Kütüphane ve Bilgi Merkezi Çalışanları Arasındaki Etik Dışı Davranışlara Bir Örnek: Psikolojik Taciz (Mobbing) = An Example of Unethical Behaviours Among The Library and Information Center Workers: Psychological Harassment (Mobbing)

Küçükcan, Berrin Kütüphane ve Bilgi Merkezi Çalışanları Arasındaki Etik Dışı Davranışlara Bir Örnek: Psikolojik Taciz (Mobbing) = An Example of Unethical Behaviours Among The Library and Information Center Workers: Psychological Harassment (Mobbing)., 2014 . In Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, Kastamonu (Turkey), 3-5 October 2014. [Conference paper]

[img]
Preview
Text
Kütüphane ve Bilgi Merkezi Çalışanları Arasındaki Etik Dışı Davranışlara.pdf - Published version

Download (3MB) | Preview

English abstract

Although the professional titles and ranks are different, everyone who is working in the field of information and documentation management has the responsibility of performing this profession in an ethical frame. This profession requires an academical education and specilisation as well as its service is required by certaing groups in society; and it has its own professional organisation and ethical rules. Anyone who choses this profession also carries the responsibilities of it. At the same he/she bears the honour of the profession that is different from any other pride and beyond of it. To systematically treat the people who work at lower rank in a manner that is hostile which can be accepted as psychological/moral harassment is againts the human rights and professional ethic; and it cannot be accepted whatever the reason. The starting point of the study is based on a hypothesis for which if anyone who is subject to a psychological/moral harassment is informed about the issue he/she can draw much easier a road map to find a solution to this unpleasant situation. The aims of this study are to determine the possible behaviours that will be described as psychological/moral harassment, and possible preventive actions againts them; and to inform the people who are working in the field of information and documentation management. In the research some of the moral harassment incidents in Turkey are taken as samples; those of incidents are examined according to the legal issues; and are compared with different overseas applications. As conclusion, the immediate actions against moral harassment; the legal rights of workers; responsibilities of employer; legal issues and human rights; and solutions are discussed.

Turkish abstract

Taşıdıkları ünvanlar farklı da olsa, bilgi ve belge yönetimi ile ilgili bir meslekte çalışan herkesin bu mesleği etik davranışlar çerçevesinde icra etme gibi bir sorumluluğu vardır. Çünkü bu meslek belli bir akademik eğitim ve uzmanlık gerektiren, vereceği hizmete toplumun belli bir kesimi tarafından ihtiyaç duyulan, kendi mesleki örgütlerine sahip ve kendi etik kuralları olan profesyonel bir meslektir. Bu mesleği seçen kişi, bir anlamda bu mesleğin gereklerini yerine getirme yükümlülüğünü de üstlenir. Aynı zamanda bu mesleğin onurunu taşır ki bu onur, kişisel onurundan başka ve onun ötesinde bir onurdur. Çalıştığı işyerinde kendisiyle aynı seviyedeki çalışanlara ya da astlarına çeşitli yöntemlerle sistematik olarak psikolojik taciz sayılabilecek davranışlarda bulunmak, her şeyden önce insan haklarına ve meslek etiğine aykırıdır ve gerekçesi ne olursa olsun hoş görülmemelidir. Psikolojik tacizle karşılaşan kişilerin bu konu hakkında bilinçlenmeleri durumunda yol haritalarını daha kolay çizebilecekleri ve çözüm yönünde gelişmeler kaydedebilecekleri varsayımı,araştırmanın çıkış noktası olmuştur. Bu çalışmanın amacı, bilgi ve belge yönetimi ile ilgili alanlarda çalışanların meslek etiğine aykırı bir uygulama olan psikolojik taciz (mobbing) ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri durumları saptamak ve bunlara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirmektir. Araştırmada psikolojik tacizle mücadelede Türkiye'deki ve farklı ülkelerdeki uygulamalar ile ilgili örneklemeler ile birlikte olay ve olgular vurgulanmaya çalışılmış, yasalar ve yönetmelikler açısından irdelenmiştir. Sonuç kısmında ise tacize uğrayan kişinin öncelikli olarak yapması gerekenler, çalışanların yasal hakları, işverenin yükümlülükleri, ceza yasaları içerisindeki yeri, insan hakları açısından değerlendirme vs. elde edilen bulgular çerçevesinde bunlarla ilgili çözüm önerileri de tartışılmıştır.

Item type: Conference paper
Keywords: Psychological Harassment at work, mobbing, psychological terrorization, emotional abuse, bullying, trauma at work, unethical behaviours, rules and regulations, industrial psychology, information and documentation scientists. İşyerinde psikolojik taciz, psikolojik yıldırma, duygusal taciz, zorbalık, işyeri travması, etik dışı davranışlar, çalışma psikolojisi, bilgi ve belgebilimciler
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AB. Information theory and library theory.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AC. Relationship of LIS with other fields .
F. Management.
F. Management. > FE. Personnel management.
G. Industry, profession and education.
Depositing user: Dr. Berrin Küçükcan
Date deposited: 04 Oct 2020 16:02
Last modified: 18 Oct 2020 21:27
URI: http://hdl.handle.net/10760/40514

References

Baş, N. ve Oral, T. (2012). Mobbing Davranışı ve Kişilik Özellikleri İle İlişkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (11-24).

