebowanie studentów, naukowców, przedsiębiorców i samorządowców na nową wiedzę z zakresu klastrów, promuje i wspiera ideę klastra w oparciu o teorię klastrów, dynamizuje rozwój regionów we współczesnej gospodarce polskiej i światowej; (3) EKONLEX Biblio - platforma integrująca dla bibliotekarzy wielkopolskich, szczególnie poznańskich, zajmujących się zasobami prawno-ekonomicznymi.

Item type: Conference paper
Keywords: information platform, legal information sources, economic information sources, Legal and Economic Cluster, platforma informacyjna, źródła informacji z zakresu prawa, źródła informacji z zakresu ekonomii, klaster prawno-ekonomiczny
Subjects: H. Information sources, supports, channels.
L. Information technology and library technology
H. Information sources, supports, channels. > HR. Portals.
Depositing user: Maria Lamberti
Date deposited: 11 Mar 2009
Last modified: 02 Oct 2014 11:56
URI: http://hdl.handle.net/10760/3864

References

Analiza SWOT polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej 2006 widziana oczami młodego pokolenia [online]. Praca zbiorowa. Warszawa : 2006 dostęp 31 lipca 2008]. Dostepny w Internecie: <http://www.pokolenie 89.org.pl>.

Andruszko, H.; Lamberti. M. Od Doliny Krzemowej do Bibliopolis - mikroklaster bibliotek Poznania gromadzących piśmiennictwo prawnicze i ekonomiczne. W: Wzorce współpracy bibliotek naukowych w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, 21-23 września 2005 roku. Pod red. R. Gazińskiego. Szczecin : Książnica Pomorska im. St. Staszica, 2005, s. 95-114. Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. T. II.

Buyens, J. Bazy danych w Internecie. Warszawa : Wyd. RM Warka, 2000.

CASE - Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://www.case.com.pl/>.

Centrum Prawa Bankowego [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://www.cpb.pl/>.

Definicje cloud computing [online] [dostęp 20 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://mspstandard.pl/artykuly/58067_1.html>.

Directory of Open Access Journals [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://mspstandard.pl/artykuly/58067_1.html>.

Ekonomia on-line. Naukowe źródła ekonomiczne w Internecie [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/>.

Entity Relationship Diagram [online] [dostęp 28 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://pl.wikipedia.org/wiki/Entity_Relationship_Diagram>.

Federacja Bibliotek Cyfrowych [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://fbc.pionier.net.pl/owoc>.

Gołuchowski, J. Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Katowice : Wyd. AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, 2005.

Informator Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie:

<http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/doc.php?dcid=3732&grid=4>.

Juda, M. Jak podejść do wdrożenia portalu korporacyjnego? Prezentacja przedstawiona na seminarium pt. my SAP Enterprise Porta – Środowisko pracy XXI wieku, Warszawa, 21 listopad 2002.

Konsorcjum Bibliotek eIFL [online] [dostęp 31 lipca 2008]. Dostępny w Internecie: <http://www.pfsl.poznan.pl/eifl/>.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item