Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması

Saatçioğlu, Ömür and Özmen, Ömür and Sürel Özer, Pınar Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulaması. Bilgi Dünyası, 2003, vol. 4, n. 1, pp. 45-63. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
45-63.pdf

Download (77kB) | Preview

English abstract

One of the areas where the impact of rapid change and developments most is the university education and libraries. Especially, technological development is one of the most important factors that affect the restructuring of university education and libraries. The skills that should be obtained throughout the university education carry the outmost importance in the restructuring process. One of these skills, which will make the major contribution to lifelong learning and learning how to learn, is information literacy. The role of library and librarians are increasing in the development of information literacy applications. The objective of this article is to define the development of information literacy; the changes in university education and libraries resulting from development of information literacy and to determine the position of library and librarians in the information literacy applications of Dokuz Eylul University.

Turkish abstract

Günümüzdeki hızlı değişim ve gelişimin etkilerinin en çok hissedildiği alanlardan biri üniversite eğitimi ve kütüphanelerdir. Teknolojik gelişmeler üniversite eğitimi ve kütüphanelerinin yeniden yapılanmasını kaçınılmaz kılan önemli faktörlerden biridir. Yeniden yapılanma sürecinde üniversite eğitimi sırasında kazanılması gereken beceriler önem kazanmaktadır. Bunlardan biri yaşamboyu öğrenmeye ve öğrenmeyi öğrenmeye önemli katkılar sağlayan bilgi okuryazarlığıdır. Bilgi okuryazarlığı uygulamalarının geliştirilmesinde kütüphane ve kütüphanecilerin rolü gittikçe artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilgi okuryazarlığının gelişimi ile üniversite eğitimi ve kütüphanelerde yarattığı değişimi tanımlamak; Dokuz Eylül Üniversitesinde geliştirilecek bilgi okuryazarlığı uygulamaları kapsamında kütüphane ve kütüphanecilerinin konumunu belirlemektir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bilgi okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı eğitimi, üniversite kütüphaneleri, information literacy, information literacy education, university libraries
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
C. Users, literacy and reading. > CE. Literacy.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 26 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7353

References

ACRL (2002). National Institute for Information Literacy - Best practices initiative. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.earlham.edu/~libr/Plan.htm, [3 Ekim.2002].

ACRL (2001). Objectives for information literacy instruction: A Model Statement for Academic Librarians. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.ala.org/ACRL/Standards_and_Guidelines/Objectives_for_Information_Literacy_Instruction__A_Model_Statement_for_Academic_Librarians.htm, [4 Ekim.2002].

ACRL (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. [Çevrim içi]. Elektronik adres:, http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/ACRL/Standards_and_Guidelines/Information_Literacy_Competency_Standards_for_Higher_Education.htm, [23 Aralık 2001].

ACRL (1997). Guidelines for instruction programs in academic libraries. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/ACRL/Standards_and_Guidelines/Guidelines_for_Instruction_Programs_in_Academic_Libraries1.htm, [4 Ekim 2002].

ALA (1998). A Progress Report on information literacy: An update on the American Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Final report. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.infolit.org/documents/progress.html, [30 Ocak 2002].

ALA (1989). American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.ala.org/Content/NavigationMenu/ACRL/Publications/White_Papers_and_Reports/Presidential_Committee_on_Information_Literacy.htm, [30 Ocak 2002]

Angeley, R. ve Purdue J. Information Literacy: An overview. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.ac.wwu.edu/~dialogue/issue6.html , [26 Aralık 2002].

Bilgin, N. (2000). İçerik analizi. İzmir : Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

California State University, Northridge. Library strategic plan. Çevrim içi]. Elektronik adres: http://library.csun.edu/susan.curzon/stratpln.html, [11 Ekim 2002]

Çakın, İ. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye erişim sorunları ile Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 2000, 1(1): 26-41.

Çakın, İ. (1998). Üniversitelerimizin bilgiye erişim ortamları: Genel değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cumhuriyetimizin 75.Yıl Özel Sayısı, s. 37-67.

Çapar, B. ve Gürdal, O. (2001). Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinin okuryazarlık durumu üzerine bir araştırma, Türk Kütüphaneciliği, 15(4): 407-418.

Çelik, A. (2000). Üniversite kütüphanelerinin geleceği. Bilgi Dünyası, , 1(1): 42-55.

Doherty, J.J., Hansen, M.A. ve Kaya, K.K. (1999), Teaching information literacy skills in the information age: The need for critical thinking. Library Philosophy and Practice: , 1(2), [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.uidaho.edu/~mbolin/doherty.htm [ 3 Ekim 2002].

Dokuz Eylül Üniversitesi. (2002). Kılavuz 2002. İzmir: DEÜ.

Doyle, C. (1994). Information literacy in an information society: A concept for the information age, ERIC Clearinghouse on Information and Technology, New York: Syracuse University.

Grassian, E. ve Kaplowitz, J.R. (2001). Information literacy instruction theory and practice. New York: Neal-Schuman Publishers.

Gürdal, O. (2000). Yaşamboyu öğrenme etkinliği "enformasyon okuryazarlığı". Türk Kütüphaneciliği , 14(2): 176-187.

Hacettepe Üniversitesi. Üniversitemiz: Tarihçe. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.hacettepe.edu.tr/turkce/universitemiz/tarihce.shtml, [11 Ekim 2002].

Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri. (1999). Kütüphane hakkında. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.library.hacettepe.edu.tr/kutuphane.htm [11 Ekim 2002].

Kurbanoğlu, S. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanelerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyası, 2(1):1-19.

McCool, D. (1989). Staffing for bibliographic instruction issues and strategies for new and expanding programs. M.Patine and B.Katz (yay.hazl), Integrating Library Use Skills into the General Eductaion Curriculum içinde (s.17-24). London: Haworth Press.

Meulemans, Y.N. ve Brown, J., Educating instruction librarians: A model for library and information science education. Research Strategies, 18: 253-264.

Miller, D. ve Anderson, J.L. (1996), Developing an integrated library program. Ohio: Linworth Publishing.

Oberman, C. (2002). What the ACRL Institute for Information Literacy Best Practices Initiative tells us about the librarian as teacher. 68th IFLA Council and General Conference: Libraries for Life: Democracy, Diversity, Delivery, August 18th - 24th 2002, Glasgow, Scotland’ta sunulan bildiri. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/082-119e.pdf

ODTÜ. (2002). ODTÜ hakkında. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.odtu.edu.tr/about/geninfo.php, [10 Şubat 2002 ]

ODTÜ. METU Library facts about online library. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://swan.lib.metu.edu.tr/9.asp, [11 Ekim 2002].

Rader, H. (1998), Faculty-librarian collaboration in building the curriculum for the millennium - the US experience. 64 th IFLA General Conference, August 16th-21st 1998, Amsterdam, Holland’ta sunulan bildiri. [Çevrim içi]. Elektronik adres: http://www.ifla.org/IV/ifla64/040-112e.htm, [19 Ağustos 2002].

Rader, H. (1995), Information literacy and the undergraduate curriculum. Library Trends, 44(2): 270-279.

Rubin, R. (1998). Foundations of library and information science. London: Neal-Schuman Publishers.

Sprague, R. ve Watson, H.J. (1996). Decision support for management. New Jersey: Prentice Hall.

Tonta, Y. (2002). Bilgi erişim sorunları ve Internet. A.Can, T.Gülle, O.Gürdal ve E.Yılmaz (yay.hazl.). 37. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (s.52-62). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item