Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi

Anameriç, Hakan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi. Bilgi Dünyası, 2004, vol. 5, n. 2, pp. 168-186. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
168-186.pdf

Download (216kB) | Preview

English abstract

E-Government process in Turkey as one of the adoption projects encompasses many legislation including some regulations. One of these regulation is that Freedom of Information Act that will provide to manage their information and enable citizens acquire information efficiently and prodocutively. Laws that are made for this purpose in 50 countries and effective as of democratic and flexible public management. By means of that, the regulations work in the aim of public’s fair use and access to information in terms of essences and rules in the basis of equality, objectivity and openness principles. Therefore, information that are produced by the foundation and institutions can be under control and described to extent of its security and sharability and information.

Turkish abstract

Türkiye’de sürdürülmekte olan e-Devlet çalışmaları ve Avrupa Birliği uyum projeleri kapsamında birçok kanun ve yeni düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de hem kamu kurum ve kuruluşların ellerindeki bilgiyi daha verimli ve etkin bir biçimde yönetmelerini sağlayacak hem de vatandaşların kamu hizmetleri konusunda bilgi edinme hakkını yerine getirecek olan “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”dur. Sözü edilen kanun, şu anda 50 kadar ülkede yürürlüktedir ve demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek için hazırlanmıştır. Böylece kurum ve kuruluşların üretmiş oldukları kurumsal bilgi kontrol altına alınacak, güvenlik, gizlilik ve paylaşılabilirlik sınırları belirlenecektir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu-Türkiye, bilgi edinme özgürlüğü, bilgi yönetimi, belge yönetimi, kurumsal bilgi yönetimi-Türkiye, Freedom of Information Act-Turkey, freedom of information, knowledge management, records management, organizational knowledge management-Turkey
Subjects: B. Information use and sociology of information > BZ. None of these, but in this section.
J. Technical services in libraries, archives, museum. > JE. Record keeping.
B. Information use and sociology of information > BF. Information policy
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 28 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7365

References

Alavi, M. ve Leidner, D. E.. (2001). “Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues.”, MIS Quarterly 25 (1): 107-136.

Arifoğlu, A., Körnes, A., Yazıcı, A., Akgül, M. K. ve Ayvalı, A. (Derl.). (2002). E-devlet yolunda Türkiye. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği.

Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı KHK ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. (1984, 9 Ekim). T.C. Resmi Gazete, 18540. 23 Aralık 2003 tarihinde http://proje.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/mevzuat.asp adresinden erişildi.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. (2003a, 24 Ekim). T.C. Resmi Gazete, 25269.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı. (2003b). 23 Aralık 2003 tarihinde http://www.adalet.gov.tr/kanun/Tasari/bilgiedinme.htm adresinden erişildi.

Çelik, A. ve Tonta, Y. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Çelik, A ve Tonta, Y. (Haz.), Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (ss. 1-13). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Elektronik İmza Kanunu. (2004, 23 Ocak). T.C. Resmi Gazete, 25355. Freedom of Information (FOI) Laws. (2004). 11 Mart 2003 tarihinde http://home.online.no/~wkeim/foil.htm#english adresinden erişildi.

Genelge 2003/48. (2003). T.C. Resmi Gazete, 25306.

Gürsoy, Ş., Kuş, M., Şen, S. ve Akdemir, E. S. (Yay. Haz.). (1996). Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı rehberi (2. bsk.). Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri.

İcimsoy, A. O. (1996). İdari belgelere erişim hakkı: bilgi edinme özgürlüğü kanunları. A. Çelik ve Y. Tonta (Yay. Haz.), Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (ss. 46-54). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

İdari Usul ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Ön Taslak). (1999). 20 Aralık 2003 tarihinde http://www.basbakanlik.gov.tr/genelgevekanunlar/idariusul/idariusul/html. 1-21 adresinden erişildi.

Kalseth, K.ve Cummings, S. (2001). Knowledge management: Development strategy or business strategy? Information Development, 17 (3), 163-172.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı: Kamu yönetiminde yeniden yapılanma-2. (2003). Ankara: T.C. Başbakanlık.

Mali İstihbarat Arşivi Yönetmeliği. (1951, 21 Temmuz). T.C. Resmi Gazete, 7864. 11 Ocak 2004 tarihinde http://proje.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/mevzuat.asp adresinden erişildi.

Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun. (1988, 4 Mart). T.C. Resmi Gazete, 19949. 11 Ocak 2004 tarihinde http://proje.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/mevzuat.asp adresinden erişildi.

Odabaş, H. (2003). Kurumsal bilgi yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17 (4), 357-368.

Özdemirci, F. (1996). Kurum ve kuruluşlarda belge üretiminin denetlenmesi ve belge yönetimi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Özdemirci, F. (2001). Belge üretimi ve kurumsal bilgi yönetimi. T. Fenerci ve O. Gürdal (Yay. Haz.), 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Uluslararası Sempozyum Bildirileri: 19-20 Nisan 2001 içinde (ss. 179-189). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

T.C. Anayasası. (1999). Ankara: Yetkin Yayınları.

Tortop, N. (2003). Bilgi edinme hakkı kanunu tasarısı üzerine. 19 Aralık 2003 tarihinde http://www.izmirbarosu.org.tr/mevzuat/inceleme_bilgi_edinme_hakki_yasa_tasarisi.htm#_ftnref2 adresinden erişildi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ: Sıra No: 193. (1989, 10 Mayıs). T.C. Resmi Gazete, 20161.

Gün ışığında yönetim: Bilgi edinme özgürlüğü / Bilgi edinme hakkı / İdari usul / İdarenin yaptığı işlemlerde önceden kamunun karar alma toplantılarının halka açık olması. 11 Mart 2003 tarihinde http://www.anap.org.tr/anap/dokuman/gunisigi.htm adresinden erişildi.

Özay, İ. (2002). Gün ışığında yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item