Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri

Odabaş, Hüseyin Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri. Türk Kütüphaneciliği, 2003, vol. 17, n. 1, pp. 22-36. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
Internet_Tabanli_Uzaktan_Egitim.pdf

Download (319kB) | Preview

English abstract

Recent developments in Internet and computer technology caused radical changes in education, as in all areas. The utilization of Internet in the area of education provided new and better solutions to educational problems hitherto unthinkable. It is concluded that, a more effective and efficient education can be provided by using contemporary methods by the side of traditional methods. This article is concerned with the nature of distance education based on Internet, its emergence and its advantages and disadvantages. Furthermore, the article deals with the applicability of distance education programs in the Departments of Information and Records Management in Turkey. Finally, an evaluation and recommendations were made.

Turkish abstract

Internet ve bilgisayar teknolojisindeki son gelişmeler, bütün alanlarda olduğu gibi, eğitimde de köklü değişimlere neden olmuştur. Internet’in eğitim alanında kullanılmaya başlamasıyla, o zamana kadar çözüm getirilemeyen bazı eğitim sorunlarına çözümler bulunmuştur. Geleneksel modellerin yanı sıra, çağdaş yöntemleri uygulayarak daha etkin ve verimli bir eğitimin verilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu makale, uzaktan eğitimin ne olduğu, ortaya çıkışı, Internete dayalı uzaktan eğitimin avantaj ve dezavantajları üzerinde durmaktadır. Ayrıca, uzaktan eğitim programlarının Türkiye’nin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde uygulanabilirliği de ele alınmış; bu açıdan bir değerlendirme yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Uzaktan eğitim, uzaktan öğrenim, internet tabanlı eğitim, bilgi bilimi; distance education, distance learning, internet based education, information science
Subjects: G. Industry, profession and education. > GH. Education.
Depositing user: Hüseyin Odabaş
Date deposited: 14 Oct 2006
Last modified: 02 Oct 2014 12:04
URI: http://hdl.handle.net/10760/8221

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Arslantekin, Sacit. (2000). “Kütüphanecilikte web tabanlı uzaktan eğitim,” Türkiye’de Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri içinde (65-72). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi.

Çağıltay, Kürşat. (2002). “Uzaktan eğitim: Başarıya giden yol teknolojide mi yoksa pedagojide mi?”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.teknoturk.org/docking/yazilar/tt000037-yazi.htm [07.04.2002]

“Distance education in higher institutions” (1997). [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://nces.ed.gov/pubs98/distance/index.html [24.04.2002]

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. (2001). “Uzaktan eğitim.” [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://egitek.meb.gov.tr/KapakLink/UzaktanEgitim/UzaktanEgitim.html [07.04.2002]

Fourie, Ina. (2001). “The use of CAI for distance teaching in the formulation of search strategies,” Library Trends 50 (1): 110-129.

The Graduate School of Library and Information Science. University of Illinois. (18.07.2002). “Distance education (LEEP)”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://alexia.lis.uiuc.edu/gslis/degrees/leep.html (21.11.2002)

Hançer, Ahmet Murat. (2002). “Neden e-learning?” [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.humanitas.gen.tr/ahmethancer.htm [18.11.2002]

İstanbul Bilgi Üniversitesi. (21.11.2002).“İşletme yönetimi yüksek lisans programı” [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.bilgi.edu.tr/graduate/execmba/index.htm [21.11.2002]

İşman, Aytekin. (1999). “Uzaktan eğitim: EDOK Uzaktan Eğitim Merkezi,” Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 15-16 Kasım 1999 içinde (93-101). Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.

Milli Enformatik Komitesi. Yükseköğretim Kurulu. (2002).“2001 Bahar dönemi açılan derslerin listesi”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.ii.metu.edu.tr/EMK/uzaktan.htm [19.11.2002]

Orta Doğu Teknik Üniversitesi. (30.10.2002). “Uzaktan eğitim programları”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.odtu.edu.tr/acadunits/onlineprogs.php [21.11.2002]

Pyle, Ransford C. and Charles D. Dziuban. (2001). “Technology: Servant or master of the online teacher?,” Library Trends 50 (1): 130-144.

Ruksasuk, Narumol. (1999). “Library and information science distance education in Thailand in the next decade,” 65th IFLA Council and General Conference August 20-28 1999, Bangkok, [11 p.].

School of Communication, Information and Library Studies. The State University of New Jersey Rutgers. (2002). “Professional development studies”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://scils.rutgers.edu/programs/pds/ [21.11.2002]

School of Information Science. University of Pittsburgh. (09.07.2002). “Telecommunication program” [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.tele.pitt.edu [21.11.2002]

School of Library Information Science. University of South Caroline. (18.11.2002). “Distance education on campus and distance students”, [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.libsci.sc.edu/DE.html [21.11.2002]

Sevand, Hakkı. (21-27 Ocak 2002). “E-learning alanındaki gelişmeler,” BT-Haber Gazetesi: Uzaktan Eğitim, (353) 3.

Toptaş, Erdal. (2001). “Uzaktan eğitim ve kütüphanecilik bölümlerinde uygulanması: A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü için bir model.” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.

Turan, M. Metin ve Gürkan Barış. (1999). “Uzaktan eğitim sistemi,” Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 15-16 Kasım 1999 içinde (153-158). Ankara: Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı.

Türkoğlu, Recep. (2001). “On-line eğitim,” [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.teknoturk.org/docking/yazılar/tt000042-yazi.htm [18.11.2002]

Yükseköğretim Kurulu. (2002). “Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği”, [Çevrimiçi] Elektronik Adres: http://euclid.ii.metu.edu.tr/EMK/univers.htm [21.02.2003]

Alkan, Nazlı. (2002). “Uzaktan öğrenime kütüphane desteği,” Bilgi Teknolojileri Kongresi 6-8 Mayıs 2002, Denizli içinde. Denizli: Pumukkale Üniversitesi. (Cd-Rom)

Çelik, Ahmet. (1998). “Uzaktan eğitim ve kütüphanecilik,” Türk Kütüphaneciliği 12 (2): 104-109.

Kudat, Beliz. (21-27 Ocak 2002). “Uzaktan eğitimin sorunu hız,” BT-Haber Gazetesi: Uzaktan Eğitim (353) 8.

Peraya, Daniel. Distance education and the WWW. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://tecfa.unige.ch/edu-comp/edu-ws94/contrib/peraya.fm.html [01.04.2002]

Torkul, Orhan ve M. Cemil Karacadağ. (2002). “Sakarya Üniversitesi Uzaktan Öğretim Önlisans Projesi ve SAÜİDÖ,” Bilgi Teknolojileri Kongresi 6-8 Mayıs 2002, Denizli içinde. Denizli: Pumukkale Üniversitesi. (Cd-Rom)

Wilson, Tom. (1997). “Electronic publishing and the future of the book,” The International Conference on Book Science to Commemorate the 450th Anniversary of the First Lithuanian Book, Vilnius University, Lithuanian, 24-28 September, 1997, [8 p.]. (Bildiri)


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item