Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde “İnsan”

Sağsan, Mustafa Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde “İnsan”. Bilgi Dünyası, 2002, vol. 3, n. 2, pp. 205-230. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
205-230.pdf

Download (334kB) | Preview

English abstract

This study attempts to combine the concepts of human relations, knowledge management and organizational learning. Also, it emphasizes the importance of information management in human relations approach and the process of organizational learning in human relations. A “set model” of these concepts was developed. Consequent results of this model indicaed the necessify for investment in human capital.

Turkish abstract

Bu çalışma, insan ilişkileri, bilgi yönetimi ve örgütsel öğrenme üçgeninde insanın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, insan ilişkileri yaklaşımı, örgütsel bilgi yönetimi alanı ve örgütsel öğrenme süreçlerinde insana ilişkin yapısal modeller açıklanmıştır. Çalışmada, bu üç alanın ara kesiti olarak belli insan özelliklerinin önerildiği bir küme modeli geliştirilmiştir. Örgütlerde verimliliğin artması için bu model baz alınarak insana yatırım yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: İnsan ilişkileri, bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme, örgütlerde insan varsayımı, küme modeli, human relations, knowledge management, organizational learning, assumption of human in organization, set model
Subjects: F. Management. > FE. Personnel management.
G. Industry, profession and education. > GD. Organizations.
G. Industry, profession and education. > GE. Staff.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 26 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7349

References

Accel Team.Com. (2001). “Human Relations School of Management: Employee Motivation Theory and Practice”. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.accel-team.com/human_relations/index.html [erişim tarihi].

Kırcalı, A. (1995). Benchmarking. [Çevrim içi], Elektronik adres: [http://www.geocities.com/akircali/yazilar/Benchmarking.htm] [erişim tarihi].

Iowa State University. Tech, Knowledge and Community: Knowledge Management and the Human Factor. [Çevrim içi], Elektronik adres: [http://www.extension.iastate.edu/mt/dcoates/archives/000035.html [15 Ocak 2002

Allee, V. (1997). The Knowledge evolution: Expanding organizational intelligence. Boston: Butterworth-Heinemann.

Argyris, C. ve Schön, D.A. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading, Mass.: Addison-Wesley.

Argyris, C. (2001). Öğrenmenin önünü tıkayan iyi iletişim. Harvard Business Review dergisinden seçmeler: Örgütsel öğrenme içinde (s. 93-115). İstanbul: BZD Yayıncılık.

Baransel, A. (1979). Çağdaş yönetim düşüncesinin evrimi: Klasik ve neo-klasik yönetim ve örgüt teorileri - cilt 1. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Bennis, W.G. (1967). Leadership theory and administrative behavior: The problem of authority. Administrative Science Quarterly, 4(3): 263.

Daft, R.L. (2000). Management. Forth Worth: The Dryden Press.

Davenport, T.H. ve Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi: Kuruluşlar ellerindeki bilgiyi nasıl yönetirler. İstanbul: Rota Yayın.

Davis, K. (1977). Human behavior at work: Organizational behaviour. New York: McGraw Hill Book Company.

Eren, E. 1996. Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta yayınları.

Ross; F. Murdick, R. (1977). People, productivity and organizational structure. Contemporary readings in organizational behavior. F. Luthans (ed.). içinde (s.122). New York: McGraw Hill,

Garvin, D.A. (1999). Öğrenen bir örgüt yaratmak. Harvard Business Review dergisinden seçmeler: Bilgi yönetimi içinde (s.51-81). İstanbul: BZD Yayıncılık.

Hicks, H.G. (1979). Örgütlerin yönetimi: Sistemler ve beşeri kaynaklar açısından. Osman Tekok vb. (çev.) Ankara: Turhan Kitapevi.

Kalite Derneği Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu. (1998). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Kal-Der Yayınları.

Karakaş, M. (2002). Bilgi yönetimi nedir?: Gerçek hayattan uygulamalar. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://www.bilgiyonetimi.org/bynedir.htm

Keskin, H. ve Kalkan, V.D. (2002). İşletmelerde bilgi yönetiminin tanımlanması ve kavramsallaştırılması: KOBİ’lerde bilgi yönetimi araçlarının kullanımına ilişkin bir araştırma. I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi bildirileri. [Çevrim içi], Elektronik adres: http://iibf.kou.edu.tr/ekonomi/tamprogram.htm.

Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta.

Lim, D. ve Klobas, J. (2000). Knowledge management in small enterprises. The Electronic Library, 18(6).

Mayo, E. (1945). The social problems of an industial civilization. Boston: Harvard University Graduate School of Business Administration.

Edwin C. Nevis, Anthony J. Dibella, Janet M. Gould, “Understanding Organization As Learning System”, Sloan Management Review, Vol: 36, No: 2, Winter 1995, s. 73.

Nonaka, I. (1991). The Knowlede-Creating Company. Harvard Business Review, November/December, c.69, n.6, 1991, s.1.

Nonaka, İ. (1999). Bilgi yaratan şirket. Harward Business Review dergisinden seçmeler: Bilgi Yönetimi içinde (s.29-50). İstanbul: BZD Yayıncılık.

O’Connor, E. (1999). Minding the workers: The meaning of “human” and “human relations” in Elton Mayo. Organization, 6(2): 223-246.

Onaran, O. (1971). Örgütlerde karar verme. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Öğüt, A. (2001). Bilgi çağında yönetim. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Probst, G. ve Büchel, B.S.T. (1997). Organizational learning: The competitive advantage of the future. London: Printince Hall.

Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1995). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Sağsan, M. (2002). Bilgi savaşı: Siperlerden klavyelere taşınan bir harekatın anatomisi. Avrasya Dosyası: İstihbarat Özel, 8(2): 217.

Scott, W.G. (1967). Organization theory: A behavioral analysis for management. Homewood, Ill: R.D. Irwin.

Scott, W.R. (2003). Organization: Rational, natural and open systems. New Jersey: Pretice Hall.

Svetvilas, C. (2001). The Human factor: Intellectual capital guru Nick Bontis Discusses KM’s missing links. Intelligent Enterprice, 4:11, 15243621, 7/23/2001.

Vail, E.F. (1999). Knowledge mapping: getting started with knowledge management. Information Systems Management, 16 (4): 16:23.

Walz, E. (1998). Information warfare: Principles and operations. Boston: Artech House.

Wren, D.A. (1972). The Evolution of management thought. New York: The Ronald Press.

Yazıcı, S. (2001). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Alfa.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item