Rezultaty i plany prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. Analiza danych z ankiet 2002-2003

Derfert-Wolf, Lidia Rezultaty i plany prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. Analiza danych z ankiet 2002-2003., 2005 . In Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszów-Czarna, 1-3 June 2005. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
derfert_rzeszow.pdf

Download (249kB) | Preview

English abstract

The paper presents the idea of the project called "The analysis of running the Polish research libraries", conducted by the Standardization Group for Polish Research Libraries (ZSBN) since 2002, with particular taking the computer software into consideration, as designed for quantitative and qualitative data collection and analysis. Modification of the questionnaire for the year 2004 and the activities conducted last year are also described. The final part discusses the results of the comparative studies on research libraries in the years 2002 - 2003.

Polish abstract

W referacie przedstawiono koncepcję projektu "Analiza funkcjonowania polskich bibliotek naukowych w Polsce" realizowanego od 2002 r. przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych (ZSBN), ze szczególnym uwzględnienie aplikacji internetowej do gromadzenia z bibliotek danych ilościowych i jakościowych. Omówiono modyfikacje formularza ankiety na 2004 r. oraz inne prace prowadzone w ostatnim roku. Zaprezentowano wyniki badań porównawczych bibliotek naukowych w latach 2002-2003.

Item type: Conference paper
Keywords: biblioteki naukowe, biblioteki akademickie, statystyka biblioteczna, pomiary efektywności, wskaźniki efektywności, Polska, research libraries, academic libraries, library statistics, performance measurement, performance indicators, Poland
Subjects: A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AZ. None of these, but in this section.
F. Management.
A. Theoretical and general aspects of libraries and information. > AA. Library and information science as a field.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 14 Jan 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/6949

References

Derfert-Wolf, L. (2004), Standardy funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Stan prac Zespołu ds. Standardów dla Bibliotek Naukowych. In: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź , 23-25 czerwca 2004 r. Materiały Konferencyjne. Łódź, s. 21-39.

Derfert-Wolf, L., Dobrzyńska-Lankosz, E., Dziadkiewicz, W., Górny, M., Górska, E., Górski, M., Jazdon A., Sokołowska-Gogut, A., Wildhardt, T. (2003), Performance indicators and Standards for Polish Research. Libraries Library & Information Research ,vol. 27 nr 87, pp. 17-28.

Derfert-Wolf, L., Górski, M. (2003), Analiza funkcjonowania polskich bibliotek naukowych w Polsce - program do gromadzenia i przetwarzania danych. Biuletyn EBIB [online]. Nr 8(48). Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/48/wolf1.php.

Derfert-Wolf, L., Górski, M., Marcinek, M. (2004), Management based on reliable comparative data. Library statistics and performance indicators. A common project of Polish research libraries. In: 25 Annual IATUL Conference Library Management in Changing Environment [online]. Maj 30 - June 3, Kraków. Dostępny w World Wide Web: http://www.iatul.org/conference/proceedings/vol14/fulltexts/Lidia%20Derfert-Wolf_Marek%20M.Gorski_Marzena%20Marcinek.pdf.

The Effective Academic Library. A Framework for Evaluating the Performance of UK Academic Libraries (1994), Bristol: HEFCE Publications.

Głowacka, E. (2005), Benchmarking w bibliotekach. Bibliotekarz Nr 2, pp. 23-28.

Górny, M. (2003), Metody okre lania standardów dla polskich bibliotek naukowych. Biuletyn EBIB [online]. Nr 8(48). Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/48/gorny.php.

Górny, M. (2004), Standaryzacja i unifikacja - kłopot czy korzyś ci? In: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź , 23-25 czerwca 2004 r. Materiały Konferencyjne, pp. 13-19.

ISO 11620: 1998, ISO 11620: 1998/AD1:2003 Information and Documentation. Library performance indicators [PrPN-ISO 11620 Informacja i dokumentacja. Wskaź niki funkcjonalnoś ci bibliotek].

Jazdon, A. (2004), Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce. Bibliotekarz Nr 4, pp. 20-21.

Jazdon, A., Jazdon, K. (2003), O próbach wyznaczenia standardów dla polskich bibliotek naukowych. In: Standardy biblioteczne. Wzorce i doś wiadczenia Unii Europejskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej, Warszawa, 11 grudnia 2003, Warszawa: Wydaw. SBP, pp. 38-54.

PN-EN ISO 2789: 2004 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna.

Poll, R., te Boekhorst, P.: Mierzenie jako ści: międzynarodowe zalecenia do pomiaru wykonania zadań w bibliotekach akademickich. Tł. Bolesław Rek. Bibliothecalia Wratislaviensia, nr 7.

Sokołowska-Gogut, A. (2002), Problematyka oceny jako ści i wynikające z niej próby standaryzacji i normalizacji działalnoś ci biblioteczno-informacyjnej. In: Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań, 13-15.11.2002, pp. 47-63.

Wołosz, J. (2003), Potrzeby, możliwo ści i propozycje standardów dla bibliotek publicznych. In: Standardy biblioteczne. Wzorce i doś wiadczenia Unii Europejskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Narodowej. Warszawa, 11 grudnia 2003 r. Warszawa: Wydaw. SBP, pp. 66-77.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item