Kreatywność i twórczość w bibliotece akademickiej

Jaskowska, Bozena Kreatywność i twórczość w bibliotece akademickiej. Biuletyn EBIB, 2005, n. 7. [Journal article (Unpaginated)]

[img]
Preview
PDF
Kreatywnosc.pdf

Download (242kB) | Preview

English abstract

The article presents the idea of creative thinking, which could be implemented in the academic library in processes like problem solving, decision making, strategic planning, marketing activities, public relation and communication with users. There are characterized factors that could disturb or support librarians in creative thinking. Important role of the organizational culture in this field is also pointed out in the study. There are described several methods of creative thinking which could be used in the academic library and listed skills which should characterize creative management of this organization. Creative thinking could be an effective method of problem solving in a daily work and a very useful tool for management of the academic library.

Polish abstract

Przedstawiono koncepcję wykorzystywania technik kreatywnego i twórczego myślenia w bibliotece akademickiej w procesach np. podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, układania planów strategicznych, w działaniach marketingowych i public relations oraz w pracy z użytkownikiem. Krótko scharakteryzowano czynniki sprzyjające bądź utrudniające bibliotekarzom i pracownikom informacji kreatywne podejście do wykonywania codziennej pracy. Zwrócono uwagę na rolę kultury organizacyjnej w tym zjawisku. Dokonano krótkiego przeglądu technik kreatywnego myślenia, które mogą mieć zastosowanie w bibliotece akademickiej oraz wskazano na cechy jakimi powinno charakteryzować się kreatywne kierownictwo i dyrekcja placówki. Techniki twórczego myślenia oraz treningi kreatywności mogą być pomocnym narzędziem skutecznego zarządzania biblioteką i rozwiązywania problemów codziennej pracy.

Item type: Journal article (Unpaginated)
Keywords: zarządzanie, bibliotekarze, pracownicy informacji, kapitał intelektualny, kreatywność, biblioteki akademickie, kultura organizacyjna, management, librarians, information specialists, intelectual capital, academic libraries, organizational culture
Subjects: F. Management. > FE. Personnel management.
Depositing user: Bozena Jaskowska
Date deposited: 13 Jan 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7068

References

AMABILE, T. M. The social psychology of creativity Boulder. CO: Westview, 1983.

BIENIOK, H., KRÓLIK, G. Elementarz twórczego myślenia. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1998.

BONO DE, E. Jak myśleć sprawniej: przewodnik myślenia innowacyjnego Warszawa: Medium, 1999.

BONO DE, E. Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Prima, 1995.

BORKOWSKI, J., DYRDA, M., KANARSKI, L., ROKICKI, B. Człowiek w organizacji: podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych. Warszawa: Elipsa, 2001.

BRZEZIŃSKI, M. Kreatywność w nowoczesnej organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2003, nr 8, s. 40.

DEWETT, T. Understanding the relationship between Information Technology and Creativity in organizations. Creativity Research Journal, 2003, Vol. 15 No 2&3, p. 167.

Encyklopedia psychologii. Red. Włodzimierz Szewczuk. Warszawa: Fundacja Innowacja, 1998.

GÓRSKI, M. M. Praca zespołowa elementem nowoczesnego zarządzania w bibliotece In: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej, pod red. M. Kocójowej. Kraków, 2004.

JĘDRZYK, E., LESZCZYŃSKI, G. Czym jest kreatywność według studentów? Świat Marketingu [online] kwiecień 2005. Dostępny w Word Wide Web: http://swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=03&id_numer=944610.

KARWOWSKI, M. Ile inteligencji? Typy inteligencji a kreatywność. In: Twórczość w teorii i praktyce. Red. S. Popek. Lublin: Wydaw. UMCS, 2004, s. 21-23.

JASKOWSKA, B. Kultura organizacyjna służb informacyjnych w procesie wprowadzania zmian. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004, nr 2, s. 7-8.

MRUK, H. Rola twórczego myślenia w biznesie. Świat Marketingu [online] luty 2003. Dostępny w Word Wide Web: http://swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=93990.

NĘCKA, E. Trening twórczości. Olsztyn: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1992.

NĘCKA, E. Trop… Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Impuls, 1994.

NIERENBERG, G.I. Sztuka kreatywnego myślenia. Warszawa: Studio Emka, 1996.

OLSON, J. A. What academic librarians should know about creative thinking. Journal of Academic Librarianship 1999, Vol. 25 No. 5, s. 386.

PENC, J. Kreatywne kierowanie. Warszawa: Placet, 2000.

PIRNAAR, H., BOSHOFF, A. B. Relationship between creativity and innovation in university libraries and the organizational climate. South African Journal of Library & Information Science 1996, Vol. 64 Issue 2, p. 67-79.

SIKORSKI, Cz. Kultura organizacyjna Warszawa: C.H. Beck, 2002.

STRZAŁECKI, A. Wybrane zagadnienia z psychologii twórczości. Warszawa: PWN, 1969.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item