Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri: Sakarya Üniversitesi Örneği

Aldemir, Ahmet Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri: Sakarya Üniversitesi Örneği., 2004 MS thesis, Hacettepe University (Turkey). [Thesis]

[img]
Preview
PDF
tez-pdf.pdf

Download (920kB) | Preview

English abstract

As the increase in the quantity and the quality of the information makes the lifelong learning compulsory for all the members of the society, lifelong learning requires improvement of some skills like information literacy skills. Equipping individuals with the information literacy skills, such as defining the information needs, searching, finding, using and communicating information, during their formal education requires that the teachers should posses these skills. Therefore, it is getting important for teacher candidates to graduate from the Faculty equipped with information literacy skills. The findings of this research carried out on the senior students attending Sakarya University Faculty of Education show that library facilities they owe as well as the education they get don’t let their information literacy skills to improve. Findings also prove that they are willing to attend information literacy training programs.

Turkish abstract

Bilginin nitelik ve niceliğindeki artış yaşamboyu öğrenmeyi tüm toplum bireyleri için bir zorunluluk haline getirirken, yaşamboyu öğrenme başta bilgi okuryazarlığı olmak üzere bazı becerilerin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bilgi gereksiniminin tanımlanması, bilginin aranması, bulunması, kullanılması ve iletimi aşamalarını içeren bilgi okuryazarlığı becerilerinin bireylere eğitim süreci içinde kazandırılması, öncelikle öğretmenlerin bu becerilere sahip olmalarını gerektirmekte bu durumda da öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinden bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olarak mezun olmalarını sağlamak önem kazanmaktadır. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerinde yürütülen bu araştırmadan elde edilen bulgular kütüphane olanaklarının ve aldıkları eğitimin öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı becerilerinin gelişmesine olanak vermediğini ve öğretmen adaylarının bu alanda eğitim almaya istekli olduklarını göstermektedir.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: Bilgi okuryazarlığı, yaşamboyu Öğrenme, öğretmen yetiştirme programları, bilgi okuryazarlığı programları, kullanıcı eğitimi; information literacy, lifelong learning, teacher education program, information literacy program, user education
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
C. Users, literacy and reading. > CD. User training, promotion, activities, education.
Depositing user: ahmet aldemir
Date deposited: 06 Oct 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8192

References

AASL/AECT (American Association of School Librarians ve Association for Educational Communication and Technology). Information Literacy Standarts for Student Learning. Chicago, American Library Association, 1998.

BAWDEN, David. “Information and Digital Literacies; a rewiew of Concepts”. Journal of Documentation, LVII, 2, 2001:218-59.

BROWN, C. M. ve L. R. KRUMHOLZ. “Integration Information Literacy into the Science Curriculum” College&Research Libraries, LXIII, March 2002:111-123.

DRUCKER, Peter F. Kapitalist Ötesi Toplum. Ankara: İnkilap Kitapevi, 1994.

DUMAN, Ahmet. İnternet, Öğrenme ve Eğitim Üzerine Bir Deneme” Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, DCLXIII, 1998.

KURBANOĞLU, Serap. “Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılması Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rölü”. Türk Kütüphaneciliğ, II, sayı 1, 2001: 1-19.

PLOTNICK, Eric. “Information Literacy: Definations/Perspectives”. Teacher Librarian, XXVIII, sayı 1, 1997:27-29.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi. 16. Haziran 2004-06-22 <http://www.ef.sakarya.edu.tr/sayfa/bolum/index.htm>.

SEAMANS, Nancy H. “Information Literacy: A Study of Freshman Students’s Perceptions, with Recommendations”. (Unpublished Doctoral Dissertation). Blacksburg,Viginia: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2001.

SNAVELY, L. ve N. COOPER. “The Information Literacy Debate”. The Journal of Academic Librarianship, XXIII, sayı 1, 1997: 9-13.

SPITZER, K. L. ve M. B. EİSENBERG. Carrie A. Lowe. Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. Syracuse, New York: ERIC Clearinghouse on Information & Technology. IR-104, 1998

ŞAHİNEL, Semih. Eleştirel Düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2002.

TÜSİAD. Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. Türk Sanayi ve İşadamları Derneği. (rapor No: TY/184/1999). Ankara, 1999. 31.12.2002. <http://www.tusiag.odg/turkish/rapor/mesleki/mesleki02-1.pdf>.

YALVAÇ, Mesut. “21. Yüzyılda Enformasyon Profesyonellerinin Eğitim ve Öğretiminde Enformasyon Okuryazarlığı Standartları” Türk Kütüphaneciliği, XV, sayı 2, 2001: 136-149.

YALVAÇ, Mesut. “Web’de Enformasyon Okuryazarlığı”. Bilgi Dünyası, II, sayı 1, 2001: 48-66.

Yükseköğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu.(Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayın No: DPT: 2534-ÖİK 550). Ankara, 2000.

ZHANG, Wenxian. “Building Partnerships in Liberal Arts Education: Library Team Reference Services Review, XXIX, sayı 2, 2001: 141-150.

ZOLLER, Uri, David Ben-Chaim. “Computer Inclination of students and Their Teachers in the Context of Computer Literacy Education” The Journal of Computers in Mathematics and science Teaching, XV, sayı 4, 1996: 401-421.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item