Na cestě po Nizozemsku - co mi otevřelo oči

Lonská, Pavlína Na cestě po Nizozemsku - co mi otevřelo oči., 2013 . In Knihovny současnosti 2013, Olomouc, Faculty of Law, Palacký University Olomouc (Czech Republic), 10.-12. September 2013. [Conference paper]

[img]
Preview
Text (Text)
Lonska_KKS_2013.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (481kB) | Preview
[img]
Preview
Slideshow (Presentation)
Lonska_Presentation_2013.pdf - Presentation
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (52MB) | Preview

English abstract

The paper presents experiences and interesting things from the study tour to the Netherlands, which took place during processing of the diploma thesis in September 2012. Although the original mission of trip was focused on the marketing activities of public libraries, final outcome was the overall finding of the current state of the Dutch public libraries, and in particular on examples of good practice. Author’s theoretical knowledge was supplemented by practical findings from visits to seven public libraries, the Royal Library and two branch organizations in the provinces of North Holland, South Holland and Flevoland.

Czech abstract

Příspěvek představuje zkušenosti a zajímavosti ze studijní cesty do Nizozemska, která se uskutečnila v rámci zpracování diplomové práce v září roku 2012. Ačkoliv bylo původní poslání cesty zaměřeno na marketingové aktivity veřejných knihoven, ve výsledku došlo k obecnému zjištění současného stavu nizozemského veřejného knihovnictví, a to zejména na příkladech dobré praxe. Teoretické znalosti autorky byly doplněny praktickými poznatky z návštěv sedmi veřejných knihoven, Královské knihovny a dvou oborových organizací v provinciích Severní Holandsko, Jižní Holandsko a Flevoland.

Item type: Conference paper
Keywords: public libraries, library cooperation, centralization of services, marketing communication, innovation, librarians‘ associations, library legislation, the Netherlands, centralizace služeb, kooperace knihoven, marketing služeb, Nizozemsko, studijní cesty, veřejné knihovny, zahraniční spolupráce centralizace služeb, kooperace knihoven, marketing služeb, Nizozemsko, studijní cesty, veřejné knihovny, zahraniční spolupráce
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DC. Public libraries.
F. Management. > FB. Marketing.
I. Information treatment for information services > IK. Design, development, implementation and maintenance
Depositing user: Mgr. Pavlína Lonská
Date deposited: 11 Nov 2013 11:51
Last modified: 02 Oct 2014 12:28
URI: http://hdl.handle.net/10760/20623

References

"SEEK" links will first look for possible matches inside E-LIS and query Google Scholar if no results are found.

Knihovny současnosti 2006: sborník ze 14. konference, konané ve dnech 12.–14. září 2006 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2006, 467 s. ISBN 80-86249-41-7.

LONSKÁ, Pavlína. Prezentace knihovních služeb veřejnosti: analýza současného stavu v Nizozemsku a v České republice. Praha, 2012. 95 s., ix s. obr. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce PhDr. Hana Landová, PhD.

LONSKÁ, Pavlína. Studijní cesta do Nizozemska pod záštitou České informační společnosti, o.s. Praha: Česká informační společnost, 2012. Dostupný z: http://cisvts.cz/2012/10/studijni-cesta-do-nizozemska-pod-zastitou-ceske-informacni-spolecnosti-o-s/.

VANĚK, Aleš. Nizozemské knihovnictví. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 2004, 23 s. Bulletin SKIP, roč. 13, zvláštní číslo. ISSN 1210-0927.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item