Kütüphanecilik sektöründe hizmet kalitesinin ölçümü ve bir üniversite kütüphanesi uygulaması

Bulgan, Uğur Kütüphanecilik sektöründe hizmet kalitesinin ölçümü ve bir üniversite kütüphanesi uygulaması., 2002 MS thesis, Beykent University (Turkey). [Thesis]

[img]
Preview
PDF
Ugur_Bulgan_tez.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The importance of service quality has been growing day by day. The studies that have been under taken in this field are also increasing periodically. Increasing importance of service quality has made imperative to find on effective way to measure service quality it. The’ service sector, determining this necessity in the light of "You can not make it better unless you can measure ", it tries to measure service quality in a more effective way. In fact, there has been substantial body of research on this field. Among these studies, the most popular one is Parasuraman, Zeithaml and SERVQUAL model developed by Berry. Reduced-to-one-type-service-features of SERVQUAL, limits its applicability in measuring service quality of libraries. Nitecki and Hernon, making their researches on librarianship sector, used a SERVQUAL-based instrument they formed, to measure quality service in libraries. This thesis adapt the model developed by Nitecki and Hernon and applied it in a university library in Turkey. The questionnaire was prepared and administered to a sample of 470 users and only 237 users were eligible for assessment. The reliability of known factors was tested first and after that the quadrant and difference analysis were applied. In that way, the applicable and non-applicable features for library users were determined. The results gained were presented visually in quadrant analysis and numerically in difference analysis. Considerable differences were found between expectations and perceptions of service quality. Detailed quadrant analysis was made for different user groups of the library. This analysis showed that there are differences of expectations and perceptions between user groups. For SERVQUAL criteria, the results of the previous studies that were obtarwed from similar studies conducted in librarian for librarianship sector before, were compared to our findings. The similar and different points of this comparison were determined. Physical conditions were found to be the most important determinant of service quality for the users of Beykent University Library.determined. were The research, established a very important communication channel between library users and library management. The open-end questions on the questionnaire form and the complaints written on these forms created an opportunity to share information about the potential problems and searching for ways to solve them.

Turkish abstract

Hizmet kalitesinin önemi gün geçtikce artmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların da buna paralel olarak arttığı görülmektedir.Artan önem, hizmet kalitesinin etkin şekilde ölçülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. “Ölçemediğini daha iyi hale getiremezsin”değişinden etkilenen hizmet sektörü hizmet kalitesini daha etkin bir şekilde ölçmeye çalışmaktadır. Bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Çalışmalar arasında en fazla kabul göreni Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilen SERVQUAL modelidir. SERVQUAL’in tek tipe inen hizmet niteliklerinin durumu kütüphane hizmet kalitesinin ölçülmesinde uygulanabilirliliğini kısıtlamıştır. Kütüphanecilik sektörü üzerinde araştırma yapan, Nitecki ve Hernon SERVQUAL temeline bağlı olarak oluşturdukları enstrümanı kütüphanelerde hizmet kalitesini ölçmek için kullanmıştır. Bu tezde, Nitecki ve Hernon ‘un kullandığı model Türkiye’deki bir üniversite kütüphanesine uygulanarak test edilmiştir. Geliştirilen anket 470 kullanıcıya dağıtıldı ve bunlardan 237’si tatmin edici kabul edilerek değerlendirmeye alındı. Bilinen faktörlerin güvenilirliliği öncelikli olarak test edildi. Daha sonra quadrant ve fark analizi yapıldı. Böylece kütüphanenin müşteriler gözünde hangi niteliklerinin iyi, hangilerinin iyi durumda olmadığı saptandı. Elde edilen sonuçlar quadrant analizi ile görsel, fark analizi ile sayısal olarak ifade edildi. Beklenti ve algılamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu. Kütüphaneden yararlanan değişik kullanıcı grupları için ayrıntılı quadrant analizi yapıldı. Bu değerlendirme kullanıcı grupları arasındaki beklenti ve algılama değişimlerini ortaya çıkardı. SERVQUAL ölçütleri için, kütüphanecilik sektöründe daha önce yapılmış uygulamalar elde edilen verilerle karşılaştırıldı.Benzer ve farklı yönler belirlendi. Fiziksel özellikler Beykent Üniversitesi Kütüphanesi kullanıcılarının en önemli olarak belirlediği hizmet niteliğiydi. Yapılan araştırma kütüphane kullanıcıları ve kütüphane yönetimi arasında önemli bir iletişim kanalı oluşturmuştur. Anket formunda bulunan açık uçlu sorular ve anket formuna kullanıcılar tarafından eklenen şikayetler potansiyel sorunların paylaşılması için fırsat yaratmıştır.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: kütüphanecilik, üniversite kütüphaneleri, hizmet kalitesi, librarianship, university libraries, servqual
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
F. Management. > FB. Marketing.
Depositing user: Ugur BULGAN
Date deposited: 23 Jun 2005
Last modified: 02 Oct 2014 12:01
URI: http://hdl.handle.net/10760/6469

References

Alpaslan, C. M. ve Karabatı, S., 1996. Hizmet Kalitesi Ölçülebilir mi? Bir Yöntemin Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği, 7 (1), 3-13.

