Yazma ve Nadir Eserlerin Yönetiminde Yeterlilikler ve Yeni Yaklaşımlar / Competencies and New Approaches in Management of Manuscripts and Rare Books

Odabaş, Hüseyin Yazma ve Nadir Eserlerin Yönetiminde Yeterlilikler ve Yeni Yaklaşımlar / Competencies and New Approaches in Management of Manuscripts and Rare Books., 2017 . In Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Sempozyumu 6-8 Eylül 2017, Bursa., Bursa. (In Press) [Conference paper]

[img]
Preview
Text
13.pdf

Download (294kB) | Preview

English abstract

Manuscripts and rare books which preserved mostly in publicly owned libraries, archives and museums are among the important materials with their high physical and spiritual values. They require the application of rules and procedures specific to them in processes such as providing, evaluating, qualifying, using and protecting. In this respect, rare books and manuscripts are traditionally among the specially processed materials in information centers. Naturally, such materials are in need the responsibilities of individuals who stand out with competence in knowledge, experience and skills. Along with information and communication applications and digitization, some processes that have been taking place in the information centers for centuries seem to have begun to change and/or disappear. It was also obligatory to acquire new skills in order to bring this materials together with the technology. Because users who are habitually retrieving information sources via the Internet want to access rare books and manuscripts in the same way. However, after transferring such materials to the harvested data repositories, it was noticed that there were many new problems that had to be overcome. For example, it has become compulsory to transform applications of cataloging and classification, which are independent from each other in the past, in accordance with international standards. It is also known that local trends and requirements in information centers have begun to penetrate widely into cataloging studies. The development of more collaborations in manuscripts and rare books libraries, the ability to implement more common, shared and collaborative projects undoubtedly requires the development of competencies of information managers who provide service on this field. In this study after evaluating the issues in manuscript and rare libraries, the competencies and qualification that should be in information managers are examined. At the same time, in this study comparision between the relevant qualifications of the guide 'Guidelines: Competencies for Special Collections Professionals' prepared by ‘The Association of Colleges and Research Libraries’ and the general situation of manuscript and rare book libraries are made.

Turkish abstract

Önemli bir bölümü kamuya ait kütüphaneler, arşivler ve müzelerde muhafaza edilen yazma ve nadir eserler maddi ve manevi değerleriyle öne çıkan materyaller arasında yer alır. Özellikli eserler olmaları, sağlama, değerlendirme, niteleme, yararlandırma ve koruma gibi süreçlerde onlara özgü kural ve işlemlerin uygulanması gerektirmektedir. Bu bakımdan bilgi merkezlerinde uzun yıllardır yazma ve nadir eserler diğer materyaller arasında özel işlem gören tür içinde yer almaktadır. Doğal olarak bu tür materyaller, bilgi, görgü ve beceri yetkinliği ile öne çıkan bireylerin sorumluluklarına muhtaçtır. Bilişim uygulamaları ve dijitalleşme ile birlikte bilgi merkezlerinde yüzyıllardır uygulanagelen bazı süreçlerin değişmeye ve/veya ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir. Söz konusu eserler ile teknolojiyi buluşturma görevi, yeni becerilerin kazanılması da zorunlu kılmıştır. Zira bilgi kaynaklarına internet aracılığıyla erişme alışkanlığı kazanan kullanıcılar, benzer hizmetleri yazma ve nadir eserlere erişmek için de istemektedir. Ancak bu tür materyallerin harmanlanmış veri havuzlarına aktarılmasından sonra üstesinden gelinmesi gereken pek çok yeni sorun olduğu fark edildi. Örneğin, eskiden her kurumda birbirinden bağımsız biçimde sürdürülen kataloglama ve sınıflama gibi uygulamaların uluslararası standartlara uygun olarak dönüştürülmesi zorunlu hale gelmiştir. Yanı sıra söz konusu bilgi merkezlerinde yerel eğilimlerin ve gereksinimlerin de kataloglama çalışmalarına yaygın biçimde girmeye başladığı bilinmektedir. Yazma ve nadir eser kütüphanelerinde daha fazla işbirliğinin geliştirilmesi, daha yaygın, ortak ve paylaşımcı projelerin yaşama geçirilebilmesi kuşkusuz bu alanda hizmet üreten bilgi yöneticilerinin yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada yazma ve nadir eser kütüphanelerinde gözlemlenen sorunlar hakkında değerlendirmeler yapıldıktan sonra, bilgi yöneticilerinde olması gereken yetkinlikler ve yeterlilikler irdelenmektedir. Aynı zamanda çalışmada The Association of College and Research Libraries tarafından hazırlanan ‘Guidelines: Competencies for Special Collections Professionals’ adlı rehberin ilgili yeterlilikleri ile yazma ve nadir eser kütüphanelerinin genel durumu arasında karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Item type: Conference paper
Keywords: Manuscripts; rare books; manuscript and rare book libraries; competencies of librarians
Subjects: H. Information sources, supports, channels. > HD. Rare books and manuscripts.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 18 Dec 2019 16:43
Last modified: 18 Dec 2019 16:43
URI: http://hdl.handle.net/10760/39325

References

Anameriç, H., ve Rukancı, F. (2017). Yazma Eserlerin MARC Tabanlı Nitelenmesine Terminolojik Yaklaşım. DTCF Dergisi, 57(1). 12 Temmuz tarihinde http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1720 adresinden erişildi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (I) Üniversite A ve Üniversite B Koleksiyonları. (2006). Derya Örs, Kemal Tuzcu ve Muhammet Hekimoğlu (Yay. haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (II/1) Mustafa Con A ve B Koleksiyonları. (2008). Derya Örs, Kemal Tuzcu ve Muhammet Hekimoğlu (Yay. haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.

Leerintveld, A., and Van Otegem, M. (2003). The changing role of the manuscript librarian. LIBER Quarterly, 13 (2). 11 Temmuz tarihinde https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.7719/ adresinden erişildi.

Odabaş, H. (2011). Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği. Bilig, (56), 143–146.

Rare Books and Manuscripts Section, ACRL/ALA, & Task Force on Core Competencies for Special Collections Professionals. (2017). Guidelines: Competencies for Special Collections Professionals. 1 Temmuz tarihinde http://www.ala.org/acrl/standards/comp4specollect adresinden erişildi.

Ray, J. (2009). Sharks, digital curation, and the education of information professionals. Museum Management and Curatorship, 24(4), 357–368. 2 Temmuz 2017 tarihinde http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09647770903314720 adresinden erişildi.

Rukancı, F., Anameriç, H. ve Tuzcu, K. (2016). Yazma eserlerin bibliyografik denetimi. Nevzat Özel (Yay. Haz.). İstanbul: Hiperlink.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. (2015). 3 Temmuz 2017 tarihinde https://www.yek.gov.tr/ adresinden erişildi.

Türkmen, H. (2010). Türkiye kütüphaneleri yazma eser katalogları 1923-2006. İstanbul: Kitabevi.

Ünver, N. (2009). Milli kütüphanede yazmaların kataloglanması ve dijital ortama aktarma çalışmaları. İbrahim Gümüş (Yay. Haz.). I. Ulusal İslam Elyazmaları Sempozyumu 13 Nisan 2007 Bildiriler Kitabı. İstanbul: Türçek.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item