Outsourcing spisových, archivních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku

Štěpanovský, Štěpán Outsourcing spisových, archivních a administrativních služeb jako nástroj informačního ekosystému průmyslového podniku., 2011 . In Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference, University Library in Bratislava (Slovakia), 10-12 October 2011. [Conference paper]

[img]
Preview
PDF
KIE.pdf

Download (157kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
InfEcolog_Presentation_2011.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

Turbulent times led firms to a flat organization structure, process management and decentralization. In spite of the fact that we have sophisticated tools of communication in firms, exchange of information and knowledge in companies with a flat organizational structure are not satisfactory. It is evident that although there is very flexible and fast communication in contrast to the vertically managed organizations, we often struggle here with a great deal of information noise, loss of information and knowledge throughout the enterprise. Deficiencies in communication do not concern the core processes but mainly the support processes. These support processes are high demands on documentation and information exchange. We face here the human factor and its variety in action, which is very difficult to cultivate with organizational culture. The culture helps create information environment and behavior of individual elements of broadly conceived information system or information ecosystem of organization. One of the ways to streamline enterprise information ecosystem and reduce the error rate is outsourcing of record management and outsourcing of archival and administrative services.

Czech abstract

Turbulentní doba dovedla podniky k ploché struktuře organizace, procesnímu řízení a decentralizaci. Navzdory tomu, že pro komunikaci v podnicích máme silné nástroje, nebývá komunikace na úrovni výměny informací a znalostí v podnicích s plochou organizační strukturou uspokojivá. Je zřejmé, že ačkoliv je zde na rozdíl od vertikálně řízených organizací komunikace flexibilní a rychlá, potýkáme se zde nezřídka s velkým množstvím informačního šumu, ztrátou informací a znalostí napříč podnikem. Nedostatky v komunikaci se netýkají hlavních procesů, ale zejména procesů podpůrných, u kterých jsou vysoké nároky na dokumentační a informační výměnu. Narážíme zde na lidský faktor a jeho rozmanitost, která se jen velice obtížně kultivuje organizační kulturou spoluutvářející informační prostředí a chování jednotlivých prvků šířeji pojatého informačního systému, respektive informačního ekosystému organizace. Jednou z možností, jak zefektivnit informační ekosystém podniku a snížit jeho chybovost je outsourcing spisových, archivních a administrativních služeb.

Item type: Conference paper
Keywords: information management, outsourcing, record management
Subjects: B. Information use and sociology of information > BC. Information in society.
F. Management.
F. Management. > FA. Co-operation.
F. Management. > FH. Reorganization.
G. Industry, profession and education. > GD. Organizations.
Depositing user: Štěpán Štěpanovský
Date deposited: 27 Oct 2011
Last modified: 02 Oct 2014 12:20
URI: http://hdl.handle.net/10760/16196

References

Ader, M.: Technologies for the Virtual Enterprise. Workflow & Groupware Strategies, Francie, 2001. staženo [3.6.2011] dostupné na http://www.e-workflow.org/downloads/gue-tec.pdf.

Janota, J.: Co je Enterprise Content Management. Sborník konference Systémová integrace 2004. VŠE Praha, 2004. ISBN 80-245-0701-3.

Kunstová, R.: Skupinová spolupráce, správa.Praha, 1999. 80 s. ISBN 80-7079-647-2.

Molnár, Z., Pavlík, D., Vlasák, J.: Efektivnost IS/IT v podnicích České republiky. Sborník konference Systémová integrace 1999. VŠE Praha, 1999. ISBN 80-7079-059-8.

Murphy, T.: Achieving Business Value from Technology : A Practical Guide for Today's Executive, John Wiley & Sons Inc. (New Jersey), 2002. ISBN 0-471-23230-0.

Nenadál, J. a kol..: Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání, Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-071-6.

Nenadál, J.: Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání,

Management Press, Praha, 2004. ISBN 80-7261-110-0.

Rockley, A., Kostur, P., Manning, S.: Managing Enterprise Content A Unified Content Strategy.New Riders, Berkeley, California, 2003. ISBN 0-7357-1306-5.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item