Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Polat, Coşkun Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 2005, vol. 19, n. 4, pp. 408-431. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
Makale-1.pdf

Download (150kB) | Preview

English abstract

Information Literacy is the set of skills needed to find, retrieve, analyze, and use information from a variety of sources. Educational institutions have the primary responsibility for providing the students with these skills. In this regard universities have to develop information literacy programs to equip students with the information and skills required. This study examines the challenges that the students faced in terms of information literacy related issues. A questionnaire was applied to 262 post graduate students of Hacettepe University in order to collect the data for this study. Collected data were analyzed by using “t-test” and “one-way variant analysis” methods.

Turkish abstract

Bilgi okuryazarlıgı, degisik formatlardaki bilginin bulunması, erisilmesi, degerlendirilmesi, kullanılması ve iletilmesi becerileridir. Bu becerilerin kazandırılmasında egitim kurumları öncelikli sorumludurlar. Üniversiteler de bu becerileri ögrencilere kazandırmak için bilgi okuryazarlıgı programları gelistirmelidirler. Bu çalısmada üniversite ögrencilerinin bilgi okuryazarlıgına iliskin konulardaki zorlanma düzeyleri arastırılmıstır. Arastırma kapsamında Hacettepe Üniversitesi (HÜ)’nde 2003-2004 ögretim yılı itibariyle yüksek lisans ögrenimlerine devam eden 262 kisiye anket uygulanmıstır. Verilerin degerlendirilimesinde “t testi” ve “varyans analizi” kullanılmıstır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: üniversiteler, yüksekögretim, bilgi okuryazarlığı, universities, higher education, information literacy
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
C. Users, literacy and reading. > CZ. None of these, but in this section.
Depositing user: Coşkun POLAT
Date deposited: 28 Apr 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:03
URI: http://hdl.handle.net/10760/7480

References

Association of College and Research Libraries (ACRL). (2000). Information literacy competency standards for higher education. Approved by the Board of Directors of the ACRL. Chicago: ACRL.

Association of College and Research Libraries (ACRL). (2003). Information Literacy Web Site. The Standarts: Step-by-step. ALA. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.ala.org/ala/acrl/acrlissues/acrlinfolit/infolitstandards/stepbystep1/stepbystep.htm [20 Aralık 2005].

American Library Association (ALA). (1989). Presidential Committee on Information Literacy.Final Report.Chicago: American Library Association,

Doyle, Christian S. (1994). Information literacy in an information society: A concept for the information age. New York: Syracuse University.

Kaptan, Saim. (1989). Bilimsel araştırma teknikleri ve istatistik yöntemleri. Ankara: Tekışık Matbaası.

Karasar, Niyazi. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. 7. Bs. Ankara: Sanem Matbaacılık.

Polat, Coşkun. (2005). Üniversitelerde kütüphane merkezli bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Shapiro, J. J. ve S. K. Hughes. (1996). “Information literacy as a liberal art: enlightenment proposals for a new curriculum”, Educom Review, March/April: 31–35.

Tezbaşaran, A. Ata. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci bası. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item