Andaleeb, S. S. ve Simmomds, P. L., 1998. Explaining User Satisfaction with Academic Libraries: Strategic Implications, College and Research Libraries, 59, 156-167.

Bal, H., 2001. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta.

Bitner, M. J., 1990. Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings and Employee Responsess, Journal of Marketing, 54, 69-82.

Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., ve Zeithalm, V. A., 1993. A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectations to Behavioral Intentions, Journal of Marketing Research, 30, 7-27.

Carman, J. M., 1990. Consumer Perceptions of Service Quality: An Assessment of the SERVQUAL Dimensions, Journal of Retailing, 66, 33-35.

Coleman, V. ve diğerleri., 1997. Toward a TQM Paradign Using SERVQUAL to Measure Library Service Quality, College & Research Libraries, 58, 237-251.

Cook, T. ve Thompson B., 2000. Reliability and Validity of SERVQUAL Scores Used to Evaluate Perceptions of Library Service Quality, The Journal of Academic Librarianship, 26 (4), 248-258.

Cronin, J. J. ve Taylor S. A., 1994. Servperf Versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality, Journal of Marketing, 58, 125-131.

Cronin, J. J. ve Taylor S. A.,1992. Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension, Journal of Marketing, 56, 55-68.

Curchill, G. A. ve Suprenaut, C., 1982. An Investigation in to the Determinants of Customer Satisfaction, Journal of Marketing Research, 19, 491-504.

Edwards, S. ve Browne, M., 1995. Quality in Information Services Do Users and Librarians Differ in Their Expectations, Library & Information Science Research, 17, 163-182.

Ennew, C.T., Reed G.V. ve Binks M.R., 1993. Importance-Performance Analysis and Measurement of Service Quality, European Journal of Marketing, 27 (2), 59-70.

Fisk, R. P., Brown, S. W., ve Bitner, M. J.,1993. Tracking the Evolution of the Services Marketing Literature, Journal of Retailing, 69 (1), 61-103.

Grönroos, C., 1984. A Service Quality Model and Its Marketing Implications, European Journal of Marketing, 18 (4), 36-44.

Habrook, M.B. ve Corfman, K.P., 1985. Quality and Value in the Consumption Experience: Phaldrus Rides Again, In J. Jacoby & J. Olson (Eds.), Lexington Books, Lexington.

Hebert, F., 1993. The Quality of Interlibrary Borrowing Services in Large Urban Public Libraries in Canada, Basılmamış Doktora Tezi, Library and Information Science, University of Toronto, Toronto.

Hensel, J.S., 1990. Service Quality Improvement and Control: A Customer-Based Approach, Journal of Business Research, 20 (1), 43-54.

Herbert, F., 1994. Service Quality: An Unobtrusive Investigation of Interlibrary Loan in Large Public Libraries in Canada, Library and Information Science Research, 16, 3-21.

Hernon, P. ve Altman E., 1998. Assessing Service Quality: Satisfying the Expectations of Library Customers, American Library Association, Chicago.

Hernon, P. ve Altman E., 1996. Service Quality in Academic Libraries, Ablex, Norwood, NJ.

Hernon, P. ve McClure, C. R., 1990. Evoluation and Library Decision Making, Ablex Publıshing Corporation, Norwood, N. J.

Hernon, P. ve Whitman, J. R., 2000. Delivering Satisfaction and Service Quality: A Customer-Based Approach for Libraries, American Library Association, Chicago.

Karafakıoğlu, M., 1998. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Ankara. Mellon, C. A.,1986. Library Anxiety: A Grounded Theory and its Development, College and Research Libraries, 47 (2), 160-165.

Nitecki, D. A., 1993. User Criteria for Evaluating the Effectiveness of the Online Catalog, M.E. Murfin ve Whitlatch, J. B. (Edt.), Research in Reference Effectiveness Proceedings of a Preconference. San Francisco, June 26, 1992. (RASD Papers, number 16) (pp. 8-28), American Library Association, Chicago.

