Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001

Tonta, Yaşar Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 2002, vol. 16, n. 3, pp. 282-320. [Journal article (Paginated)]

[img]
Preview
PDF
tonta-tk.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The journal Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship) has been published since 1987. A continuation of the Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni (Bulletin of the Turkish Librarians’ Association) that was published between 1952 and 1986, Türk Kütüphaneciliği became a refereed journal in 1995. Based on a review of 238 articles published in the journal between 1987-2001 (135 of which were published before it became refereed, 103 after), this study compares some bibliometric features (number of pages in each issue, the length of articles, authors, topics, citations, etc.) of articles that were published before the journal became refereed with those after. The average number of pages in each issue increased 81% after the journal became refereed. The average length of an article increased 75% (from 8 pages to 14 pages). The number of citations per article increased 65% (from 11 citations to 171 citations). The percentage of articles having abstracts in Turkish and English increased from 24% to 96%. Articles were written by 94 different authors representing 42 institutions. Overwhelming majority of articles were written by a single author. Researchers affiliated with the departments of librarianship have authored the majority of articles. More than 20% of articles that appeared in the journal are on libraries (including public, academic, and special libraries), followed by 12% on information retrieval and bibliographic control (cataloging and classification), and 8% on information technology and library automation. More than half (53%) of all citations (3204) were for books while 42% for journals and 5% for “other publications” (e.g., unpublished manuscripts, web sites, among others). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Türk Kütüphaneciliği, Resmî Gazete (Turkish Official Gazette), Library Trends, Journal of the American Society for Information Science, Information Technology and Libraries and College & Research Libraries are among the most frequently cited journals. Majority of citations were for articles appeared in a few core journals, which fits Bradford’s Law of Scattering (1934). The problems facing Türk Kütüphaneciliği are also discussed along with some recommendations.

Turkish abstract

Türk Kütüphaneciliği dergisi 1987 yılından beri yayımlanmaktadır. 1952-1986 yılları arasında yayımlanan Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin devamı olan Türk Kütüphaneciliği 1995 yılında hakemli olmuştur. Bu araştırmada Türk Kütüphaneciliği’nin 1987-2001 yılları arasında yayımlanan sayıları incelenerek, dergide hakemli olmadan önce (135) ve hakemli olduktan sonra (103) yayımlanan toplam 238 makale bibliyometrik özellikler (sayfa sayısı, makale sayısı, yazarlar, makale konuları, atıf yapılan yayınlar, vd.) açısından birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Hakemli olduktan sonra derginin her sayısındaki ortalama sayfa sayısı %81 oranında artmıştır. Bir makalenin ortalama uzunluğu %75 artarak 8 sayfadan 14 sayfaya, bir makaledeki ortalama atıf sayısı da %65 artışla 11’den 17’ye yükselmiştir. Türkçe ve İngilizce özeti olan makale oranı %24’ten %96’ya yükselmiştir. Makaleler 42 kurumu temsil eden 94 farklı yazar tarafından kaleme alınmıştır. Makalelerin büyük bir çoğunluğu tek yazarlıdır. En fazla makale yayımlayanlar arasında üniversitelerin kütüphanecilik bölümlerine mensup araştırmacılar gelmektedir. Makalelelerin %21’i kütüphaneler (halk, üniversite, özel, vd.), %12’si bilgi erişim ve bibliyografik denetim (kataloglama-sınıflama), %8’i ise bilgi teknolojisi ve kütüphane otomasyonu konularındadır. Atıf yapılan toplam 3204 yayının %53’ünü kitaplar, %42’sini dergiler, %5’ini ise “diğer yayınlar” (yayımlanmamış çalışmalar, arşiv belgeleri, web sayfaları, vd.) oluşturmaktadır. En çok atıf yapılan dergiler sıralamasında Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Türk Kütüphaneciliği, Resmî Gazete, Library Trends, Journal of the American Society for Information Science, Information Technology and Libraries ve College & Research Libraries dergileri başta gelmektedir. Atıfların çoğu az sayıda çekirdek dergide yayımlanan makalelere yapılmıştır. Bu yönüyle yabancı dergilere yapılan atıfların dağılımı Bradford’un Saçılım Yasasına (1934) uygunluk göstermektedir. Araştırma sonunda Türk Kütüphaneciliği dergisinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmaktadır.

