Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü

Anameriç, Hakan Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü. Bilgi Dünyası, 2005, vol. 6, n. 1, pp. 15-35. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
15-35.pdf

Download (115kB) | Preview

English abstract

Since information centers are organisations, whatever improvements were achieved in the scientific management approaches for the sake of organisational development should also have some suitable counterparts for the establishment and development of information centers. In this respect, concepts of systems analysis, total quality management, public relations, information systems and information management were investigated in terms of their validity by their applications concerning the information centers.

Turkish abstract

Bilgi merkezleri birer organizasyon olduklarına göre, bilimsel yönetim yaklaşımındaki ilerlemeler, bilgi merkezlerinin örgütsel gelişimleri için de kullanışlı olabilecek sonuçlar ortaya koyarlar. Çalışmada, bu açıdan göz önüne alındıklarında, sistem analizi, toplam kalite yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri ve bilgi yönetimi yaklaşımlarının, bilgi merkezleri için geçerlilikleri incelenmektedir.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, veri işlem sistemleri, kütüphane yönetimi, bilgi merkezleri, information systems, management information systems, decision support systems, data processing systems, Library management, information centers
Subjects: F. Management.
G. Industry, profession and education. > GD. Organizations.
Depositing user: Kamil Comlekci
Date deposited: 28 Mar 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:02
URI: http://hdl.handle.net/10760/7378

References

Abbott, C. (1994). Performance measurement in library and information services. London: ASLIB.

Adams, R. (1995). Strategic information systems and libraries. Library Management, 16 (1), 11-17.

Alkan, N. (1996). Bilgi merkezlerinin yönetiminde değerlendirmenin önemi. D. Atılgan ve S. Arslantekin (Yay. Haz.), “Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları” Sempozyumu bildirileri: 7 Mart 1996 Ankara içinde (ss. 22-27). Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü.

Anameriç, H. (2003). Kütüphanelerde yönetim bilgi sistemleri ve bir model önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Anameriç, H. (2005). Bilgi sistemleri ve yönetimde bilgi sistemlerinin kullanılması. C.C. Aktan ve İ.Y. Vural (Yay. Haz.), Bilgi Çağı, Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri içinde (ss. 121-174). Konya: Çizgi Kitabevi.

Alter, S. (1997). Information systems: A management perspective. New York: Addison Wesley Publishing Company.

Bensghir, T.K. (1996). Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim. Ankara: TODAİE.

Brophy, P. (1986). Management information and decision support systems in libraries. Aldershot: Gower Publishing Company Limited.

Bryson, J. (1990). Effective library and information center management. Aldershot: Gower.

Cullen, R. (1992). A bottom-up approach from down-under: Management information in your automated library system. Journal of Academic Librarianship, 18 (3), 152-157.

Cullen, R. (1990). A model of a management information system for library and information service managers. International Journal of Information and Library Research, 2 (1), 23-34.

Çelik, A. (2001). Bilgi hizmetleri ve mevzuat. Ankara: ÜNAK.

Çelik, A. (1994). Sistem kuramı ve kütüphanecilik. F. Özdemirci ve Y. Kayan (Yay. Haz.), “Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ'a Armağan” içinde (ss. 45-53). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Çimen, M. ve Ateş, M. Yönetim bilgi sistemleri. 22 Nisan 2002 tarihinde http://www.merih.net/m2/mis/wmetate23.htm adresinden erişildi.

Davis, G.B. (1985). Management information systems: Conceptual foundations structure, and development. New York: McGraw Hill.

Eco, U. (1999). Gülün adı. İstanbul: Can Yayınları.

Ferguson, S. ve Whitelaw, M. (1992). Computerized management information systems in libraries. Australian Library Journal, 41 (3 August), 184-198.

Fulweiler, R.D. ve Dugan, R.E. (2001). The role of management information systems. Journal of Academic Librarianship, 27 (5), 386-393.

Gökçen, H. (2002). Yönetim bilgi sistemleri: Analiz ve tasarım perspektifi. Ankara: Epi Yayıncılık.

Himmetoğlu, B.A. (1971). Karar verme yeteneğini geliştirme. İzmir: Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi.

Karakaş, S. (1991). Yönetim enformasyon sistemleri. H.S. Keseroğlu (Yay. Haz.), “Kütüphane – Enformasyon - Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve Türkmarc” Sempozyumu bildirileri içinde (ss. 254-263). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi.

Koory, J.L. (1987). Management information systems: Planning, and decision making. Cincinnati: Southwestern Pub. Co.

Lakos, A. (1997). Library management information systems in the client server environment: A proposed new model. In Proceedings of the 2nd Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services, 10 September 1997 (ss. 277-286). Newcastle upon Tyne: Information for the Department of Information and Library Management, University of Northumbria.

Lancaster, F.W. (1988). If you want to evaluate your library. London: Library Association.

Lucas, H. (1986). A casebook for management information systems. New York: McGraw Hill.

Lucey, T. (1987). Management information systems. Easleigh: DP Publications.

Martin, C. ve Powell, P. (1992). Information systems: A management perspective. New York: McGraw Hill.

Massie, J.L. (1983). İşletme yönetimi ( Ş. Özalp, Çev.). Eskişehir: Bayteş Yayınları.

McClure, C., Hagerty-Roach, L. ve Lindsay, R. (1989). Design of a public library management information system: A status report. Library Administration and Management, 3, 192-198.

Öztemel, E. (1998). Bilgi toplumunda yönetim bilişim sistemlerinin gelişimi. Yeni Türkiye, 21. Yüzyıl Özel Sayısı II, 1175-1181.

Paksoy, S. (1996). İşletmelerde bilgi gereksinimi ve yönetim bilişim sistemlerinin rolü. Yönetim: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 25, 56-64.

Scott, G.M. (1986). Principles of management information systems. New York: McGraw Hill.

Uçak, N.Ö. (2000). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1 (1), 143-159.

Yontar, A. (1995). Kütüphane ve belge-bilgi merkezlerinde bilimsel yönetimin önemi. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği.

Ward, S. (1995). Management information systems - managing libraries. Library and Information Briefings, 60, 1-9.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item