Baykal, A. N. (2005). Yutucu Rekbet: Kanuni Devrindeki Mobbing'den Günümüze. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Brodsky, C. M. (1976). The Harrasted Worker. Massachusetts: Lexington Books.

Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri . İstanbul : Timaş.

Davenport, N., Swartz, R. D. ve Eliot, G. P. (2003). Mobbing İşyerinde Duygusal Taciz. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ertureten, A., Cemalcilar, Z, & Aycan, Z. (2013). The Relationship of Downward Mobbing with

Leadership Style and Organizational Attitudes. Journal OfBusiness Ethics, 116(1), 205-216.

Güveyi, Ü. (2013). Memur Disiplin Hukukunda Mobbing. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, xvıı (1-2), 1455-1481.

Erdemir, B. (2013). Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretimde Psikolojik Taciz (Mobing) ve Yasal Mevzuat. Yükseköğretim Dergisi, 2 (3), 151-158.

Ertüreten, A. (2008). The Relationship ofdownward mobbing with leadership and work-related attitudes. Unpublished master thesis, Koç University, İstanbul.

Ertürk, A. (2013). Mobbing Behaviour: Victims and the Affected. Educational Sciences: Theory & Practice„ 13 169-173.

Gül, H. (2009). İş Sağlığında Önemli Bir Psikososyal Risk: Mobbing-Psikolojik Yıldırma. TAV Preventive Medicine Bulletin„ 8 (6), 515-520.

Hecker, T. E. (2007). Workplace Mobbing: A Discussion for Librarians. Journal ofAcademic Librarianship, 33(4), 439-445.

Leiding, R. R. (2010). Mobbing in the library workplace: What it is and how to prevent it. College And Research Libraries News, 71 (7), 364-366+384.

Leymann, H. (1990). Mobbing and Psychological Terror at Workplaces. Violance and Victims, 5 (2), 119-126.

Leymann, H. (2014). The Mobbing Encyclopaedia; Bullying; Whistleblowing; Psychological terrorization the Problem of Terminology. 12 Ocak 2014 tarihinde http://www.leymann.se/English/frame.html adresinden erişildi.

İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi (2011). T.C. Resmi Gazete (27879, 19 Mart 2011).

Kasapoğlu Turhan, M. (2013). Kamu Görevlileri Bakımından İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Korunma Yolları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi , (105) 89-128.

Küçükcan, B. (2007). Üniversite Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Mobbing İle Mücadele Sempozyumu Kapanış Bildirgesi. (2014) 24 Ocak 2014 tarihinde http://www.mobbing.org.tr/tr/mobbingle-mucadele-sempozyumu-kapanis-bildirgesi/ adresinden erişildi.

Namie, G. (2014). 2014 WBI US. Workpıace Buııying Suyvey. 2 Mart 2014 tarihinde http://workplacebullying.org/multi/pdf/WBI-2014-US-Survey.pdf adresinden erişildi.

Özyer, K. ve Orhan, U. (2012). Akademisyenlere Uygulanan Psikolojik Tacize Yönelik Ampirik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12 (4) 511-518.

Parent-Thiriton, A., Vermeylen, G. , Houten, G. Van, Lyly-Yrjânâinen, M. , Biletta, 1., Cabrita, J. (2012). 18 Şubat 2014 tarihinde http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/82/en/l/EF 1 182EN.pdf adresinden erişildi.

Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). İstanbul: Beta.

Tınaz, P. , Bayram, F. ve Ergin, H. (2008). Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) . İstanbul: Beta.

Tözüm Tümer, E. (Yay. Haz). (2013). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi. Ankara: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Türk Borçlar Kanunu (2011), T.C. Resmi Gazete (27836, 4 şubat 2011).

Türk Medeni Kanunu (2001), T.C. Resmi Gazete (4721, 22 Kasım 2001).

Türk Kütüphaneciler Derneği Anatüzük (2008), http://www.kutuphaneci.org.tr/demek-tuzugu adresinden erişildi.

Yetersiz Yöneticilerin En Sevdiği Davranış: Mobbing. (2013). 18 Ocak 2014 tarihinde http://www.kigem.com/yetersiz-yoneticilerin-en-sevdigi-davranis-mobbing.html adresinden erişildi.

Yelgeçen Tigrel, E. ve Kokalan, O. (2009). Academic Mobbing in Turkey. World Academy ofScience, Engineering and Technology. International Journal ofSocial, Human Science and Engineering. 3 (7), 312-320.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item