Nitecki, D. A., 1995. An Assesment of the Applicability of SERVQUAL Dimensions as Customer-based Criteria for Evaluating Quality of Services in an Academic Library, Basılmamış Doktora Tezi, University of Maryland.

Nitecki, D. A., 1998. Assesment of Service Quality in Academic Libraries; Focus on the Applicability of the SERVQUAL, in Proceedings of the 2nd Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (Newcastle upon Tyne, England: Department of Information & Library Management, University of Northumbria at Newcastle, 1998), 181-196.

Nitecki, D. A. ve Hernon, P., 2000. Measuring Service Quality at Yale University’s Libraries, The Journal of Academic Librarianship, 26 (4), 259-273.

Nunnally, J. C., 1978. Psychometric Theory, 2nd edition, McGraw Hill, New York. Oldman, C. ve Wills, G., The Beneficial Library, MCB Books, Bradford, England.

Parasuraman, A., Berry, L. L. ve Zeithaml, V. A.,1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing, 49 (4), 41-50.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., ve Berry, L. L., 1988. SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64 (1), 12-40.

Parasuraman, A. Berry, L. L. ve Zeithaml, V. A.,1991a. Perceived Service Quality as a Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers Using an Extended Service Quality Model, Human Resource Management, 30 (3), 335-364.

Parasuraman, A., Berry, L. L ., ve Zeithaml, V. A., 1991b. Refinement and Reassessment of the SERVQUAL Scale, Journal of Retailing, 67 (4), 420-450.

Parasuraman, A., Berry, L. L. , ve Zeithaml, V. A.,1993. Research Note: More on Improving Service Quality Measurement, Journal of Retailing, 69 (1), 140-147.

Parasuraman, A., V. A. ve Berry, L. L., January, 1994. Reassessment of Expectations as a Comparison Standart in Measuring Service Quality: Implications for Further Research, Journal of Marketing, 58, 111-124.

Pirsig, R. M., 1974. Zen and the Art of Motorcycle maintenance, Bantam, New York. Powell, R. R., 1984. Reference Effectiveness: A Review of Research, Library and Information Science Research, 6, 3-19.

Reeves, C.A., ve Bednor, D. A., 1994 Defining Quality: Alternatives and Implications, Academy of Management Review, 19 (13), 419-445.

Sasser, W. E., Jr., Olsen, R. P., ve Wychkoff, D. D., 1978. Management of Service Operations: Text and Cases, Allyn and Bacon, Boston.

Schlichter, D. J. ve Pemberton, J. M.,1992. The Emperor’s New Clothes? Problems of the User Survey as a Planning Tool in Academic Libraries, College and Research Libraries, 53 (3), 257-265.

Seymour, D. T., 1992. On Q: Causing Quality in Higher Education, American Council on Education, New York.

Stein, J., 1998. Feedback from a Captive Audience Reflections on the Resuls of a SERVQUAL Survey of Interlibrary Loan Services at Carnegie Mellon University Libraries, in Proceedings of the 2nd Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services (Newcastle upon Tyne, England, Deparment of Information & Library Management, University of Northumbria at Newcastle, 1998), 207-222.

Surprenant, C.F. ve Solomon M.R., 1987. Predictability and Personalization in the Service Encounter, Journal of Marketing, 51, 86-96.

Turock, B. J., 1990. Qualitative and Quantitative Evaluation: Eight Models for Assessment. B. J. Turock, (ed.) Library Programs: Evaluating Federally Funded Public Library Programs, pp67-82, Department of Education, Office of Educational Research and Improvement, Washington.

Uyguç, N., 1998. Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir.

Verhoeven, S. M., 1990. User Surveys. A. Kent (ed.) Encyclopedia of Library and Information Science, vol. 45, Supplement, 373-399.

Webster, C., 1989. Can Consumers be Segmentated on the Basis of Their Service Quality Expectations?, The Journal of Services Marketing, 3, 35-53.

Westbrook, L.,1990. Evaluating Reference: An Introductory Overview of Qualitative Methods, Reference Services Review, 18 (1), 73-78.

White, M. D., 1994. Measuring Customer Satisfaction and Quality of Service in Special Libraries. Special Libraries Association.

Zeithaml, Valarie A., 1981. How Comsumer Evaluation Processes Differ Between Goods and Services? In Marketing of Services, eds; J. Donnelly V.D., AMA, Chicago.

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A. ve Berry, L. L., 1990. Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, The Free Press, New York.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item