Item type: Journal article (Paginated)
Keywords: Türk Kütüphanciliği dergisi - Bibliyometrik özellikler, Türk Kütüphanciliği dergisi - Atıf analizi, Türk Kütüphanciliği dergisi - Literatür eskimesi, Hakemli dergiler; Journal of Turkish Librarianship – Bibliometric features, Journal of Turkish Librarianship – Citation analysis, Journal of Turkish Librarianship – Obsolescence, Refereed journals
Subjects: B. Information use and sociology of information > BB. Bibliometric methods
Depositing user: prof. yasar tonta
Date deposited: 01 May 2007
Last modified: 02 Oct 2014 12:07
URI: http://hdl.handle.net/10760/9447

References

Abu Isneineh, S. (1996). Türkiye ve Ürdün'de yayımlanan kütüphanecilik dergilerinin karşılaştırmalı içerik analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi.

Aslan, S. (1992). “Sevgili okuyucularımıza.” (Editoryal), Türk Kütüphaneciliği 6 (4): 187-188.

Aslan, S. (1993). “Bir yılın ardından.” (Başyazı), Türk Kütüphaneciliği 7 (4): 243-245.

Aslan, S. (1994). “Çevreci kütüphanecilik.” (Başyazı), Türk Kütüphaneciliği 8 (2): 83-86.

Cano, V. (1999). “Bibliometric overview of library and information science research in Spain”, Journal of the American Society for Information Science 50 (8): 675-680.

Çakın, Y. (1980). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nin içerik ve yazar yönünden değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara, Hacettepe Üniversitesi.

Gökkurt, Ö. (1991). “Enformetri (informetrics): Bir tanıtım denemesi”, Yay. Haz. H.S. Keseroğlu. Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri: 1-4 Ekim 1991, Beyazıt Devlet Kütüphanesi içinde (215-253). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi.

ISI. (2001). Institute for Scientific Information. Journal Citation Reports. [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.isiweb.com [26.08.2002].

Jarvelin, K. and P. Vakkari. (1990). “Content analysis of research articles in library and information science”, Library and Information Science Research 12 (4): 395-421.

Jarvelin, K. and P. Vakkari. (1993). “Evolution of library and information science 1965-1985: Content analysis of journal articles”, Information Processing & Management 29 (1): 129-144.

Koehler, W. et al. (2000a). “A bibliometric analysis of select information science print and electronic journals in the 1990s”, Information Research 6 (1). [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://InformationR.net/ir/paper88.html [20.09.2002].

Koehler, W. et al. (2000b). “A bibliometric exploration of the demographics of journal articles: Fifty years of American Documentation and the Journal of the American Society for Information Science”, CyberMetrics 4 (1). [Çevrimiçi] Elektronik adres: http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics/articles/v4i1p3.pdf [20.09.2002].

Kurbanoğlu, S.S. (1996). “Türk kütüphanecilerinin kullandığı dergiler”, Türk Kütüphaneciliği 10 (2): 105-118.

Sağlamtunç, T. (1992). “Değerli meslektaşlarım. (Başyazı)”, Türk Kütüphaneciliği 6 (4): 185-186.

Terry, J.L. (1996). “Authorship in College & Research Libraries revisited: Gender, institutional affiliation, collaboration”, College & Research Libraries 57(4): 377-383.

Tonta, Y. (1995). “Türk Kütüphaneciliği’nde yeni atılımlar.” (Editoryal), Türk Kütüphaneciliği 9 (1): 3-4.

Tonta, Y. (1999). “Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine”, Türk Kütüphaneciliği 13 (2):112-124.

Ünver, Ö. ve H. Gamgam. (1999). Uygulamalı istatistik yöntemler. 3. bs. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Yılmaz, B. (1998). “Türk Kütüphaneciliği’nin kurumsallaşması üzerine. (Editoryal)”. Türk Kütüphaneciliği 12 (3): 195-196.

Yontar, A. and M. Yalvaç. (2000). “Problems of library and information science research in Turkey: a content analysis of journal articles 1952-1994”, IFLA Journal 26 (1): 39-46.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item