Działalność informacyjno-dydaktyczna Oddziału Informacji Naukowej a promocja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Mazur, Katarzyna and Wierzbicka, Dorota . Działalność informacyjno-dydaktyczna Oddziału Informacji Naukowej a promocja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego., 2008 In: Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, nr 5). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, pp. 62-70. [Book chapter]

[img]
Preview
PDF
wierzbicka-n.pdf

Download (717kB) | Preview

English abstract

The authors present the influence of activities performed by the Reference Department of the Main Library of the University of Opole on creating positive image of this library. They stress the necessity to promote the library among the employees of the whole university and the role of this particular department in promoting the university. Various kinds of possible activities are presented, including information and educational services as well as exhibitions. The emphasis is laid on information instruction and permanent improving of library resources and facilities supporting librarians and users, particularly electronic sources of information. Furthermore, the authors accent the significance of knowledge gained in the library for users’ success and evaluate the scope of activities undertaken by the reference department with regards to its users’ needs. The attention is also drawn to relations between the performance of this department and positive reception of the performance of the whole library.

Polish abstract

Ukazano wpływ aktywności Oddziału Informacji Naukowej na kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Podkreślono konieczność promocji Biblioteki wśród pracowników wszystkich jednostek Uniwersytetu Opolskiego, a także znaczenie działalności OIN dla promowania Uczelni. Przedstawiono rodzaje działalności, zarówno informacyjną, dydaktyczną i wystawienniczą, w tym szczególne znaczenie szkoleń w edukacji informacyjnej, oraz nieustanne udoskonalanie warsztatu pracy przeznaczonego dla pracowników i użytkowników OIN, zwłaszcza elektronicznych źródeł informacji. Podkreślono znaczenie wiedzy zdobytej w bibliotece w odniesieniu sukcesu przez użytkownika. Nakreślono ewaluacje zakresu działań OIN pod względem potrzeb i zainteresowań czytelników. Podkreślono zależność między efektywnością pracy OIN a pozytywnym odbiorem działalności Biblioteki Głównej UO.

Item type: Book chapter
Keywords: academic library; information resources; reference department; users; Opole; biblioteka akademicka; warsztat informacyjny; oddział informacji naukowej; użytkownicy
Subjects: I. Information treatment for information services > IJ. Reference work.
F. Management. > FB. Marketing.
C. Users, literacy and reading.
D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Lidia Derfert-Wolf
Date deposited: 19 Apr 2009
Last modified: 02 Oct 2014 12:14
URI: http://hdl.handle.net/10760/13052

References

Bromowicz, D. (2007). Wydawnictwa informacyjne Biblioteki Jagiellońskiej z lat 1982–2007 towarzyszące wystawom. [W:] Kocójowa, M., red. Przenikanie i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: zagadnienia międzynarodowego bibliotekoznawstwa porównawczego [dok. elektr. CD-R]. Kraków: IINiB UJ. ISBN 978-83-921593-2-2 [odczyt: 15.03.2008].

Ganińska, H. (2004). Informacyjny model naukowej biblioteki technicznej. [W:] Kocójowa, M., red. (2004). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wydaw. UJ, s. 34–39.

Huczek, M., dok. elektr. (2004). Public relation a wizerunek biblioteki. http://www.ebib.oss.wroc.pl/2004/56/huczek.php [odczyt: 15.03.2008].

Januszko, W. (2005). Czy podążanie współczesnych społeczeństw w stronę struktur sieciowych stwarza szanse czy zagrożenie? [W:] Sosińska-Kalata, B.; M. Przastek-Samokowa, red. (2005) Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: SBP, s. 107–113.

Jaskowska, M. Public relations w bibliotekach. Kraków: Wydaw. UJ, 224 s.

Kurek-Kokocińska, S. (2001). Społeczeństwo biblioteczne jako społeczeństwo informacyjne. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 2, s. 43–63.

Materska, K. (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: SBP, 405 s.

Matwiejczuk, W.; H. Okoń (2002). PEDAGOG – słownik słów kluczowych bibliotecznego systemu informacyjnowyszukiwawczego. Opole: Wydaw. UO, 155 s.

Pindlowa, W. (2007). Wychowanie przez bibliotekę. [W:] Leończuk, J., red. (2007). Od księgoznawstwa przez bibliotekoznawstwo do nauki o informacji XXI wieku. Białystok: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, s. 35–39.

Poyner, A. (2005). Enabling End-Users. Oxford: Chandos Publishing, 147 s.

Sójkowska, I., dok. elektr. (2006). Bibliografia dorobku naukowego pracowników uczelni – tradycyjne i nowoczesne metody udostępniania. http://www.ebib.info/2006/71/sojkowska.php [odczyt: 15.03.2008].

Tarka, M., dok. elektr. (2007). Public relations w bibliotece. http://www.ebib.info/2007/84/a.php?tarka [odczyt: 15.03.2008].

Wanke-Jerie, M; M. Wanke-Jakubowska, dok. elektr. (2004). Duży sukces małym kosztem. http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/jakubowska.php [odczyt: 15.03.2008].

Wielka Encyklopedia PWN (2002). Warszawa: PWN. T. 9. (Hasło: folder).

Żmigrodzki, Z., red. (2006). Informacja naukowa. Warszawa: SBP, 318 s.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item